Siirry sisältöön

Täällä toimimme

Lastensuojelu- ja ympäristöhanke, Somalia

Nugal, Sanaag ja Mudug, Puntland

Somalilaisia poikia pelaamassa jalkapalloa.
Somalilaisia poikia pelaamassa jalkapalloa.

Hankkeessa pyritään konkreettisin toimin edistämään lasten turvallista lapsuutta ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin normeihin, jotka mahdollistavat lasten hyväksikäytön.

Jo olemassa olevia, mutta erittäin heikkoja lastensuojelupalveluja vahvistetaan ja enemmän lapsia pyritään auttamaan niiden avulla. Hanke pitää sisällään niin vaikuttamistyötä päättäjiä kohtaan, mutta myös eri toimijoiden kouluttamista esimerkiksi psykososiaalisesta tuesta, lasten oikeuksia kunnioittavista kasvatusmenetelmistä ja tyttöjen kohtaamien väkivaltarikosten käsittelystä.

Myrskyt ja erityisesti niihin liittyneet tulvat, pitkittyneet kuivuusjaksot, satoja tuhoavat heinäsirkat ja koronapandemia ovat heikentäneet ihmisten ruokaturvaa ja voimistaneet turvattomuutta entisestään. Alueella on olemassa varoitusjärjestelmiä, jotta ihmiset voisivat paremmin varautua ennustettuihin riskeihin, mutta ne eivät tavoita kaikkien haavoittuvimpia ja vastaa heidän tarpeisiinsa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja koulutetaan heitä, jotta varautuminen jalkautuisi kylätasolle. Hankkeessa tuetaan erilaisia pääosin tulvavesieroosion hallintaan tähtääviä toimenpiteitä, ml. eroosiota hillitseviä ja maannosta ennallistavia yksinkertaisia rakennelmia ja maanmuokkauta sekä kasvipeitteen palauttamista. Lisäksi tehdään paikallisviranomaisten kanssa vaikuttamistyötä puuhiilituotannon haitoista alueen tulevaisuudelle ja koulutetaan ihmisiä puuta säästävien liesien valmistamisesta.

Vammaiset lapset ja perheet, joissa on vammaisia perheenjäseniä ovat erityisen haavoittuvassa asemassa niin lastensuojelun kuin ilmastoriskien näkökulmista. World Vision jatkaakin tärkeää yhteistyötä Puntland’s Disability Organization Networkin kanssa, jotta eri vammaryhmiä edustavien ihmisten ääni kuuluisi.

Katso missä toimimme

Työmme kehittyvissä maissa tähtää köyhyyden poistamiseen pysyvästi, jotta jokaisella lapsella olisi hyvä ja turvallinen elämä.

Työskentelemme lasten hyväksi Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä Lähi-idässä. Lisäksi autamme ukrainalaisia pakolaisia ja apua tarvitsevia Ukrainassa, Romaniassa, Moldovassa ja Georgiassa.

Lue lisää meistä

Lasten pitää saada olla lapsia kaikkialla maailmassa. Jokaiselle lapselle kuuluu oikeus huolenpitoon, leikkiin, terveyteen ja turvallisuuteen.

Me parannamme pysyvästi kehitysmaiden lasten elinoloja ja oikeuksia. Ratkomme köyhyyden juurisyitä ja tarjoamme yhteisöille keinoja ja tukea muutoksen tekemiseen. Näin yhteisöjen ihmiset pystyvät ylläpitämään ja jatkamaan saavutettua kehitystä, kun poistumme alueelta.

Jatkamme työtämme niin kauan kun lapset kärsivät olosuhteissa, jotka on mahdollista muuttaa. Muutos syntyy lahjoittajiemme tuella.