Kaksi Zambialaista lasta hymyilee ja pitelee kynttilöitä

Perinnöksi parempi maailma

Testamenttilahjoitus on sijoitus tulevien sukupolvien elämään

Suomen World Vision on jo vuosikymmeniä taistellut maailman heikoimmassa asemassa olevien lasten elinolojen parantamiseksi. Testamenttilahjoituksella voit tukea meitä jatkamaan työtämme myös tuleville sukupolville.

Kirjaamalla tahtosi testamenttiin opastat läheisiäsi vaalimaan sinulle tärkeitä arvoja. Samalla ilmaiset, kuinka ja kenelle haluat jakaa omaisuutesi poismenosi jälkeen. 

Voit lahjoittaa testamentissasi järjestöllemme toivomasi summan tai koko jäämistösi. Voit myös lahjoittaa arvoesineitä tai kiinteistöjä. Kaikensuuruiset lahjoitukset ovat arvokkaita. Yleishyödyllisenä järjestönä Suomen World Vision Ry ei maksa perintöveroja saamistaan lahjoituksista. Voimme siis käyttää lahjoituksesi kokonaisuudessaan lasten elämän parantamiseen.

Lisätietoa testamenttilahjoittamisesta löydät ilmaisesta testamenttioppaasta.

Lisätietoa testamenttilahjoittamisesta:

Hannele Pulliainen
Varainhankinta- ja viestintäjohtaja
+358 44 355 5225
hannele.pulliainen@worldvision.fi 

Mistä haluat, että sinut muistetaan?

Jokaisen toiveena on elää itsensä näköinen elämä, jonka aikana voi tehdä itselleen mielekkäitä asioita. Joku toivoo tulevansa muistetuksi loistavana musisoijana, toinen hyvänä kuuntelijana, kolmas rohkeana heikompien puolustajana. Entä jos muistojen lisäksi jättäisit jälkeesi myös jotain pysyvämpää? Jotain, jonka vaikutukset laajenevat vuosi vuodelta ja kestävät vuosikymmenien päähän?

Kanssamme sijoitat lapsiin ja puolustat heidän oikeuksiaan eri puolilla maailmaa. Yhdessä vaikutamme yli kahden miljoonan ihmisen tulevaisuuteen. Suomen World Vision on yksi Suomen suurimmista avustusjärjestöistä ja itsenäinen osa maailman suurinta kummilapsijärjestöä World Visionia. Työtämme inspiroi kristillinen lähimmäisen rakkaus. Lahjoittajien tuki muuttuu puhtaaksi vedeksi, koulutukseksi, lastensuojeluksi, terveydenhuolloksi sekä paremmaksi ravinnoksi. 

Pirkko Liisa testamenttasi osan varoistaan lapsille, jotka ovat saaneet heikot lähtökohdat elämälleen

"World Vision on niin minun juttuni kuin voi olla. Se on järjestö, jolle haluan rahojani laittaa. Olen nähnyt miten valtavaa työtä sillä rahalla pystytään tekemään. Kuollaan täällä kumminkin, ja tällaisten asioiden on hyvä olla kunnossa."

Pirkko Liisa Harju
World Vision on niin minun juttuni kuin voi olla. Olen nähnyt miten valtavaa työtä sillä rahalla pystytään tekemään.

Pirkko Liisa Harju

Testamenttilahjoittaja

Haluatko jättää perinnöksi paremman maailman lapsille?

Kirjaamalla tahtosi testamenttiin opastat läheisiäsi vaalimaan sinulle tärkeitä arvoja.

Testamenttilahjoitus on vaikuttava viesti siitä, mitä asioita olet pitänyt arvokkaana elämäsi aikana. Testamenttaamalla esimerkiksi toivomasi rahasumman, osakkeita, korun tai soittimen varmistat pitkäaikaisen avun heikoimmassa asemassa oleville lapsille ja heidän perheilleen.

Testamentinteko ei ole hankalaa, ja sen voi laatia myös itse esimerkiksi testamenttioppaamme ohjeita noudattamalla. Halutessasi saat meiltä yhteystiedot puolueettomalle lakimiehelle, joka voi avustaa testamentin tekemisessä luottamuksellisesti. Kattavaa lisätietoa saat testamenttioppaastamme. 

