El Salvadorilaisia lapsia koulussa. Poika värittää kuvaa ja tyttö katsoo vakavana kameraan.

El Salvador, Peru

Aluekehitysohjelma

El Salvadorin ohjelmaa toteutetaan El Salvadorin ja Maria del Triunfon slummeissa Limassa. El Salvador on hiekkaista ja kuivaa seutua. Vaikka se sijaitsee Liman suurkaupungin liepeillä on sen infrastruktuuri hyvin heikkoa. Voimakas sade, maavyörymät tai maanjäristykset saattavat hyvin viedä hiekkarinteille rakennetut talot mennessään. Ohjelma-alueella asuu noin 12 400 ihmistä. Kummilapsia alueella on noin 1200. Alueen asukkaat puhuvat pääosin espanjaa ja ovat uskoltaan katolilaisia.

El Salvadoriin on muuttanut perheitä erityisesti maaseudulta paremman elämän toivossa, mutta elanto on tiukassa. Perheet tulevat toimeen pääosin kaupustellen esimerkiksi makeisia kadulla, ajaen taksia ja työskennellen rakennustyömailla.

Kun aloitimme työmme alueella suurin osa lapsista aloitti koulun, mutta oppimistulokset olivat todella huonoja ja harva jatkoi jatko-opintoihin. Niinpä ohjelmassa on keskitytty luetun ymmärtämisen parantamiseen ja lasten oppimisedellytysten parantamiseen. Vanhempia koulutetaan lasten elämäntaitojen edistämisessä ja heitä kannustetaan tukemaan lastensa koulunkäyntiä.

Kartta Etelä-Amerikasta, jossa El Salvador on merkattu Perun karttaan.

Aloittaessamme työn haasteina olivat

Tässä olemme nyt

Aikajana, jossa näkyy missä vaiheessa työstämme El Salvadorissa olemme nyt.
Äitejä lastensa kanssa istumassa rivissä
Äidit terveyskoulutuksessa
Maisemakuva El Salvadorista, jossa talot on rakennettu rinteellä.
Taloja El Salvadorin rinteillä talot ovat hataria
Yrittäjäkoulutusta saaneita nuoria istuvat rivissä pöydän ääressä.
Yrittäjäkoulutusta saaneita nuoria myymässä metallitöitään
Nuortenkerhoon kuuluvia nuoria seisovat yhdessä ja hymyilevät.
Nuortenkerholaisia
Vaaleanruskea taksi El Salvadorissa
Monen isä ajaa taksia työkseen Limassa
Perulaisia tyttöjä vesihanalla. Yksi juo hanasta ja toinen katsoo taakseen nauraen.
Tytöt vesihanalla

Näin autamme El Salvadorissa

Pääyhteistyökumppani on Perun World Vision, joka vastaa ohjelman toteutuksesta ja varojen käytöstä. Yhteistyötä tehdään paikallisten toimijoiden sekä valtion paikallishallinnon eri yksiköiden kanssa, joita ovat muun muassa paikalliset opetusviranomaiset ja sosiaaliministeriö.

Ohjelmatyö keskittyy lasten ja nuorten oppimismahdollisuuksien ja heidän oikeuksiensa edistämiseen. Lasten ja nuorten järjestäytymistä ja osallistumista päätöksentekoon tuetaan. Kestävyyden kannalta on tärkeää, että koko yhteisö sitoutuu lasten hyväksi tehtävään työhön. Siksi El Salvadorissa koulutetaan vanhempia, opettajia, yhteisön johtajia, paikallisviranomaisia sekä erityisesti ohjelman vapaaehtoisia.

Ohjelmassa kohennetaan lasten oppimisedellytyksiä. Vanhempia koulutetaan lasten elämäntaitojen edistämisessä ja heitä kannustetaan tukemaan lastensa koulunkäyntiin.

Alakouluille tarjotaan uusien, innovatiivisten keinojen soveltamista lasten lukutaidon edistämiseksi. Tavoitteena on, että paikalliset toimijat tekevät aktiivista yhteistyötä lasten integroidun hyvinvoinnin edistämiseksi ja että he myös monitoroivat yhteisöissään elävien lasten tilannetta. Tähän liittyen yhteisöjen johtajia koulutetaan lasten hyvinvoinnin edistämisestä ja lapsille luodaan tilaisuuksia osallistua sellaisiin tapahtumiin, jotka kehittävät heidän sosiaalisia taitojaan.

Tavoitteena on, että ohjelmaan kuuluvien nuorten perheet tukevat eri tavoin lastensa kiinnostuksen ja motivaation kohteita. Tähän liittyen vanhemmille annetaan koulutusta nuorten kanssa toimimisesta. Pyrkimyksenä on, että eritystukea tarvitsevien nuorten perheet ovat lastensa tukena ja että tämä lisätuki on aina tarvittaessa perheiden saatavilla.

Vanhempia, koululaitoksia ja muita paikallisia kumppaneita kannustetaan edistämään nuorten yritteliästä ja sosiaalista elämää. Lisäksi nuorten omia organisaatioita vahvistetaan johtajuuteen ja järjestäytymiseen liittyvissä taidoissa ja samalla aktivoidaan myös ruohonjuuritaso siihen, että se toimii nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hankkeen tiedot

Painopistealueet:
Alakoululaisten oppimisedellytykset, yläkoulua käyvien nuorten yrittäjyys- ja elämäntaidot, lasten suojelu

Hanke: El Salvador
Tyyppi: Aluekehitysohjelma
Maa: Peru
Tila: Käynnissä
Pääkielet: Espanja
Pääuskonto: Roomalaiskatolisuus
Päätoimeentulo: Epävirallinen kaupankäynti, päivätyö yrityksissä ja kotitalouksissa
Alkaa: 2006
Päättyy: 2022
Asukkaita: 1500 perhettä
Pääyhteistyökumppanit: World Vision Peru
Muut kumppanit:
Viranomaiset ja muut järjestöt sekä valtion paikallishallinnon eri yksiköt

Kehitystavoite:
Lasten ja nuorten oppismiskykyjen ja elämäntaitojen kehittämisen sekä alueen lasten suojelun kohentaminen

Välittömät tavoitteet:
1. 6–17 -vuotiaiden lasten ja nuorten elämäntaitojen kehittäminen
2. Lasten ja nuorten lisääntynyt hyvinvointi

Budjetti: 224 136 € vuonna 2020
Hankekoordinaattori: Merja Tikkanen-Vilagi
OECD:n DAC-luokitus 43030
Lisää tietoa: asiakaspalvelu@worldvision.fi