close

This option is currently not available

Close close
Ugandalaisia lapsia leikkipaikalla

Lastensuojelu-, ympäristö ja toimeentulohanke

Adjumani, Uganda

Pohjois-Ugandassa, Adjumanin alueella vuosina 2022-2025 toteutettavassa hankkeessa kehitetään ja tuetaan alueen asukkaiden toimeentuloa, lastensuojelurakenteita, ja sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Hankkeesta hyötyy suoraan noin 25 000 ihmistä (joista puolet on pakolaisia ja puolet paikallisia asukkaita) ja välillisesti noin 137 500 ihmistä.

Hankkeella on kolme tulosaluetta jotka keskittyvät lastensuojeluun, ihmisten toimeentulon ja työllisyyden parantamiseen sekä ihmisten ja yhteisöjen resilienssin vahvistamiseen ja viranomaisten tilivelvollisuuden toteutumiseen.

Hanke seuraa lastensuojelutapauksia ja järjestää psykososiaalista tukea, vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoiden lastensuojelukapasiteettia ja yhteisöjen kykyä vaatia viranomaisilta lastensuojelupalveluja. Hanke pyrkii vähentämään sukupuolittunutta väkivaltaa ja edistämään vammaisten lasten asemaa ja niiden perheiden asemaa, joissa on vammaisia perheenjäseniä.

Hanke tukee säästö- ja lainaryhmien toimintaa ja yrittäjyyttä sekä nuorten ammattikoulutusta, vahvistaa yhteisöjen kykyä taistella ympäristön tilan heikkenemistä vastaan ja sopeutumista ilmaston muutoksen seurauksiin, sekä edistää pakolaisten ja paikallisten asukkaiden rauhanomaista rinnakkaiseloa. Hankkeen pääyhteistyökumppani on Ugandan World Vision ja muita kumppaneita eri viranomaiset ja paikallishallinto sekä kansainväliset järjestöt kuten YK:n pakolaisjärjestö UNHCR.

Muut hankkeemme Afrikassa