Siirry sisältöön

Meistä

Täällä toimimme

Työskentelemme lasten hyväksi Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä Lähi-idässä. Lisäksi autamme ukrainalaisia pakolaisia ja apua tarvitsevia Ukrainassa, Romaniassa, Moldovassa ja Georgiassa

Ghanalainen tyttö pesee kädet uudella vesipisteellä ja hymyilee kameralle.
Ghanalainen tyttö pesee kädet uudella vesipisteellä ja hymyilee kameralle.

Työmme kehittyvissä maissa tähtää köyhyyden poistamiseen pysyvästi, jotta jokaisella lapsella olisi hyvä ja turvallinen elämä.

Tutustu hankkeisiimme:

Afrikka, Aasia, Latinalainen Amerikka, Lähi-itä, Eurooppa

Hankkeemme Afrikassa

Suurin osa Suomen World Visionin hankkeista sijaitsee Afrikassa, ja tulevaisuudessa työmme keskittyy entistä vahvemmin Afrikan maihin. Toimimme seitsemässä maassa alla olevissa hankkeissa. Osa hankkeista on kummihankkeita, eli kummien tukemia aluekehitysohjelmia. Lopuissa hankkeissa keskitytään muun muassa metsitykseen, nuorten työllistämiseen ja silpomisen vastaiseen työhön.

Pajule, Uganda

Pajulen alueohjelma sijaitsee Pohjois-Ugandassa, noin 450 kilometrin päässä maan pääkaupungista Kampalasta.

Lalogi-Lakwana, Uganda

Lalogi-Lakwanan haasteet näkyvät selvästi lasten hyvinvoinnissa. Suurin osa on aliravittuja, harva saa kaikki tarvittavat rokotteet ja matkat terveysasemille ovat pitkiä.

Ngoswet, Kenia

Seutu kärsii ajoittain kuivuudesta ja liikkuminen on haastavaa, sillä alueen läpi kulkee vain yksi kulkukelpoinen tie. Alueen kylät sijaitsevat laaksossa ja sitä ympäröivillä jyrkillä vuorenrinteillä, jonne täytyy kulkea kävellen.

Umurava, Ruanda

Umurava sijaitsee Etelä-Ruandassa Gisagaran piirikunnassa noin 150 kilometrin päässä pääkaupunki Kigalista. Alueella sijaitsee myös Mugombwan pakolaisleiri, jossa asuu 11 400 kongolaista pakolaista.

Kigamba, Burundi

Kigamba sijaitsee Koillis-Burundissa Cankuzon maakunnassa. Maakunta sijoittuu kaikista haavoittuvimpien alueiden joukkoon Burundissa.

Burundi; Lastensuojelu ja nuorison voimaantuminen, Ejo Heza

Hankkeen tavoitteena on edistää alueella asuvien nuorten työllistymistä ja itsenäisen ammatinharjoittamisen taitoja.

Etiopia; Metsityshanke (FMNR)

Käynnistimme Etiopian Kindo Koyishassa metsityshankkeen kesällä 2019 ja vuoden kuluttua hanketta laajennettiin Offaan ja Shashemeneen. Hyödynnämme metsien ennallistamisessa World Visionin kehittämää edullista sekä nopeasti tuottavaa metsitysmenetelmää, joka tunnetaan nimellä FMNR (Farmer managed natural regeneration).

Kenia; Silpomisen vastainen hanke Alalessa

Hankkeen tavoitteena on edistää tyttöjen oikeuksia: ennen kaikkea vähentää tyttöjen silpomista ja lapsiavioliittoja valistus- ja vaikuttamistyön kautta.

Somalia; Silpomisen vastainen hanke Puntlandissa

Hankkeen tavoitteena on puuttua väkivaltaiseen ja haitalliseen tyttöjen sukupuolielinten silpomisperinteeseen ja lisätä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.

Uganda; Lastensuojelu-, ympäristö ja toimeentulohanke

Hankkeessa tuetaan lastensuojelurakenteita sekä pakolaisten ja paikallisten asukkaiden toimeentuloa.

Kenia; Nairobin nuorisotyöllisyyshanke

Hankkeessa tarjotaan nuorille ammatillista koulutusta, ja tuetaan nuorten työllistymistä ja yrittäjyyttä.

Ruanda; Bulizan nuorisotyöllisyyshanke

Nuoret saa hankkeen kautta tukea työllistymiseensä ammattikoulutuksesta, yrittäjyyskasvatuksesta sekä elämäntaito-opetuksesta.

