close

This option is currently not available

Close close
Somalilainen tyttö leikkii liukumäellä.

Lastensuojelu- ja vesihuoltohanke Jaribanissa

Somalia

Vesikriisiin ja lastensuojelun heikkoon tilanteeseen parannusta Jaribanin alueelle Puntmaassa.

Vuoden kestävässä hankkeessa kehitetään alueen 20 kylän lastensuojelupalveluita, vesihuoltoa sekä kyläyhteisöjen ja eri viranomaisten ymmärrystä lastensuojelun ja vesikysymysten yhteyksistä. Hankkeesta hyötyy suoraan 36 400 ihmistä, ml. vammaisia lapsia ja nuoria, maan sisäisiä pakolaisia ja entisiä lapsisotilaita.


Lastensuojelulla ja vesihuollolla hyvinvointia lapsille

Lastensuojelun tilanne on hyvin heikko Jaribanin alueella Puntmaassa. Alueella kärsitään poikkeuksellisen pitkään jatkuneesta kuivuudesta, joka ajaa perheet yhä ahtaammalle ja turvautumaan äärimmäisiin selviytymiskeinoihin, kuten lapsiavioliittoihin, perheiden hajoamiseen, riskialttiiseen siirtolaisuuteen ja lapsityöhön. Vedenpuute heikentää ennestään heikkoa ruokaturvaa, ruokkii vuosia jatkanutta konfliktia ja aiheuttaa vakavia terveysongelmia.

Hankkeessa pyritään erityisesti vahvistamaan kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten, ml. vammaisten tilannetta. Tärkeää on ottaa koko yhteisö mukaan työhön ja tarjota tukea niin vanhemmille kuin lapsille ja nuorille. Jo olemassa olevia lastensuojelumekanismeja pyritään kehittämään ja tiedottamaan niistä yhteisöjä, jotta apua osattaisiin hakea. Hankkeessa kuljetetaan vettä hengenvaarassa oleville kyläyhteisöille, kehitetään kylien vesihuoltoa, perustetaan ja koulutetaan kylien vesikomiteoita, rakennetaan käymälöitä pakolaisten asuinalueille, jaetaan hygieniapakkauksia sekä koulutetaan erityisesti pakolaisia hygienian edistämisestä vaikeissa oloissa.

Hankkeen päärahoittaja on Somalia Humanitarian Fund / UN-OCHA.