Kenialainen vauva kantoliinassa

Mogotio, Kenia

Aluekehitysohjelma

Mogotion aluekehitysohjelma sijaitsee Länsi-Keniassa noin 200 kilometrin päässä pääkaupunki Nairobista ja noin 50 kilometriä Nakurun kaupungista pohjoiseen. Alue on suhteellisen kuivaa ja sateet satunnaisia. Alueella asuu noin 24 000 ihmistä. Kummilapsia alueella on noin 1200.

Perheet saavat toimeentulonsa pääasiassa karjankasvatuksesta ja pienviljelystä. Puhtaan veden puute on alueen suurimpia haasteita ja tilanteen parantamisessa riittää töitä. Vedenhakumatkat ovat pitkiä ja usein edes kouluissa tai terveysasemilla ei ole saatavissa puhdasta vettä. Vesipisteiden rakentamisen myötä perheiden ja lasten vedenhakumatkat lyhenevät ja muulle toiminnalle, mukaan lukien koulunkäynti, jää enemmän aikaa. Vedensaannin parantumisen myötä myös karjankasvatus ja vihannesten ja hedelmien viljely kotipuutarhoissa tehostuvat.

Sanitaatio- ja terveystilanteen sekä lastensuojelun parantaminen vaatii ponnistuksia Mogotiossa. Ohjelman edetessä työn painopiste siirtyy yhä enemmän yhteisön vahvistamiseen, ja asukkaita myös koulutetaan vaatimaan heille kuuluvia palveluita viranomaisilta.

Kartta Mogotion sijainnista Kenian kartalla.

Aloittaessamme työn haasteina olivat

Tässä olemme nyt

Aikajana työstämme Mogotiossa.
Mogotion koululaisia koulun edustalla
Mogotion koululaisia koulun edustalla
Äiti ja lapsi nurmella Kenian Mogotiossa
Äiti ja lapsi nurmella Kenian Mogotiossa
Mogotiolainen äiti vauvansa kanssa. Taustalla näkyy erittäin kuiva maa.
Mogotiossa on kuivaa ja puhtaasta vedestä on pulaa
Mogotiolainen äiti lapsensa kanssa
Mogotiolainen koulurakennus
Mogotiolainen koulurakennus

Näin autamme Mogotiossa

Pääyhteistyökumppani on Kenian World Vision, joka vastaa vuosina 2007-2022 toteutettavan ohjelman toteutuksesta. Yhteistyökumppaneihin kuuluvat myös eri sektoreista vastaavat ministeriöt ja aluehallinnon virkamiehet sekä uskonnolliset yhteisöt. Hyödynsaajat osallistuvat ohjelmaan sisältyvien hankkeiden eri vaiheisiin: suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Alueella toimivat paikalliset kansalaisjärjestöt ottavat ajan mittaan yhä enemmän vastuuta alueen kehityksestä.

Puhtaan juomaveden saatavuus on keskeinen haaste Mogotion alueella. Veden saatavuuden parantamiseksi World Vision sekä kunnostaa vesipisteitä että rakentaa uusia porakaivoja ja vesikioskeja. Vesihuollon kestävyyden varmistamiseksi perustetaan aina vesikomitea, joka koulutetaan hallinnoimaan vesipistettä kestävällä tavalla. Vesiperäisten sairauksien ja ripulin vähentämiseksi terveysministeriön kanssa yhteistyössä toteutetaan esimerkiksi valistuskampanjoita, jotta jokaisessa kotitaloudessa ja koulussa olisi vessa.

Terveysministeriön kanssa yhteistyötä on tehty myös kouluttamalla terveystyöntekijöitä erityisesti lasten ja raskaana olevien naisten terveyden hoitoon ja seurantaan. Koulutetut terveystyöntekijät monitoroivat alle viisivuotiaiden lasten ja raskaana olevien äitien terveydentilaa ja pyrkivät varmistamaan, että odottavat äidit käyvät neuvolassa vähintään 4 kertaa raskauden aikana. World Vision tekee myös töitä lasten syntymärekisteröinnin lisäämisen puolesta.

Koulut ovat tärkein paikka opettaa lapsille heidän oikeuksistaan. Lasten osallistumista yhteiseen päätöksentekoon rohkaistaan kouluissa toimivien lasten parlamentin kautta. Naisten ja tyttöjen asemaa parannetaan valistustyöllä ja erilaisilla kampanjoilla, joissa kiinnitetään huomiota haitallisiin perinteisiin kuten tyttöjen sukuelinten silpomiseen, lapsiavioliittoihin sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan väkivaltaan.

Metsitystyö on ollut menestystarina World Visionin työssä myös Mogotiossa. Sen sijaan että istutettaisiin herkästi vahingoittuvia taimia, edistetään jäljellä olevien, usein vaurioituneiden puiden kasvua, sillä näiden juuristo on edelleen täysin kunnossa. Metsitysmenetelmän käyttöönotto on vaikuttanut myönteisesti moneen asiaan. Nyt kouluun ehditään ajoissa, koska oman perheen keittopuut noudetaan pihapiiristä raivausalueelta. ja myös rehun laatu on parantunut, mikä heijastuu lehmien maidon määrään. Positiivisten tulosten myötä World Visonin kehittämä metsitysmenetelmä on otettu mukaan Baringon läänin ympäristösuunnitelmaan. Ohjelma-alueella on myös rakennettu koteihin puuta säästäviä liesiä, joiden ansiosta ennen pariksi päiväksi riittänyt puukasa riittää nyt viikoksi. Tämä säästää aikaa ja luontoa ja parantaa majojen sisäilmaa eli vähentää tästä johtuvia sairauksia.

Hankkeen tiedot

Painopistealueet:
Lasten terveys, puhdas vesi ja yhteisön osallistaminen.

Hanke: Mogotio
Tyyppi: aluekehitysohjelma
Maa: Kenia
Tila: käynnissä
Pääkielet: kalenji
Pääuskonto: kristinusko
Päätoimeentulo: karjanhoito
Alkaa: 2007
Päättyy: 2022
Asukkaita: 22 000
Pääyhteistyökumppanit: Kenian World Vision
Muut kumppanit:
Eri sektoreista vastaavat ministeriöt ja aluehallinnon virkamiehet sekä uskonnolliset yhteisöt. Useat paikalliset kansalaisjärjestöt.

Kehitystavoite:
Mogotion aluekehitysohjelman asukkaiden lisääntyneet mahdollisuudet parantaa pysyvästi elinolojaan

Välittömät tavoitteet:
1. Puhtaan juomaveden saaminen alueen lapsille ja perheille
2. Perheiden ja lasten sanitaatio- ja hygieniakäytäntöjen paraneminen
3. Asukkaiden terveydentilan koheneminen

Budjetti: 346 535 € vuonna 2020
Ohjelmasta vastaa: Jussi Laurikainen
OECD:n DAC-luokitus 43040
Lisää tietoa: asiakaspalvelu@worldvision.fi