Ryhmä kambodzalaisia lapsia ja nuoria katsovat kameraan.

Suomalaisten tuella autamme yli kahta miljoonaa lasta ja aikuista.

Testamenttilahjoituksella teet lasten tulevaisuudesta valoisamman

Usein kysyttyä testamenttilahjoittamisesta

 • Jokaisella täysi-ikäiselllä olisi hyvä olla testamentti ja testamentin tekoa kannattaakin pitää luonnollisena osana elämän suunnittelua. Testamentilla ilmaiset tahtosi siitä, kuinka ja kenelle haluat jakaa omaisuutesi poismenosi jälkeen sekä säästät läheisiäsi turhilta riidoilta.

  Laki ei velvoita testamentin tekemiseen, mutta yhä useampi suomalainen haluaa itse määritellä, mitä hänen omaisuudelleen tapahtuu kuoleman jälkeen. 

  Henkilö, jolla ei ole rintaperillisiä, voi määrätä kaikesta omaisuudestaan. Rintaperillisillä on oikeus testamentista huolimatta saada niin sanottu lakiosa, joka on yleensä puolet heille muutoin tulevan perinnön arvosta. Koko jäämistö menee valtiolle, jos henkilöllä ei ole serkkuja läheisempiä sukulaisia, eikä testamenttia ole tehty. Esimerkiksi avoliitossa elävien ainoa tapa turvata avopuolison perintöoikeus on tehdä testamentti.

  Yksityiset henkilöt joutuvat aina maksamaan saamastaan perinnöstä perintöveroa, mutta yleishyödylliset järjestöt, kuten Suomen World Vision, ovat vapautettuja perintöverosta ja voivat
  hyödyntää saamansa testamenttilahjan avustustyössään kokonaisuudessaan.

 • Testamentilla voit määrätä oman omaisuutesi siirtymisestä kuolematilanteessa toivomillesi henkilöille tai tahoille. Sinun on kuitenkin muistettava edellä mainittu rintaperillisen lakiosa-oikeus, jota ei voida lähtökohtaisesti syrjäyttää kuin tietyin lain mukaisin edellytyksin. Mikäli olet avioliitossa, on leskellä oikeus tasinkoon, mikäli kuolinpesällä on enemmän varallisuutta kuin leskellä. Tasinko maksetaan ennen kuin kuolinpesä tulee jaettavaksi ja siihen ei voi vaikuttaa testamentilla. Sitä varten on
  avioehtosopimus.

  Testamentilla voit määrätä joko koko omaisuudestasi, määräosasta omaisuutta tai tietystä omaisuuserästä, esimerkiksi asunnosta, esineestä, tietystä rahasummasta jne. Mikäli sinulla on säästö- tai sijoitusvakuutuksia ja niissä edunsaajamääräys, testamentilla ei voi muuttaa edunsaajamääräystä vaan se on tehtävä erikseen pankissa tai säästö- tai sijoitusvakuutuksen palvelun tarjoajan luona.

 • Testamentin voi laatiminen ei ole hankalaa ja sen voi tehdä itse tai asiantuntijan avustuksella. Laatimalla testamenttisi asianajajan tuella vältät mahdolliset tulkintaerimielisyydet tai muotovirheet, jotka voivat johtaa testamentin mitätöimiseen. 

  1. Testamentissa tulee näkyä perinnön jättäjän koko nimi, henkilötunnus, päiväys, paikkakunta ja allekirjoitus.


  2. Testamentissa tulee lukea selkeästi ja yksinkertaisesti miten omaisuus tullaan jakamaan: minkä prosenttiosuuden kiinteästä omaisuudesta, minkä rahasumman tai minkä omaisuuserän (esimerkiksi asuinhuoneisto, taideteos tai osakesalkku) haluaa kullekin perijälle jättää.


  3. Testamentista tulee ilmetä perinnön saajan koko nimi ja mahdollinen henkilötunnus. Jos haluat muistaa Suomen World Visionia testamentissa, käytä järjestön koko nimeä Suomen World Vision ry.


  4. Testamenttiin tarvitaan kahden vähintään 15-vuotiaan samaan aikaan läsnäolevan todistajan allekirjoitus, ja allekirjoituksellaan he vahvistavat, että testamentin tekijä on ollut kykeneväinen itsenäiseen tahdon muodostukseen. Puoliso, sukulainen tai mahdollinen muu testamentin edunsaaja ei voi toimia todistajana.


