close

This option is currently not available

Close close
Somalialaisia naisia lastensa kanssa.

Silpomisen vastainen hanke

Puntland, Somalia

Puntlandin hanke sijaitsee Somalian koillisosassa. Nelivuotisen (2022-2025) hankkeen tavoitteena on puuttua väkivaltaiseen ja haitalliseen tyttöjen sukupuolielinten silpomisperinteeseen ja lisätä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Projektista hyötyy suoraan noin 15 000 henkilöä.

Sukupuolielinten silpominen kertoo syvälle juurtuneesta epätasa-arvosta naisten ja miesten välillä, ja se on vakava muoto naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta syrjinnästä. Perinne vahingoittaa naisten seksuaalioikeuksia, lisääntymisterveyttä, fyysistä koskemattomuutta, vapautta kidutuksesta ja pahimmassa tapauksessa oikeutta elää, sillä joissain tapauksissa sukupuolielinten silpominen voi johtaa ennenaikaiseen kuolemaan.

Vaikuttamistyöllä suuri merkitys

Noin 99 prosenttia tytöistä ja naisista silvotaan Puntlandissa. Hankkeen avulla pyrimme muuttamaan paikallisten asukkaiden asenteita ja kansallista halukkuutta silpomisen lopettamiseksi. Silpomisen vastaisessa työssä keskitymme tiiviiseen yhteistyöhön viranomaisten ja erilaisten vaikuttajien kanssa. Järjestämme koulutuksia uskonnollisille johtajille, opettajille, vanhemmille, pojille ja tytöille. Silpomisen vaaroista koulutetaan myös radion ja työpajojen keinoin. Hanke pyrkii vahvasti edistämään Puntmaan käytäntöjä ja viranomaisasetuksia kohti naisten sukupuolielinten silpomisen nollatoleranssia.

Ammattikoulutuksella seis silpomiselle

Maaseudulla köyhyydessä elävät ja vähän koulutusta saaneet naiset kannattavat silpomista kaikista todennäköisemmin. Kouluttamalla naisia ja vahvistamalla heidän toimeentuloaan puututaan myös silpomista ylläpitäviin juurisyihin. Hankkeessa koulutetaan entistä silpojaa uusiin ammatteihin. Lisäksi noin paikalliset naiset saa ammattikoulutusta, jotta he voisivat perustaa oman yrityksensä, ja ansaita oman elantonsa.

 

Annette Gothóni
Työmme on ollut vaikuttamassa siihen, että Puntlandin hallitus ajaa lakia, joka vaatii silpomisen kieltämistä kokonaan.

Annette Gothóni

Suomen World Visionin toiminnanjohtaja

Lue lisää silpomisen vastaisesta työstämme