Lastensuojelu- ja ympäristöhanke, Somalia

Hankkeessa pyritään konkreettisin toimin edistämään lasten turvallista lapsuutta ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin normeihin, jotka mahdollistavat lasten hyväksikäytön.

Kongo (DRC); Rutshuru

Rutshurun vahvistaminen tukee yli 5000 ihmistä keskittyen erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin tyttöihin ja poikiin. Vuonna 2020 World Vision on auttanut perheitä syömään ravitsevasti, pysymään terveinä ja suojelemaan lapsiaan erilaisilta uhkilta.

Hankkeemme Aasiassa

Aasiassa työmme painopisteitä ovat lasten suojelu, terveys ja ravitsemus sekä perheiden toimeentulon parantaminen.

Santuk, Kambodza

Kambodzalla on raskas lähimenneisyys. Punaisten Khmerien hirmuhallinto (1975–1979) johti kansanmurhaan (jossa kuoli arviolta 1-3 miljoonaa ihmistä) ja yhteiskunnan rakenteiden täydelliseen tuhoon. Nälänhätä, pakkotyö ja joukkoteloitukset saivat ihmiset kääntymään toisiaan vastaan. Lapset joutuivat eroon vanhemmistaan ja jäivät vaille hoivaa. Hirmuvallasta selvinneet ovat nyt itse vanhempia ja monet heistä on traumatisoituneita.

Afganistan; Heratin maakunta

Afganistanin pilottihanke kattaa kolme Heratin kaupungin aluetta, jotka vastaanottavat kotiseudultaan lähtemään joutuneita maansisäisiä pakolaisia. Nämä ovat Shalbafan, Hindosozi ja Darb-e-Kandahar. Hankkeella pyritään luomaan hyvä ja turvallinen elinympäristö haavoittuvimmassa asemassa oleville tytöille ja pojille sekä lisäämään rauhaa ja toimeentulomahdollisuuksia

Hankkeemme Latinalaisessa Amerikassa

Suomen World Vision toimii on Latinalaisessa Amerikassa Perussa ja Kolumbiassa.

Renacer, Peru

Renacerin aluekehitysohjelma sijaitsee Perun keskiosassa, 300 kilometrin päässä pääkaupungista Limasta, Ayacuchon kaupunkia ympäröivällä maaseudulla korkealla Andien vuoristossa.

Kolumbia; A tu Lado

Hankkeen tavoitteena on parantaa Venezuelasta saapuvien siirtolaisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten pääsyä turvaan väkivallalta ja hyväksikäytöltä, auttaa jo väkivaltaa kokeneita sekä edesauttaa ihmisten pääsyä terveyspalvelujen piiriin.

Hankkeemme Lähi-idässä

Suomen World Vision työskentelee Lähi-idässä yhteistyössä muiden World Vision -toimistojen kanssa.

Toteutamme Luoteis-Syyriassa kolmella eri pakolaisleirillä vuoden mittaista avustusoperaatiota, jossa parannamme puhtaan veden saatavuutta sekä järjestämme puhtaita ja turvallisia wc- ja sanitaatiotiloja.

Hankkeemme Euroopassa

Ukrainan kriisin myötä Suomen World Vision on aloittanut toiminnan myös Euroopassa. Kanavoimme kriisikeräyksiemme tuottoja World Visionin Ukrainan avustusoperaatioon, jonka keskiössä ovat kriisin kohdanneiden ihmisten perustarpeisiin vastaaminen, lasten koulunkäynnin mahdollistaminen sekä psykososiaalinen tuki.

Toteutamme myös Moldovassa omaa avustushankettamme, jonka keskiössä ovat vammaiset ukrainalaiset pakolaiset sekä heitä vastaanottavat moldovalaiset ihmiset.

Autamme pakolaisia ja apua tarvitsevia Ukrainassa, Romaniassa, Moldovassa ja Georgiassa. Huolehdimme ihmisten perustarpeista ja jaamme esimerkiksi raha- ja ruoka-apua sekä hygienia- ja lastenhoitotarvikkeita.

Työn keskiössä ovat vammaiset pakolaiset ja heidän perheensä maan pääkaupungissa Chisinaussa, missä pakolaisia on eniten. Autamme elämisen perustarpeiden mahdollistamista suoran raha-avun kautta ja tuemme jo valmistautumista seuraavaan kylmään talvikauteen.

Afrikka, Aasia, Latinalainen Amerikka, Lähi-itä, Eurooppa