Siirry sisältöön

Kort på svenska

World Vision Finland på svenska

Vi försvarar barns rättigheter runt om i världen.

Tytöt nauramassa koulupuvuissa.
Tytöt nauramassa koulupuvuissa.

Vem är vi?

Vi är en av de största biståndsorganisationerna i Finland och en del av världens största fadderorganisation. Vi fungerar som en oberoende enhet samtidigt som vi anpassar oss till internationella World Visions övergripande uppdrag och principer.

Vi är politiskt oberoende och en organisation utan förpliktelse till enskilda kyrkosamfund. Vår arbetsgrund bygger på kristen nästekärlek. Vi hjälper där behovet är störst, oavsett religion, etnisk bakgrund eller politisk övertygelse.

Vi fortsätter arbeta så länge barn lider i förhållanden som går att förändra. Tillsammans försvarar vi barn och deras rättigheter i Afrika, Asien och Latinamerika. Med hjälp av understöd från sponsorer har flera miljoner barn och familjer tagit sig ur fattigdom. Vi är ofta de första på plats då katastrofer slår till.

World Vision Malawin työntekijö tanssimassa lasten kanssa.

Så jobbar vi

Ditt stöd förändrar liv. Genom våra 70 års erfarenhet har vi utvecklat vårt samarbete med lokala samhällen för att garantera att din donation leder till en bestående förändring. Vi jobbar med vatten- och sanitet, hälsovård, utbildning, barnskydd samt skapar möjligheter för ökad inkomst. Vi anser att det krävs ett helt samhälle för att skapa en lycklig och givande barndom, och vi arbetar tillsammans med samhällen för att de ska känna sig tillräckligt starka för att uppnå just detta.

Tack vare ditt stöd har vi möjligheten att arbeta långsiktigt tillsammans med samhällen. Vi är närvarande upp till 15 år för att garantera att barnen är friska och välmående och familjerna är självförsörjande och har möjligheten att själva fortsätta de positiva förändringarna på egen hand. När katastrofer inträffar är vi snabbt på plats och erbjuder stöd – och vi stannar för att hjälpa barn, familjer och samhällen att återuppbygga sina liv.

World Vision Romanian vapaaehtoinen työntekijä istuu selkää kohti kameraa juttelemassa ukrainalaisen naisen kanssa.

Vi är stolta över att samarbeta med alla som kan hjälpa oss att skapa en större effekt och erbjuda en bättre framtid för utsatta barn. Med över 70 års erfarenhet av att arbeta med samhällen, sponsorer, internationella icke-statliga organisationer, partners, akademiska institutioner och regeringar strävar vi efter att förändra livet för barn över hela världen. Vi övervakar noggrant effektiviteten av vårt arbete och rapporterar regelbundet om våra framsteg till våra sponsorer och donatorer. Våra projekt planeras och övervakas av erfarna experter.

Sambialainen Violet poseeraa hymyillen kameralle. Päällään hän kantaa ämpärillisen puhdasta vettä. Hän kantaa taaperonsa, Daliso, kantoliinassa.

Erfarenhet har lärt oss att det mest effektiva sättet att förändra liv är genom ett helhetsomfattande tillvägagångssätt. Det innebär att vi tar itu med grundorsakerna till fattigdom genom att engagera samhällen, vilket ger en långvarig effekt. Vårt mål är att säkerställa att alla barn är väl omhändertagna, skyddade, utbildade och känner sig älskade och uppskattade.

Kenialainen koulupoika kirjoittamassa kirjeen kummilleen.

Hur används och övervakas medlen?

När du gör en donation till World Vision Finland kan du vara trygg i vetskapen att den kommer att användas på ett sätt som har största möjliga effekt på de barn och samhällen som mest behöver den.

Våra utvecklingsprogram drivs av vår egen lokala personal eller av pålitliga lokala samarbetsorganisationer. Vi håller regelbunden kontakt med experter vid våra lokala kontor och genomför med jämna mellanrum övervakningsresor till programområdena. Externt ledda utvärderingar genomförs regelbundet och ger oss insikt i hur arbetet i området har framskridit. Vi stöder även samhällena så att de får bättre kunskap om och möjlighet att upprätthålla sina egna rättigheter.

Lite över hälften av finansieringen fås från faddrar och andra privata supportrar samt företagssamarbetspartners. Cirka 35 % finansieras av utrikesministeriet i Finland, vars samarbetsorganisation vi är. Annat offentligt stöd utgör ungefär 10 %, och detta inkluderar till exempel finansiering från Europeiska unionen.

