Vaikuttamistyö

Edistämme lapsen oikeuksia ja suojelua sekä työskentelemme lapsiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi. Erityisesti kampanjoimme tyttöjen silpomista vastaan – niin Suomessa kuin toimintamaissamme.

Vaikuttamistyö on osa kaikkia ohjelmia ja hankkeitamme. Rohkaisemme myös lapsia osallistumaan ja vaikuttamaan oman yhteisön asioihin. Osana World Vision -verkostoa teemme vaikuttamistyötä EU-tasolla ja YK:ssa.

Mitä vaikuttamistyömme on käytännössä?

  • Kampanjoimme yhdessä muiden järjestöjen kanssa ja teemme yhteistyötä esimerkiksi tutkijoiden kanssa.
  • Tapaamme päättäjiä ja viranomaisia.
  • Tuotamme lausuntoja ja muita materiaaleja auttamaan päätöksenteossa.
  • Osallistumme julkiseen keskusteluun tilaisuuksissa ja ottamalla kantaa mediassa.
  • Viestimme haasteista ja epäkohdista, joihin voimme yhdessä vaikuttaa.
  • Rohkaisemme ja opetamme perheitä ja kyläyhteisöjä vaikuttamaan oman seutunsa asioihin.
Ykkösketjuun-kampanja vaatii suomeen yritysvastuulakia.
Isä ja lapsi
Piirustus