Pieni tyttö Santukissa seisoo muiden lasten kanssa rivissä ja katsoo surullisena kameraan.

Santuk, Kambodza

Aluekehitysohjelma

Santuk sijaitsee Keski-Kambodzan maaseudulla Kampong Thomin maakunnassa noin 150 kilometrin päässä pääkaupunki Phnom Penhista. Alueella puhutaan khmerin kieltä ja valtaosa asukkaista on buddhalaisia. Asukkaita alueella on noin 45 000 ihmistä. Kummilapsia alueella on noin 4000. Heistä noin 800 odottavat vielä omaa suomalaista kummia.

Kambodzalla on raskas lähimenneisyys. Punaisten Khmerien hirmuhallinto (1975–1979) johti kansanmurhaan (jossa kuoli arviolta 1-3 miljoonaa ihmistä) ja yhteiskunnan rakenteiden täydelliseen tuhoon. Nälänhätä, pakkotyö ja joukkoteloitukset saivat ihmiset kääntymään toisiaan vastaan. Lapset joutuivat eroon vanhemmistaan ja jäivät vaille hoivaa. Hirmuvallasta selvinneet ovat nyt itse vanhempia ja monet heistä on traumatisoituneita.

Useimmat perheet ovat pienviljelijöitä, jotka viljelevät erityisesti riisiä. Viljelyelinkeinot ja kastelujärjestelmät ovat yksinkertaisia. Monet vanhemmat lähtevät töihin kaupunkiin ja ulkomaille, jolloin lapset jäävät joko sukulaisten hoitoon tai yksin asumaan. Yksinjäävät lapset ovat usein suojattomia ja lapsista moni on kokenut fyysistä väkivaltaa. Myös riski tulla seksuaalisesti hyväksikäytetyksi on suuri.

Kouluopetuksen laatu on heikkoa, ja lasten oikeuksia toteutumisessa on monia puutteita. Koulua käydään monessa vuorossa, ja vain noin 60 % opettajista on itse jatkanut opintoja peruskoulun jälkeen, ja 26 %:lla peruskoululuokista ei ole lainkaan opettajaa. Vain kolmannes lapsista valmistuu peruskoulusta eri syistä. Vanhemmilla ei välttämättä ole varaa lasten koulunkäyntiin tai lasten apua tarvitaan kotona. Myös punakhmerihallinnon vuodet ovat jättäneet jälkensä kouluopetuksen tasoon.

Monet kambodzalaiset lapset kärsivät köyhyyden, niukkojen satojen ja perheiden puutteellisen ravintotietämyksen aiheuttamasta aliravitsemuksesta. Santukin alueella arviolta noin 60 % alle 5-vuotiaista lapsista kärsii jostain aliravitsemuksen muodoista. Pitkään jatkunut aliravitsemus vaikuttaa esimerkiksi siten, että lapset oppivat heikommin lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan, jolloin heidän mahdollisuutensa kouluttautua ja ponnistaa ylös köyhyydestä heikentyvät. Myös puhtaasta vedestä ja vessoista on alueella pulaa.

Lue Santukin vuosikirje vuodelta 2022 »

Kartta Santukin sijainnista Kambodzassa

Aloittaessamme työn haasteina olivat

Tässä olemme nyt

Aikajana Santukin työstä
Tytöt kirjoittamassa koulutunnilla
Tytöt kirjoittamassa koulutunnilla
Kolme tyttöä seisovat talonsa ovessa hymyilemässä kameraan.
Lai ja hänen sisaruksensa kotonaan
Naisia terveysaseman edustalla
Naisia terveysaseman edustalla
Nainen kastelemassa peltoa
Nainen kastelemassa peltoa
Mies kalastamassa
Mies kalastamassa
Naisia Kambodzan maaseudulla
Naisia Kambodzan maaseudulla

Näin autamme Santukissa

Santukin ohjelma käynnistyi vuoden 2017 alussa. Pääyhteistyökumppani on Kambodzan World Vision, joka vastaa ohjelman toteutuksesta ja varojen käytöstä. Ohjelmaa tehdään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kuten koulujen, terveyskeskusten ja poliisin, sekä paikallisten virkahenkilöiden ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Aluekehitysohjelman alueella toimii myös useita paikallisia kansalaisjärjestöjä, joita tuetaan ottamaan lisää vastuuta alueensa kehityksestä.