Kostnadsstruktur

75 % av våra tillgångar används för biståndsarbete och för att förbättra barns rättigheter. Ytterligare 20 % av tillgångarna används för kommunikation och medelinsamling, medan 5 % används för administration.

World Vision Finland är en icke-vinstdrivande förening. Alla medel som samlas in går antingen till biståndsprogrammen eller investeras för att utvidga nästa års biståndsbudget.

Du förtjänar att få veta hur din donation har använts till att förändra liv och därför är det viktigt för oss att vi är transparenta angående våra utgifter och vi är alltid redo att dela med oss av denna information till dig.

Vi övervakar noggrannt hur våra insamlade medel används samt hur lyckade utvecklingsprogrammen är. Processen för revision av våra konton är ingående och utförs årligen av KPMG, som även har hand om reviseringen av vår operativa rapport till Utrikesministeriet. Lokalt auktoriserade revisorer utför även revisioner av konton för de lokala World Vision kontoren.

Ditt stöd förändrar liv

Det är fortfarande så mycker vi vill göra. Miljontals barn kämpar med att överleva och riskerar således att gå miste om sin barndom, sina familjer och sitt hopp. Med din hjälp kan vi göra en ännu större förändring; skydda barn idag och ge dem styrka inför morgondagen.

Donera, bli fadder, skänk till katastrofarbete eller överväg att lämna oss en gåva i ditt testamente.

Genom fadderskapet får du kontakt med ett barn i nöd. Du får lära känna barnet genom brev, fotografier och regelbundna uppdateringar som du kan se i faddrarnas Plus-portal. Du hjälper till att förvandla barnets samhälle och ge dem mat, skydd och säkerhet. Tack vare våra samhällsfokuserade lösningar hjälper du, förutom ditt egna fadderbarn, även 4 andra barn:

Videosisältö
Elementti ohitettu

Bli fadder och förändra livet för ett barn, samt hela barnets samhälle. Du kan själv välja din månatliga donationssumma, min. 30 €.

Få mer information på svenska angående fadderskap genom att kontakta vår kundtjänst: asiakaspalvelu@worldvision.fi

Våra immateriella gåvor är välgörenhetsgåvor som kan förändra liv. Ge din familj eller dina vänner en gåva genom att hjälpa de som är i behov av hjälp. Gåvorna hjälper utsatta familjer, samhällen och barn som lever på de svåraste ställena i världen, genom att ge dem förnödenheter som de behöver för att överleva och leva ett bättre liv. Välj en välgörenhetsgåva i födelsedagspresent, julklapp och vid andra speciella tillfällen och hjälp samtidigt till att göra livet lättare för utsatta barn världen över. Din gåva kan t.ex. ge barn det skolmaterial som de behöver för sin utbildning eller rent dricksvatten för att förebygga sjukdomar som orsakas av smutsigt dricksvatten.

Köp våra immateriella gåvor (på finska).

Sambialainen tyttö pitää vuohta sylissään ja hymyilee kameralle.

Donera för att hjälpa barn då de är som mest utsatta och hjälp dem samtidigt att överleva, återhämta sig from trauma och återuppbygga sin framtid. Barnen behöver din hjälp. Även en liten donation kan göra stor skillnad.

Donera via vår webbplats:

Donera via bankgiro:

Suomen World Vision ry
Bankens namn: Danske Bank
IBAN: FI32 8000 1570 7681 36
BIC/SWIFT: DABAFIHH

Nigerilainen nuori tyttö kantaa vettä astiassa pään päällä ja hymyilee itsevarmasti kameralle.

Ett partnerskap med oss nyttjar ditt företag. Våra partnerskap kan förändra världen och i tillägg till att förändra liven för världens mest utsatta barn ger vårt partnerskap även möjligheter att engagera er personal, visa era kunder vad era värden är samt utnyttja näringslivets makt för att åstadkomma positiv förändring i livet för barn välden över. Vi på World Vision Finland är positivt inställda till innovativa partnerskap med företag som delar vår mission.

Du kan ingå partnerskap med oss genom ditt företag men även genom t.ex. välgörenhet, din kyrka eller din stiftelse.

Be om mer information:

Mervi Kankainen
B2B insamling och stordonatorer
Phone: +358 400 790 224
E-mail: mervi.kankainen@worldvision.fi

Kontakta gärna vår kundtjänst när som helst. Vi gör vårt bästa för att betjäna dig på svenska per e-post (per telefon betjänar vi på finska och engelska). Vi svarar gärna på alla frågor du har och hjälper dig att hitta det bästa sättet för just dig att donera eller delta i vår verksamhet.Om du misstänker vanskötsel eller missbrukande av medel kan du rapportera detta til World Visions Whistleblower Line eller i programmen som stöds av Utrikesministeret.