Majoja Pajulessa. Nainen kokkaa nuotiolla kuvan edustalla.

Pajule

Aluekehitysohjelma

Pajulen alueohjelma sijaitsee Pohjois-Ugandassa, noin 450 kilometrin päässä maan pääkaupungista Kampalasta. Maan toiseksi suurimpaan kaupunkiin, Guluun, on noin 100 kilometriä. Alueen infrastruktuuri on heikko, esimerkiksi tiet ovat huonoja.

Lähes kaikki alueen asukkaat saavat elantonsa viljelystä. Alue on tasaista ja maa sopii hyvin maanviljelyyn. Haasteita tuottavat viime vuosina epävarmemmiksi muuttuneet sateet. Osa alueen asukkaista harjoittavat myös karjankasvatusta.    

Pohjois-Uganda kärsi 1990- ja 2000-luvuilla LRA-sissiryhmän terrorista, minkä takia suurin osa alueen asukkaista siirrettiin armeijan suojelemille leireille kaupunkien liepeille. Ihmiset saivat palata koteihinsa vasta 2010-luvun puolivälissä. Leireillä ihmiset elivät ruoka-avun varassa, joten viljelytaidot pääsivät ruostumaan.

Konfliktin takia alue on jäljessä kehityksestä verrattuna moniin muihin Ugandan alueisiin. Alueella asuu noin 30 000 ihmistä, jotka kuuluvat pääasiassa acholien etniseen ryhmään. 

Koulutus on yksi Pajulen keskeisistä haasteista. Alueella ei ole tarpeeksi kouluja, joten koulumatkat ovat usein pitkiä, ja luokkakoot ovat yleensä suuria etenkin alemmilla asteilla. Opettajia ei ole tarpeeksi ja harva heistä on pätevä. Lasten oppimistulokset ovat tämän takia yleensä heikkoja. Vaikka koulunkäynnin tärkeys ymmärretään ja suurin osa lapsista (ml. tytöt) aloittaa koulun, eivät läheskään kaikki pysty käymään koulua loppuun. Mikäli perheiden taloudellinen tilanne ei enää mahdollista kaikkien lasten opiskelua, otetaan tytöt yleensä ensimmäisenä koulusta pois. Lasten kaltoinkohtelu on yleistä, samoin lapsiavioliitot ja teiniraskaudet.  

Suurimmalla osalla Pajulen asukkaista ei ole riittävästi puhdasta vettä. Monet lapset kärsivät tämän sekä yksipuolisen ruokavalion aiheuttamista terveysongelmista. Osa lapsista on välillä aliravittuja, eivätkä kaikki lapset saa tarvittavia rokotuksia. Monella perheellä on pitkä matka lähimmälle terveysasemalle. Vain harva lapsi saa syntymätodistuksen.

Kartta Pajulen sijainnista Ugandassa

Aloittaessamme työn haasteina olivat

Tässä olemme nyt

Aikajana työstämme Pajulen alueella.