Tyttö Mindanaossa katsomassa vakavana kameraan

Mindanao, Filippiinit

Yli neljän vuosikymmenen ajan Filippiinien eteläosassa sijaitsevassa Mindanaossa on ollut satunnaisia väkivaltaisia konflikteja. Niiden taustalla on kansanryhmien välisiä historiallisia ja ideologisia kitkoja, mutta niihin littyy myös muun muassa maanomistuskiistoja ja hallinnon ja vastuunkannon heikkoutta.

Vuonna 2017 Marawin kaupungissa ollutta piiritystä pidetään Filippiinien nykyhistorian pisimpänä kaupunkiympäristössä tapahtuneena kriisinä, jonka vaikutukset kantavat edelleen, esimerkiksi koulujen tuhoutumisen ja alueen asukkaiden traumatisoitumisen kautta. Lasten koulunkäynti vaikeutui ja lapsityövoiman käyttö lisääntyi, samoin lasten liittyminen kiisteleviin aseistettuihin ryhmiin.

Tämä hanke toteutetaan Mindanaon Cotabaton ja Marawin kaupungeissa. Hankkeen aikana tuetaan alueen haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten mahdollisuutta koulunkäyntiin ja oppimiseen, vahvistetaan lasten suojelemista kaikenlaiselta väkivallalta ja parannetaan lasten ja perheiden terveydentilaa monipuolisemman ravinnon, terveyspalvelujen ja puhtaan veden saatavuuden lisäämisen kautta.