Sookkilaisia naisia vaihtoehtoisessa aikuistumisriitissä

Sook, Kenia

Erityisprojekti

Sookin erityisprojekti sijaitsee läntisessä Keniassa, Länsi-Pokotin läänissä, joka on kuivaa ja puolikuivaa aluetta. Alueen väestö on pääosin pokotteja, joiden elämätapana on paimentolaisuus eli ihmiset ja perheet siirtyvät ajoittain karjan kanssa paikasta toiseen. Hankkeen tavoitteena on parantaa etenkin tyttöjen asemaa eli ennen kaikkea vähentää tyttöjen silpomista ja lapsiavioliittoja valistus- ja vaikuttamistyön kautta. Tyttöjen sukuelinten silpomisenvastaista työtä tehdään esimerkiksi kertomalla käytännön vaaroista ja kannustamalla tyttöjen koulunkäyntiä. Lisäksi ohjelmassa kohennetaan alueen väestön terveydentilaa ja kehitetään ihmisten toimeentuloa.

Aloittaessamme työmme Sookissa noin 95–98 prosenttia tytöistä silvottiin. Nykyään noin 45 prosenttia. Olemme siis onnistuneet lähes puolittamaan silvottujen tyttöjen määrän.

Tyttöjen silpominen on vallitseva perinteinen kulttuurinen käytäntö tietyissä osissa Keniaa. Silpomisen vähentäminen vaatii paljon erilaista valistus- ja vaikuttamistyötä eri toimijoiden kanssa. Lapsille pitää antaa tietoa lasten oikeuksista ja lastensuojelusta ja luoda mahdollisuuksia tuoda esiin omia mielipiteitään eri asioista. Vanhempia pitää valistaa ja viranomaisia pitää kouluttaa. Koulunkäynnin edistäminen ja yhteisöjen taloudellisen tilanteen parantaminen eli köyhyyden vähentämin ovat keskeisessä asemassa myös haitallisten perinteisten ja kulttuuristen käytäntöjen muuttamisessa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa kaiken kaikkiaan noin 22 000 lapsen ja nuoren – tyttöjen ja poikien - elämää. Sekä lapsia että aikuisia valistetaan lasten oikeuksista ja viranomaisia koulutetaan lastensuojeluun liittyvissä asioissa sekä kehitetään viranomaisten yhteistyötä. Kaikki työ tähtää lasten hyvinvoinnin parantamiseen ja lasten oikeuksien toteutumiseen.

Alun perin aluekehitysohjelmana alkaneen Sookin hankkeen alkuvaiheessa vuonna 2009 vain reilu kolmannes 5–18 -vuotiaista lapsista ja nuorista kävi koulua, mutta nyt määrä on tuplaantunut. Tällä hetkellä jopa noin 95 % alueen lapsista aloittaa koulunkäynnin. Koulun keskeyttäminen on kuitenkin yleistä, erityisesti tytöillä, joille järjestetään avioliitto usein jo 12–14 -vuotiaana, heti sukuelinten silpomisen jälkeen. Köyhille perheille tyttöjen avioliitto merkitsee usein tuloja ja lapsiavioliitot saattavat lisääntyä esimerkiksi kuivuuden kohdatessa yhteisön. Perheiden talouden vahvistaminen esimerkiksi lahjoittamalla näille lehmiä parantaa myös tyttöjen mahdollisuuksia välttää silpominen tai varhainen avioliitoa.

Ensimmäinen tytöille tarkoitettu lukio valmistui Sookissa vuonna 2010 ja sen oppilasmäärä on kasvussa erityisesti sen yhteydessä toimivien asuntoloiden tuoman turvan vuoksi. Olemme rakentaneet asuntoloita ja joissain tapauksissa maksaneet perheensä hylkäämien tyttöjen koulumaksuja. Kouluihin toimitetaan myös kestositeitä tyttöjen koulunkäynnin helpottamiseksi. Siteiden valmistus tuo lisätuloja naisryhmille ja luo samalla tytöille edellytykset osallistua täysipainoisesti koulunkäyntiin.

Pääyhteistyökumppani hankkeessa on Kenian World Vision, joka vastaa ohjelman toteutuksesta ja varojen käytöstä. Yhteistyötä tehdään terveyskeskusten, koulujen, paikallisten kansalaisjärjestöjen ja asiantuntijaorganisaatioiden sekä valtion paikallishallinnon eri yksiköiden kanssa.

Vaihtoehtoinen aikuistumisriitti Sookissa
Vaihtoehtoinen aikuistumisriitti Sookissa
Vaihtoehtoisen aikuistumisriitin kulkue Sookissa
Vaihtoehtoisen aikuistumisriitin kulkue
William Lopetakou, yhteisön johtaja, poseeraa silpomisvastaisen kyltin vieressä.
William Lopetakou, yhteisön johtaja

Lue lisää silpomisen vastaisesta työstämme