close

This option is currently not available

Close close
Nainen halaa nuorta tyttöä

A tu Lado, Kolumbia

Siirtolaisten rinnalla Kolumbiassa

Kolumbiassa lähellä Venezuelan rajaa humanitaarisen avun tarve on suuri Venezuelan tilannetta pakenevien siirtolaisten, aseellisten konfliktien ja luonnonkatastrofien vuoksi. Naiset ja tytöt kohtaavat seksuaalista väkivaltaa ja tilanne on erityisen vaikea siirtolaisnaisille ja -tytöille, joilla ei ole tukiverkkoja ja pääsyä terveys- ja tukipalveluihin. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta on yleistä, aseelliset ryhmät käyttävät seksuaalista väkivaltaa aseenaan sekä vaikeassa tilanteessa olevien ihmisten hyväksikäyttöä tapahtuu laajasti.

Hankkeen tavoitteena on parantaa Venezuelasta saapuvien siirtolaisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten pääsyä turvaan väkivallalta ja hyväksikäytöltä, auttaa jo väkivaltaa kokeneita sekä edesauttaa ihmisten pääsyä terveyspalvelujen piiriin. Hanke pyrkii tavoittamaan 17 000 kaikista haavoittuvammassa asemassa olevaa Venezuelan rajan läheisyydessä Araucan ja Norte de Santanderin alueilla tällä hetkellä asuvaa ihmistä. Erityisesti lapset, naiset, seksuaalivähemmistöt sekä vammaiset henkilöt ja heidän läheisensä ovat vailla tarvittavia palveluita.

World Vision, kansainvälinen siirtolaisten oikeuksien edistämiseen keskittyvä järjestö HIAS ja kolumbialainen seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja oikeuksien edistämiseen keskittynyt voittoa tavoittelematon palveluntarjoaja Profamilia toteuttavat yhdessä hanketta, jota rahoitetaan EU:n humanitaarisella avulla. Hankkeen vuosibudjetti on 1,1 miljoonaa euroa.

Raja-alueen asukkaita ja paikallisia organisaatioita koulutetaan syrjimättömyydestä sekä estämään ja vastaamaan väkivaltatapauksiin. Siirtolaiset kohtaavat vielä muita alueen asukkaita enemmän sukupuolittunutta väkivaltaa, moninaista hyväksikäyttöä ja heitteillejättöä. Ihmisiä autetaan pääsemään, mutta myös suoraan tarjotaan klinikoiden ja liikkuvien klinikoiden avulla perusterveyden, mielenterveyden, psykososiaalisen tuen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita.

Sukupuolittuneen väkivallan uhreja ja väkivallan riskissä olevia autetaan tarjoamalla heille tarvittavaa apua sekä ohjaamalla heidät tarvittaessa lisäavun piiriin. Lapsille perustetaan turvallisia tiloja, joissa pystytään turvallisen ympäristön tarjoamisen lisäksi kartoittamaan tukea tarvitsevat lapset ja auttamaan heitä.