Siirry sisältöön

Meistä

Teemme työtä sen eteen, että jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja turvalliseen elämään.

Kambodzalaisia lapsia istuvat portailla nauramassa yhdessä.
Kambodzalaisia lapsia istuvat portailla nauramassa yhdessä.

Kanssamme sijoitat lasten tulevaisuuteen 

Lasten pitää saada olla lapsia kaikkialla maailmassa. Jokaiselle lapselle kuuluu oikeus huolenpitoon, leikkiin, terveyteen ja turvallisuuteen.

Me parannamme pysyvästi kehitysmaiden lasten elinoloja ja oikeuksia. Ratkomme köyhyyden juurisyitä ja tarjoamme yhteisöille keinoja ja tukea muutoksen tekemiseen. Näin yhteisöjen ihmiset pystyvät ylläpitämään ja jatkamaan saavutettua kehitystä, kun poistumme alueelta.

Jatkamme työtämme niin kauan kun lapset kärsivät olosuhteissa, jotka on mahdollista muuttaa. Muutos syntyy lahjoittajiemme tuella.

Mitä teemme?

Tuemme lapsia köyhyyden keskellä kehittyvissä maissa sekä erityisen haastavissa olosuhteissa erilaisten kriisien keskellä.

Ratkomme köyhyyden juurisyitä kehittyvissä maissa

Jokaisella lapsella on oikeus elää ilman puutetta ja pelkoa. Työmme kehittyvissä maissa tähtää köyhyyden poistamiseen pysyvästi, jotta jokaisella lapsella olisi hyvä ja turvallinen elämä. Tätä työtä teemme suomalaisten kummien sekä ulkoministeriön, EU:n ja muiden julkisten rahoittajien tuella.

Ratkomme köyhyyden syitä tiiviissä yhteistyössä paikallisten kanssa. Pitkäkestoinen yhteistyö mahdollistaa kestävät muutokset.

Autamme lapsia erilaisten kriisien keskellä

Tuemme lapsia erityisen haastavissa ja epävakaissa olosuhteissa. Pääteemamme ovat silpomisen vastainen työ, ilmastotyö ja hätäapu.

Tätä työtä teemme suomalaisten kuukausilahjoittajien sekä ulkoministeriön, EU:n ja muiden julkisten rahoittajien tuella.

Työmme periaatteet

Puolustamme lasten oikeuksia eri puolilla maailmaa. Suunnittelemme ja työskentelemme alusta asti tiiviissä yhteistyössä toiminta-alueen asukkaiden kanssa. Työntekijämme ovat paikallisia ammattilaisia.

Teemme työtä sen eteen, että jokaisella lapsella olisi oikeus hyvään ja turvalliseen elämään. Haluamme kertoa läpinäkyvästi työmme rahoituksesta, periaatteista ja lähtökohdista.

Lähes kaikki työntekijämme, noin 99 % heistä, työskentelee omalla kotiseudullaan, joten he tuntevat kulttuurin, kielet ja ne lapset ja aikuiset, joiden kanssa yhteistyötä tehdään. Autamme erilaisten osuuskuntien ja säästöryhmien perustamisessa. Tuemme paikallisia ruohonjuuritason organisaatioita, jotta ne pystyvät ottamaan koko ajan enemmän vastuuta seudun kehittämisestä.

Panostamme kehitysyhteistyön arviointiin, seurantaan ja työn kehittämiseen. Hankkeet syntyvät huolellisen suunnittelun pohjalta tiivissä yhteistyössä yhteisöjen lasten ja aikuisten kanssa. Valvomme tarkasti sekä varojen käyttöä että kehitysyhteistyön tuloksellisuutta. Raportoimme säännöllisesti rahoittajille varojen käytöstä sekä työn etenemisestä. Tilintarkastusprosessimme on perusteellinen. Viestimme säännöllisesti kummeille ja muille lahjoittajille työn tuloksista, haasteista ja varojen käytöstä. Kummit voivat halutessaan myös vierailla kummilapsensa luona.

