Nuoria naisia istuvat rivissä kuuntelemassa puhujaa. Yksi nainen pitää taaperonsa sylissään.

Nuorisotyöllisyyshanke

Buliza, Ruanda

Bulizan nuorisotyöllisyyshanke sijaitsee Pohjois-Ruandassa, Mbogon alueella, jossa asuu noin 17 000 ihmistä. Alueen asukkaista suurin osa on maanviljelijöitä, ja lähes puolet heistä elää kansallisen köyhyysrajan alapuolella.

Hankkeen ensimmäinen vaihe ajoittui vuosille 2018-2021. Toiseen vaiheeseen osallistuvien nuorten löytämisessä on käytetty paikallisten asukkaiden, johtajien ja seurakuntien apua, jotta kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevat nuoret saataisiin mukaan hankkeen piiriin.

Tukea työllistymiseen

Noin kolmasosa alueen asukkaista on nuoria. Opetuksen taso kouluissa on heikko, ja nuorista moni on jättänyt peruskoulun kesken.

Hankkeen kohderyhmänä ovat yhteisön haavoittuvimmassa asemassa olevat 15–30 -vuotiaat nuoret, kuten koulunsa keskeyttäneet, teiniäidit, orvot ja vammaiset nuoret. Erityisesti huomioidaan myös nuorten naisten työllisyyden tukeminen. 2000 nuorta saa hankkeen kautta tukea työllistymiseensä ammattikoulutuksesta, yrittäjyyskasvatuksesta sekä elämäntaito-opetuksesta.

Vammaisten nuorten tukeminen

Hankkeessa opetetaan vammaisille nuorille käsityötaitoja sekä tarjotaan valmennusta ja psyko-sosiaalista tukea. Lisäksi tyttöjen ja vammaisten nuorten omiin taitoihin perustuvaa yrittäjyyttä tuetaan pienlainojen avulla.

Lisäksi hankkeen avulla tuetaan viranomaisten pyrkimyksiä luoda nuorille turvallinen elinympäristö esimerkiksi päihteiden vastaisen työn ja lastensuojelutyön kautta.

Paola Suhonen
Heistä monille tämä koulu on ollut ainoa toivon pilkahdus koko elämässä. Koulutus on antanut mahdollisuuden rakentaa oma elämä ja tulevaisuus.

Paola Suhonen

Vaatesuunnittelija, taiteilija, yrittäjä