Ugandalainen lapsi hakemassa vetto vihreältä kanisterilta.

Omugo, Uganda

Omugon pakolaisleiri sijaitsee Länsi-Niilin alueella Pohjois-Ugandassa. Omugon leiri avattiin elokuussa 2017 Rhinon leirin laajennuksena, ja sinne saapuu jatkuvasti uusia pakolaisia. Omugossa on käynnissä kolme projektia:

Vesi ja sanitaatio

Kaksi vuotta kestävän projektin tavoitteena on parantaa esteetöntä puhtaan veden ja sanitaatiomahdollisuuksien saatavuutta, kohentaa hygieniakäytäntöjä ja vahvistaa muun muassa koulujen kykyä esteettömien vesi- ja sanitaatiopalvelujen tarjoamiseen. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa erityisesti vammaisten ihmisten ja heidän perheidensä suojelua vähentämällä heihin kohdistuvaa leimaamista ja syrjintää.

Toimeentulo ja ruokaturva

Kaksi vuotta kestävän projektin aikana tuetaan Omugon pakolaisalueella 1000 kaikkein köyhintä asukasta, erityisesti vammaisia, saamaan toimeentuloa maataloudesta sekä esimerkiksi saippuan ja jalkineiden valmistamisesta ja myymisestä. Projektissa on mukana sekä eteläsudanilaisia pakolaisia että paikallisia ugandalaisisa ihmisiä Omugon alueelta.

Lue lisää työstämme pakolaisalueilla