Parannamme lasten elinoloja ja puolustamme heidän oikeuksiaan. Olemme sitoutuneet YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Lapsilähtöinen lähestymistapa tarkoittaa lapsen ymmärtämistä voimavarana; lapsen hyvinvointiin panostaminen koituu yhteiseksi hyväksi. Emme ajattele lapsia vain hyödynsaajina, vaan aktiivisina osallistujina ja kumppaneina. Kun suunnittelemme ja arvioimme työtämme, otamme lapset mukaan omine ajatuksineen ja mielipiteineen. Terveet, koulutetut ja vaikutusmahdollisuuksiinsa luottavat lapset rakentavat tulevaisuudessa vahvan yhteiskunnan.

Voimme parantaa lasten asemaa ja hyvinvointia pysyvästi vain siten, että kohdistamme avun koko yhteisölle ja teemme yhteistyötä sen jäsenten kanssa. Tämän vuoksi esimerkiksi kummin tukea ei lahjoiteta yksittäiselle lapselle, vaan sillä kehitetään koko yhteisön elinympäristöä. Kylä- ja slummiyhteisöt ovat ensisijaisesti itse vastuussa omasta kehityksestään. Asukkaat määrittelevät työn tavoitteet sekä seuraavat ja arvioivat niiden toteutumista. Työmme on pitkäkestoista; pysymme yhteisöjen tukena jopa 15 vuotta.

Kehitysyhteistyömme tavoitteena on, että kehittyvien maiden lasten ja aikuisten ihmisoikeudet toteutuvat. Ihmisoikeusperustaista työtämme ohjaavat kansainväliset ihmisoikeussopimukset, kuten YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja niiden periaatteet kuten tasa-arvo ja syrjimättömyys. Valtioilla on päävastuu ihmisoikeuksista, mutta kehitysyhteistyön avulla voimme puuttua köyhyyden syihin, vähentää epätasa-arvoa ja vahvistaa ihmisten tietoisuutta omista oikeuksista sekä osaamista vaatia niiden toteutumista.

Teemme tiivistä ja monipuolista yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa esimerkiksi poliittisessa vaikuttamisessa sekä käytännön avustustyössä ohjelma-alueilla. Olemme esimerkiksi yksi Maailman ruokaohjelman suurimmista järjestökumppaneista. Työskentelemme yhdessä myös yritysten sekä erilaisten tutkimus- ja oppilaitosten kanssa.

Kampanjoimme yksin ja yhdessä muiden järjestöjen kanssa lapsen oikeuksien puolesta. Tapaamme päättäjiä ja viranomaisia. Tuotamme lausuntoja ja muita materiaaleja auttamaan päätöksenteossa. Osallistumme julkiseen keskusteluun tilaisuuksissa ja ottamalla kantaa mediassa. Viestimme haasteista ja epäkohdista, joihin voimme yhdessä vaikuttaa. Osana World Vision -verkostoa teemme vaikuttamistyötä EU-tasolla ja YK:ssa. Vaikuttamistyö on osa kaikkia kehitysyhteistyöhankkeitamme. Rohkaisemme ja koulutamme yhteisöjen aikuisia ja lapsia osallistumaan ja vaikuttamaan eri tasoilla kotikylän asioista globaaleihin haasteisiin.

Suomen World Visionin kehitysyhteistyössä kristillisyys näkyy käytännön teoissa. Työmme lähtökohta on kristillinen lähimmäisenrakkaus. Autamme siellä, missä tarve on suurin, uskontoon, etniseen taustaan, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Emme kysy emmekä vaadi avunsaajilta, kumppaneilta tai omilta työntekijöiltä tiettyä vakaumusta, emmekä työskentele sen muuttamiseksi. Teemme yhteistyötä erilaisten uskonnollisten yhteisöjen kanssa (with all faiths and none). Olemme poliittisesti riippumaton ja yksittäisiin kirkkokuntiin sitoutumaton kehitysyhteistyöjärjestö.

Tule mukaan

Videosisältö
Elementti ohitettu