Maisema Umuravalla.

Umurava, Ruanda

Aluekehitysohjelma

Umurava sijaitsee Etelä-Ruandassa Gisagaran piirikunnassa noin 150 kilometrin päässä pääkaupunki Kigalista. Alueella on asukkaita 71 000. Valtaosa asukkaista on katolilaisia ja puhuu kinyarwandan kieltä. Alueella sijaitsee myös Mugombwan pakolaisleiri, jossa asuu 11 400 kongolaista pakolaista. Kummilapsia alueella on noin 4 000. Heistä noin 1 500 odottaa vielä omaa suomalaista kummia.

Ruandalla on väkivaltainen lähimenneisyys. Vuonna 1994 Ruandassa kuoli noin 800 000 tutsia, maltillista hutua ja muiden pienempien etnisten vähemmistöjen edustajia tutsien vastaisessa kansanmurhassa. Kansanmurha näkyy ihmisten arjessa ja maan poliittisessa tilanteessa yhä: monet lapset ja nuoret elävät köyhyydessä vanhempien menettämisen tai muiden traumojen seurauksena.

Useimmat perheet ovat maanviljelijöitä. Viljelyelinkeinot ovat kuitenkin erittäin kehittymättömiä ja perheillä ei ole varaa parempien viljelylajikkeiden hankkimiseen tai kunnollisiin välineisiin. Lisäksi viljeltävää maata on asukasmäärään nähden liian vähän ja alueen infrastruktuuri on heikkoa.

Alueen koulurakennukset eivät ole turvallisia tai edes säänkestäviä, vaan rankkasateella vesi tulvii niihin sisään. Kouluopetuksen laatu on myös heikkoa, sillä opettajia on liian vähän, ja luokkakoko on jopa yli 50 lasta. Moni lapsi joutuu keskeyttämään peruskoulun, sillä heidän täytyy siirtyä töihin auttamaan perhettä.

Suuri osa alueen lapsista on kroonisesti aliravittuja. Syynä tähän ovat likaisesta vedestä peräisin olevat taudit, riittämätön ravinto ja terveyspalveluiden puute. Puhtaasta vedestä on alueella suuri pula, sillä vesipisteet ovat kaukana ja niidenkin vesi on usein likaista. Pitkään jatkunut aliravitsemus vaikuttaa esimerkiksi siten, että lapset oppivat heikommin lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan, jolloin heidän mahdollisuutensa kouluttautua ja ponnistaa ylös köyhyydestä heikentyvät.

Lue Umuravan vuosikirje vuodelta 2022 »

Kartta Umuravan sijainnista Ruandan kartalla.

Aloittaessamme työn haasteina ovat

Tässä olemme nyt

Aikajana työstämme Umuravassa.
Poika istuu savimajassa
Tyypillinen koti Umuravassa
Poika kantamassa risuja
Lapset auttavat usein kotiaskareissa kuten mm. polttopuiden hakemisessa
Lapsia tiellä ja taustalla näkyy Mugombwan pakolaisleiri
Umuravan alueella sijaitsee Mugombwan pakolaisleiri
Lapset pelaamassa jalkapalloa savimajan edessä
Perinteinen asuintalo Umuravalla