Santuk

Aluekehitysohjelma

Santuk sijaitsee Keski-Kambodzan maaseudulla Kampong Thomin maakunnassa noin 150 kilometrin päässä pääkaupunki Phnom Penhista. Alueella puhutaan khmerin kieltä ja valtaosa asukkaista on buddhalaisia. Asukkaita alueella on noin 45 000 ihmistä. Kummilapsia alueella on noin 4000. Heistä noin 1700 odottavat vielä omaa suomalaista kummia.

Kambodzalla on raskas lähimenneisyys. Punaisten Khmerien hirmuhallinto (1975­–1979) johti kansanmurhaan (jossa kuoli arviolta 1-3 miljoonaa ihmistä) ja yhteiskunnan rakenteiden täydelliseen tuhoon. Nälänhätä, pakkotyö ja joukkoteloitukset saivat ihmiset kääntymään toisiaan vastaan. Lapset joutuivat eroon vanhemmistaan ja jäivät vaille hoivaa. Hirmuvallasta selvinneet ovat nyt itse vanhempia ja monet heistä on traumatisoituneita.

Useimmat perheet ovat pienviljelöitä, jotka viljelevät erityisesti riisiä. Viljelyelinkeinot ja kastelujärjestelmät ovat yksinkertaisia. Monet vanhemmat lähtevät töihin kaupunkiin ja ulkomaille. Lapset jäävät joko sukulaisten hoitoon tai yksin asumaan. Yksinjäävät lapset ovat usein suojattomia. Lapsista moni on kokenut fyysistä väkivaltaa. Myös riski tulla seksuaalisesti hyväksikäytetyksi on suuri.

Kouluopetuksen laatu on heikkoa, ja lasten oikeudet eivät toteudu monella tapaa. Koulua käydään monessa vuorossa, noin 60 % opettajista on itse jatkanut opintoja peruskoulun jälkeen, ja 26 %:lla peruskoululuokista ei ole lainkaan opettajaa. Vain kolmannes lapsista valmistuu peruskoulusta eri syistä. Vanhemmilla ei välttämättä ole varaa lasten koulunkäyntiin tai lasten apua tarvitaan kotona. Myös punakhmerihallinnon vuodet ovat jättäneet jälkensä kouluopetuksen tasoon,

Monet kambodzalaiset lapset kärsivät aliravitsemuksesta. Syynä tähän ovat muun muassa köyhyys, niukat sadot ja perheiden puutteellinen ravintotietämys. Santukin alueella arviolta noin 60 % alle 5-vuotiaista lapsista kärsii jostain aliravitsemuksen muodoista. Pitkään jatkunut aliravitsemus vaikuttaa esimerkiksi siten, että lapset oppivat heikommin lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan, jolloin heidän mahdollisuutensa kouluttautua ja ponnistaa ylös köyhyydestä heikentyvät. Myös puhtaasta vedestä ja vessoista on alueella pulaa. 

Lapset jäävät joko sukulaisten hoitoon tai yksin asumaan.
Tervetuloa Santukiin!

Tervetuloa Santukiin!

Santuk kartalla

Aloittaessamme työn alueella kolme suurinta haastetta olivat

Puhdas vesi

Tyttö ottamassa puhdasta juomavettä Santukissa

Vain joka viidennellä alueen asukkaista on käytettävissään puhdasta vettä. Kaivovesi on monin paikoin saastunutta ja kuivan kauden aikana vesi loppuu kokonaan.  Vain joka kolmannessa kotitaloudessa on vessa. Ripuli ja muut likaisesta vedestä johtuvat sairaudet olivat yleisiä.

Ratkaisu:

Autamme asukkaita puhdistamaan ja kunnostamaan kaivoja ja opetamme, miten he voivat ottaa sadevettä talteen kuivia jaksoja varten. Neuvomme rakentamaan käymälöitä. Opetamme, mikä merkitys hyvällä hygienialla on lasten terveydelle. Kerromme, millä tavoin ripulia tulee hoitaa kodeissa ja klinikoilla.

Koulunkäynti

Koululaisia luokassa Kambodzassa

Liian moni lapsista keskeyttää koulunsa ja joutuu töihin. Kouluopetuksessa on parantamisen varaa: 60 % alakoulun päättävistä osaa lukea.

Ratkaisu:

Kehitämme kouluopetuksen laatua neuvomalla opettajille uusia opetusmetodeja. Lapset ja nuoret käyvät kerhoissa, joissa heitä tuetaan tuntemaan omat oikeutensa. Lapset oppivat vaikuttamaan omaan elämäänsä ja tulevaisuuteensa. Koulutamme kouluhenkilökuntaa ja vanhempia olemaan käyttämättä fyysisiä kurinpitomenetelmiä.

Toimeentulo

Pähkinöitä ja mausteita pyörän selässä

Suurin osa perheistä elää pienviljelyllä, mutta satoa ei tule säännöllisesti eikä riittävästi. Perheet hajoavat, kun vanhemmat joutuvat lähtemään vierastyöläisiksi. Niukasta toimeentulosta ja ripulista johtuen alueen lapsista 62 % oli aliravittuja.

Ratkaisu:

Ohjaamme asukkaita saamaan uusia toimeentulokeinoja mm. pienyrittäjyyden kautta. Opetamme luonnonmukaisia keinoja joilla maanviljelijät voivat parantaa satojaan. Koulutamme nuorista terveysvapaaehtoisia, jotka kuntouttavat aliravittuja lapsia ja neuvovat omissa kylissään perheille, mikä merkitys hyvällä hygienialla on terveydelle.

Tässä olemme nyt

Santukin aikajana
Tytöt kirjoittamassa tunnilla
Lai ja hänen sisaruksensa kotonaan
Naisia terveysaseman edustalla
Nainen kastelemassa peltoa
Mies kalastamassa
Naisia Kambodzan maaseudulla

Uusimmat uutiset Kambodzasta