Hymyilevät tytöt pyöräilemässä intialaisella maantiellä

Hoshangabad, Intia

Aluekehitysohjelma

Hoshangabadin ohjelma sijaitsee Keski-Intiassa, Madhya Pradeshin osavaltiossa, noin 70 kilometrin päässä Bhopalista. Monet alueen perheistä asuvat syrjäisissä pikkukylissä vaikeakulkuisten teiden päässä. Hoshangabadin alueella asuu noin 40 000 ihmistä. Kummilapsia alueella on noin 2000. Alueella puhutaan enimmäkseen hindia ja pääuskontoja ovat hindulaisuus sekä islam.

Seudun asukkaat ovat pääosin pienviljelijöitä, jotka saavat viljelyksistään vaatimatonta satoa, ja tulot eivät riitä perheiden tarpeisiin. Köyhimmät alueen asukkaista eivät omista edes peltotilkkua. He työskentelevät toisten pelloilla silloin kun tarvetta on, esimerkiksi sadonkorjuuaikana. Alueella asuu paljon köyhyysrajan alapuolella eläviä perheitä.

Kartta Hoshangabadin sijainnista Intiassa

Aloittaessamme työn haasteina olivat

Tässä olemme nyt

Aikajana työstämme Hoshangabadissa
Äiti ja lapsi hymyilevät kameralle
Nainen seisoo kotinsa edessä katsomassa kohti kameraa.
Hoshangabadilainen koti
Naisia aliravitsemusklinikan edessä
Naisia aliravitsemusklinikan edessä
Kalastaja veneessään
Kalastaja veneessään
intialaisen naisen varpaat

Näin autamme Hoshangabadissa

Pääyhteistyökumppani on Intian World Vision, joka vastaa ohjelman toteutuksesta ja varojen käytöstä. Yhteistyötä tehdään lukuisten paikallisten toimijoiden kuten terveyskeskusten, koulujen sekä valtion paikallishallinnon eri yksiköiden kanssa. Hoshangabadin ohjelmassa tehtiin väliarviointi 2013 ja 2013-2014 aikana valmistui uusi, toisen hankevaiheen ohjelmasuunnitelma. Ohjelman alla on kolme projektia; koulutus, ravitsemus sekä kummiusprojekti. Uusi hankealue käsittää 64 kylää, joiden alueella asuu reilu 40 000 ihmistä. Ohjelman hyödynsaajia on noin puolet näistä ihmisistä. Ensisijaisia hyödynsaajia ovat lapset ja äidit, nuoret sekä pienviljelijät ja maattomat päivätyöläiset. Ohjelmassa huomioidaan erityisen haavoittuvat ryhmät, johon kuuluvat köyhyysrajan alapuolella elävät perheet, lesket ja vammaiset.

Hankkeen tiedot

Painopistealueet: Äitien ja lasten terveys, naisten oikeudet.
Tyyppi: Aluekehitysohjelma
Tila: Käynnissä
Alkaa: 2007
Päättyy: 2025
Asukkaita: 52 100
Pääyhteistyökumppanit: Intian World Vision
Muut kumppanit: Kylähallitukset ja muut ruohonjuuritason yhdistykset, terveyskeskukset, koulut, kansalaisjärjestöt, asiantuntijaorganisaatiot ja valtion paikallishallinnon eri yksiköt.

Kehitystavoite:
Maaseutuyhteisöjen sosio-ekonomisen tilanteen ja elämänlaadun parantuminen sekä paikallisten voimavarojen vahvistuminen

Välittömät tavoitteet:
1. Alle 5-vuotiaiden lasten ja äitien terveys- ja ravitsemustilanteen parantaminen. Valtion terveyspalvelujen tehokkaampi hyödyntäminen maaseudulla.
2. Lasten esi- ja perusopetuksen edistäminen sekä opetuksen laadun parantaminen.
3. Yhteisöjen ja lasten osallistumisoikeuden turvaaminen.
4. Maattomien työläisten sekä pienviljelijöiden kotitalouksien toimeentulon turvaaminen.

Budjetti: 279 889 € vuonna 2020
Ohjelmasta vastaa: Merja Tikkanen-Vilagi
OECD:n DAC-luokitus 43040
Lisätietoa: asiakaspalvelu@worldvision.fi