  5. Testamentti on hyvin muotosidonnainen asiakirja ja mikäli se ei täytä lain mukaisia edellytyksiä, on mahdollista, että tuomioistuin julistaa sen pätemättömäksi.


  6. Testamentista kannattaa tehdä kaksi kappaletta ja säilyttää niitä eri paikoissa, kuten kotona ja pankin tallelokerossa. Jos testamentissa muistetaan Suomen World Visionia, voimme ottaa toisen kappaleen meille säilytykseen.


  7. Varmin tapa tehdä muutoksia testamenttiin on tuhota edelliset kappaleet ja tehdä kokonaan uusi testamentti yllämainittuja muotoseikkoja noudattaen.

   

 • Meille on kunnia panna käytäntöön lahjoittajan viimeistä tahtoa. Käytämme testamenttilahjoituksen auttamaan lapsia siellä, missä tave on suurin. Voit myös halutessasi kirjata testamenttiin toiveen, mihin työmme osa-alueeseen haluat tukesi kohdistettavan. Näitä voivat olla esimerkiksi puhdas vesi, koulutus, lastensuojelu tai terveystyö. Mikäli sinulla on takempia toiveita lahjoituskohteen osalta kannustamme sinua tai asianajajaasi olemaan yhteydessä meihin, jotta voimme käyttää testamenttilahjoituksesi sinun toiveesi mukaisesti ja siten, että se auttaa mahdollisimman montaa lasta. Yhteydenotto ei velvoita sinua mihinkään.

  Lisätietoa testamenttilahjoittamisesta:
  Hannele Pulliainen
  Varainhankinta- ja viestintäjohtaja
  +358 44 355 5225
  hannele.pulliainen@worldvision.fi 

 • Valvomme tarkasti sekä varojen käyttöä että kehitysyhteistyön tuloksellisuutta. Valvontaa tekee henkilökuntamme Suomessa sekä kumppanimaissa. Lisäksi hankkeissamme suoritetaan säännöllisesti ulkopuolisten suorittamia laajoja arviointeja, jotka kertovat, miten työ on edistynyt. Virallisia kumppaneitamme ovat Suomen ulkoministeriö, Vastuullisen lahjoittamisen Ry sekä Euroopan komissio. Järjestömme lahjoitukset kerätään Suomen poliisihallituksen myöntämän virallisen rahankeräysluvan alaisina. 

  Suomen World Visionin tilintarkastusprosessi on perusteellinen. Seuraamme varojen käyttöä kolmella tasolla:

  - Suomen päässä tarkastuksen tekee vuosittain KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka tarkastaa myös ulkoasiainministeriölle laadittavan ohjelmaraportin sekä poliisihallitukselle raportoitavan rahankeräystilityksen.

  - Valtuutetut, ulkopuoliset tilintarkastajat tekevät tilintarkastukset kohdemaissa.

  - Kansainvälisellä World Visionilla on sisäinen tarkastusryhmä, joka kiertää tekemässä erityistarkastuksia eri maissa ja avustuskohteissa.

  Käytämme 76 prosenttia varoistamme suoraan kehitysyhteistyöohjelmiimme. Loput menee toimintoihin, joiden avulla voimme auttaa tulevaisuudessa yhä useampaa lasta ja hänen yhteisöään. Varainhankinnasta tulee kuluja 16 prosenttia, viestinnästä 3 prosenttia ja yleishallinnosta 5 prosenttia.

  Suomen World Vision on voittoa tavoittelematon yhdistys, joten kaikki kasvun myötä saadut varat ohjataan avustuskohteisiin tai investoidaan seuraavien vuosien avustusbudjetin kasvattamiseen. Yleishyödyllisenä järjestönä Suomen World Vision Ry ei maksa perintöveroja saamistaan lahjoituksista. Voimme siis käyttää lahjoituksesi kokonaisuudessaan lasten elämän parantamiseen.

Lisätietoa testamenttilahjoittamisesta:

Hannele Pulliainen
Varainhankinta- ja viestintäjohtaja
+358 44 355 5225
hannele.pulliainen@worldvision.fi 

Lue lisää toiminnastamme