Maisema Lalogi-Lakwanassa

Lalogi-Lakwana

Aluekehitysohjelma

Lalogi-Lakwanan aluekehitysohjelma sijaitsee Pohjois-Ugandassa noin 350 kilometrin päässä pääkaupunki Kampalasta. Seutu kärsi yli 20 vuotta LRA-sissiryhmän terrorista. Armeija siirsi satoja tuhansia asukkaita pakolaisleireille, joista nämä saivat palata kotiin vasta kymmenisen vuotta sitten. Konfliktin jäljet näkyvät yhä alueella ja seutu on monilla mittareilla jäljessä muun maan kehityksestä. Alueella asuu noin 30 000 ihmistä, jotka kuuluvat pääasiassa acholien etniseen ryhmään. Kummilapsia alueella on noin 2000. Heistä noin 1 100 odottaa vielä omaa suomalaista kummia.

Asukkaiden pääelinkeinoja ovat pienviljely ja karjankasvatus. Tuotto riittää yleensä omaan elämiseen, eikä ylimääräisiä tuloja kerry. Maanviljely on täysin riippuvaista yhä epävarmemmaksi käyvistä sateista. Seudun infrastruktuuri on heikko.

Lalogi-Lakwanan haasteet näkyvät selvästi lasten hyvinvoinnissa. Suurin osa on aliravittuja, harva saa kaikki tarvittavat rokotteet ja matkat terveysasemille ovat pitkiä. Myös kouluun on pitkä matka, eivätkä kaikki vanhemmat pidä etenkään tyttöjen opiskelua tarpeellisena. Oppimistulokset ovat heikkoja. Lapsiavioliitot ja teiniraskaudet ovat yleisiä.

Lue Lalogi-Lakwanan vuosikirje vuodelta 2022 »

Kartta Lalogi-Lakwanan sijainnista Ugandassa

Aloittaessamme työn haasteina olivat

Tässä olemme nyt

Aikajana työstämme Lalogi-Lakwanassa