Vesikanesteria päällään kantava nainen ja pikkutyttö kävelevät vierekkäin kohti kameraa

Ngoswet, Kenia

Aluekehitysohjelma

Ngoswetin aluekehitysohjelma sijaitsee Länsi-Keniassa 400 kilometrin päässä Nairobista. Seutu kärsii ajoittain kuivuudesta ja liikkuminen on haastavaa, sillä alueen läpi kulkee vain yksi kulkukelpoinen tie. Alueen kylät sijaitsevat laaksossa ja sitä ympäröivillä jyrkillä vuorenrinteillä, jonne täytyy kulkea kävellen. Alueella asuu noin 38 000 ihmistä. Pääuskonto on kristinusko. Kummilapsia alueella on noin 4000. Heistä noin 800 odottavat vielä omaa suomalaista kummia.

Ngoswetissa perheet ovat enimmäkseen pienviljelijöitä, jotka viljelevät lähinnä maissia ja kasvattavat karjaa. Sateet ovat usein satunnaisia, joten alueella on kuivaa ja perheiden sadot jäävät pieniksi. Puhtaasta juomavedestä on pulaa. Alue on tunnettu herkullisista hedelmistään, joita voitaisiin kasvattaa laajemmassa määrin myös Ngoswetissa, jos alueen halki virtaavan joen vettä pystyttäisiin hyödyntämään viljelmien kastelussa.

Palvelut ovat Ngoswetissa kaukana: lähimmälle terveysasemalle on noin 8 kilometrin matka. Yleisimpiä sairauksia ovat malaria, ripulitaudit ja likaisesta vedestä johtuvat lavantauti ja punatauti. Alueella on 28 peruskoulua, joissa yhtä opettajaa kohden on keskimäärin 53 oppilasta. Koulun aloittaa noin 80 % lapsista, mutta monelta koulu jää kesken ja harva siirtyy yläkouluun. Koulumatkat ovat pitkiä, opetustilat ovat usein huonossa kunnossa ja opetusvälineistä on puutetta.

Lue Ngoswetin vuosikirje vuodelta 2022 »

Ngoswetin sijainti Kenian kartalla.

Aloittaessamme työn haasteina olivat

Tässä olemme nyt

Aikajana työstämme Ngoswetissa
Naisia Ngoswetissa kantamassa taaperoitaan kantoliinoissa.
Maisema Ngoswetissa
Maisema Ngoswetissa
Poika hakemassa vettä likaisesta lammikosta.

Näin autamme Ngoswetissa

Alueen lapsista jo noin 80 % pääsee kouluun. Moni joutuu kuitenkin jättämään alakoulun kesken ja harvat jatkavat yläkouluun. Yhdellä opettajalla on keskimäärin 53 oppilasta luokallaan. Lapset kävelevät keskimäärin tunnin päästäkseen kouluun. Ne, joilla matka on pidempi, eivät yleensä tule kouluun ollenkaan. Koulupoissaoloihin vaikuttaa myös se, että perheet tarvitsevat lapsia hakemaan puhdasta vettä sekä hoitamaan karjaa. Leikkiin ei lapsilla jää aikaa. Myös lastensuojelurikkomukset ovat yleisiä.

Lapset ovat tärkeitä muutoksentekijöitä vertaisryhmissä ja koko yhteiskunnassa. He ovat oman elämänsä asiantuntijoita. Osallistaminen antaa heille mahdollisuuden ilmaista mielipiteitään, vaikuttaa päätöksentekoon ja saada aikaan muutosta erityisesti niissä kysymyksissä, jotka koskevat heidän elämäänsä.

Parantamalla vesihuoltoa, eli rakentamalla uusia vesipisteitä tai kunnostamalla vanhoja, voidaan vaikuttaa moneen asiaan: ihmisten terveyteen, lasten koulunkäyntiin ja kotitalouksien toimeentuloon. Vesihuollon kehittämisen kanssa käsi kädessä kulkee sanitaatio- ja hygieniakäytäntöjen parantaminen, joilla on keskeinen vaikutus terveystilanteeseen. Vedensaannin parantuminen lisää myös maanviljelyn tuottavuutta, kun vettä on saatavilla enemmän ja voidaan rakentaa myös erilaisia kastelujärjestelmiä.

Ihmisten toimeentulon kehittämisessä keskeisessä asemassa World Visionin työssä ovat myös kylätason säästö- ja lainaryhmien perustaminen ja tukeminen. Myös Ng’oswetin aluekehitysohjelmassa on tuettu tällaisia ryhmiä, joiden jäsenet ovat pienten lainojen avulla pystyneet luomaan itselleen erilaisia toimeentulotapoja ja siten elättämään perheensä.

Hankkeen tiedot

Hanke: Ngoswetin aluekehitysohjelma Eldoretin kaupungin läheisyydessä Länsi-Keniassa

Painopistealueet: Perusteellisen alkukartoituksen pohjalta on asukkaiden kanssa osallistavasti laadittu viisivuotinen ohjelmasuunnitelma (2016-2020), jonka painopistealueita ovat lasten osallistumisen ja lastensuojelun vahvistaminen koulujen lastenkerhojen, syntymärekisteröinnin, koulutusten ja esikoulujen tukemisen kautta sekä alueen terveysjärjestelmien vahvistaminen ja vesilähteiden suojaaminen, ympäristön suojelun edistäminen ja kotitalouksien toimeentulon lisääminen.

Tyyppi: aluekehitysohjelma
Maa: Kenia
Tila: käynnissä
Alkaa: 2014
Päättyy: 2028
Asukkaita: 29 000
Pääyhteistyökumppanit: Kenian World Vision

Kehitystavoite:
Lasten oikeuksien toteutuminen ja yhteisöjen voimaantuminen ohjelma-alueella

Välittömät tavoitteet:
1. Vesi- ja sanitaatiotilanteen paraneminen
2. Terveys- ja ravitsemustilanteen paraneminen
3. Lastensuojelun ja lasten osallistumisoikeuden vahvistaminen

Budjetti: 425 743 € vuonna 2020
Ohjelmasta vastaa: Jussi Laurikainen
OECD:n DAC-luokitus 43040
Lisää tietoa: asiakaspalvelu@worldvision.fi