close

This option is currently not available

Close close
Kädet pitämässä kangaspalaa ompelukoneella.

Nuorisotyöllisyyshanke

Roysambu, Kenia

Nairobin Marurui, Ngomongo, Githogoro ja Maroni slummeissa toimivan nuorisotyöllisyyshankkeen kohderyhmänä ovat 400 alueen haavoittuvimmassa asemassa olevaa 15–24 -vuotiasta nuorta, joista 40 on vammaisia nuoria.

Roysambun nuorisotyöllisyyshanke jatkaa vuonna 2018 Suomen World Visionin käynnistämää nelivuotista hanketta.

Slummeissa vähän mahdollisuuksia

Kohdealueen slummeissa asuu yhteensä noin 47 500 asukasta, joista suuri osa on pienituloisia päivätyöläisiä lähialueen kahviplantaaseilla, rakennustyömailla sekä tiluksilla, joissa he toimivat esimerkiksi kodinhoitajina ja maatyöläisinä. Slummeissa ei ole juuri jatkokoulutusmahdollisuuksia, eikä köyhillä perheillä ole varaa taata lapsilleen hyvää koulutusta.

Slummeissa asuvien nuorten on vaikea päästä työmarkkinoille vähäisen koulutuksen tai puutteellisen osaamisen vuoksi. Toisaalta tietoa avoimista työpaikoista on vaikea saada, ja monet työnantajat suosivat kokeneiden hakijoiden palkkaamista nuorten työnhakijoiden sijaan.

Joka kymmenes Kenian väestöstä elää vamman kanssa, ja viidesosa heistä on 15-24-vuotiaita. Vammaisten nuorten on vaikea päästä opiskelemaan tai löytää heille sopivaa työtä. He kohtaavat arjessaan ennakkoluuloja ja vähättelyä.  

Ammattikoulutusta ja yrittäjyyskasvatusta

Hanke keskittyy nuorten työllistymisen tukemiseen, tietotaidon kartuttamiseen ja työmarkkinayhteyksien parantamiseen. Hankkeen avulla nuoret saavat ammattikoulutusta, yrittäjyyskasvatusta sekä elämäntaito-opetusta. Nuorten lukutaitoa vahvistetaan ja heille opetetaan säästämisen taitoja. Hankkeessa käytetään erityisiä vammaisinklusiivisia toimintatapoja, joilla varmistetaan, että vammaiset nuoret hyötyvät hankkeen tarjoamasta avusta. Myös vammaisten nuorten huoltajia opastetaan vammaisen henkilön elämään liittyen.

Tukea siirtymisessä työmarkkinoille

Hanke vahvistaan nuorten pääsyä työmarkkinoille. Nuorten siirtymistä työelämään tuetaan koulutuksen ja yksityissektorin yhteistyön avulla esimerkiksi työharjoitteluiden ja uraneuvonnan avulla. Lisäksi nuorille tarjotaan yhteisiä oppimis- ja verkostoitumismahdollisuuksia.