close

This option is currently not available

Close close
Nuoria oransseissa pikeepaidoissa juttelemassa ryhmässä

Lastensuojelu ja nuorison voimaantuminen

Ejo Heza, Burundi

Hanketta toteutetaan vuosien 2022–2025 välisenä aikana Muyingan, Ruyigin, and Cankuzon provinsseissa neljällä eri pakolaisleireillä ja niitä ympäröivissä burundilaisyhteisöissä. Leirien asukkaat ovat pääosin kongolaisia, ja heidän mahdollisuutensa osallistua täysipainoisesti burundilaiseen yhteiskuntaan ovat hyvin rajoitetut. Osa leirien asukkaista on asunut leireillä jo monia vuosia, mutta esimerkiksi heidän työnsaantimahdollisuutensa ovat verrattain heikot, sillä asukkaat eivät pääse vapaasti poistumaan leireiltä. Myös terveydenhuoltoon, koulutukseen ja lasten ja nuorten suojeluun liittyvät kysymykset ovat haasteellisia niin leireillä kuin leirejä ympäröivissä yhteisöissäkin. 

Hankkeen tavoitteena on edistää alueella asuvien nuorten työllistymistä ja itsenäisen ammatinharjoittamisen taitoja. Samalla alueen lasten ja nuorten suojelua kehitetään ja varustetaan heitä sellaisilla taidoilla, jotka mahdollistavat sen, että he voivat toimia yhteisöissään muutostoimijoina. Lisäksi hankkeessa lisätään yksilöiden, kotitalouksien ja yhteisön jäsenten resilienssiä ja vastuuvelvollisuutta sosioekonomisten ja ilmastonmuutoshaasteiden ratkaisemiseksi.

Hankkeen suorina hyödynsaajina on noin 3000 henkilöä, jotka on todettu haavoittuvimmiksi ja heikoimmassa asemassa olevaksi väestöksi pakolaisten ja vastaanottavien yhteisöjen joukossa. Näihin kuuluvat myös alueella asuvat vammaiset henkilöt, joiden pääsyä keskeisiin palveluihin lisätään. Hankkeen pääyhteistyökumppanina toimii World Vision Burundi, joka vastaa hankkeen toteutuksesta. Hankkeen keskeisiä kumppaneita ovat muun muassa Burundin solidaarisuusministeriö, vammaisjärjestöt ja yhteisöjen omat organisaatiot. 

Muut hankkeemme Afrikassa