Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste ja ehdot

Tietosuojaseloste | Verkkosivuston käyttöehdot | World Visionin tuotteiden ja palveluiden sopimusehdot

På svenska: Dataskyddsbeskrivning och villkor
In English: Privacy policy and terms

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten käsittelemme asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme sekä sidosryhmiemme henkilötietoja. Asiakkailla tarkoitamme alla kuvatulla tavalla sekä lahjoittajiamme että muulla tavalla World Visionin asiakkaina olevia henkilöitä.

World Visionin tarkoitus on varmistaa, että rekisteröityjen henkilötietoja käsitellään vastuullisesti, yksityisyyttä ja tiedollista itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

World Vision noudattaa henkilötietojen käsittelyssä hyvää tietojenkäsittelytapaa, lakeja ja viranomaisten määräyksiä.

Tämä tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen ja sitä täydentävään suomalaiseen tietosuojalainsäädäntöön.

1. Rekisterinpitäjä

Suomen World Vision ry (Y-tunnus: 0533334-9)
Lautatarhankatu 6
00580 Helsinki
Puh. 096 818 300
asiakaspalvelu@worldvision.fi

Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa:
Minna Clergeaud (minna.clergeaud@worldvision.fi)

2. Mitä tarkoitamme eri termeillä?

”Rekisteröidyllä” tarkoitamme sitä ihmistä, kenen henkilötietoja käsittelemme henkilörekistereissämme.

”Henkilötiedoilla” tarkoitamme kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön eli rekisteröityyn liittyviä tietoja, kuten nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja lahjoitus- tai muu asioimishistoria.

”Asiakkaalla” tarkoitamme niitä kuluttajia ja niiden yritysten ja muiden yhteisöjen (jäljempänä ”yritys”) yhteyshenkilöitä, joiden kanssa meillä on lahjoittaja- tai muu asiakassuhde tai sellaisen suhteen päättymisestä on kulunut enintään neljä seuraavaa kalenterivuotta.

”Potentiaalisilla asiakkailla” tarkoitamme sellaisia kuluttajia ja yritysten yhteyshenkilöitä, joiden kanssa pyrimme luomaan uuden lahjoittaja- tai muun asiakassuhteen tai uusimaan yli neljä vuotta siten päättyneen lahjoittaja- tai muun asiakassuhteen.

”Sidosryhmillä” tarkoitamme sellaisia henkilöitä, joilla on muu kuin asiakassuhde kanssamme, kuten esimerkiksi vapaaehtoistyöhön osallistuvat, meille palveluja tuottavat yhteistyökumppanit, median edustajat lehdistötiedotetoiminnassamme sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen kohderyhmämme.

3. Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi?

Rekisterinpitäjänä käsittelemme rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin (yhteen tai useampaan samanaikaisesti):

 • Asiakas- ja/tai sidosryhmäsuhteen hoito, analysointi ja kehittäminen

Voimme käyttää henkilötietojasi suoraan kanssasi tai edustamasi yrityksen kanssa muodostetun asiakas- ja/tai sidosryhmäsuhteen hoitoon, analysointiin ja kehittämiseen.

 • Tuotteiden ja palvelujen toimittaminen

Voimme käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi, mikäli sinä itse tai edustamasi yritys on esimerkiksi ostanut tuotteen tai palvelun meiltä, muutoin käyttää digitaalisia palvelujamme, tilannut uutiskirjeemme tai osallistunut tapahtumiimme. Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja asiakkaan väliseen sopimukseen tai muuhun sitoumukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.

 • Asiakas- ja sidosryhmäviestintä

Voimme käyttää henkilötietojasi asiakas- ja sidosryhmäviestinnässämme, esimerkiksi lähettääksemme sinulle tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ilmoituksia (kuten tietoa esimerkiksi lahjoituksen vastaanottamisesta, lahjoituksen käytöstä, kummilapsesta, kummi- tai säännöllisellä tuella tehdystä työstä, kehitysyhteistyöstä ja yleisesti World Visionin toiminnasta), tiedottaaksemme tuotteisiin ja palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääksemme palautetta, sekä erilaisessa sidosryhmäasioihin liittyvässä viestinnässä.

 • Markkinointi

Voimme ottaa sinuun yhteyttä kertoaksemme uusista tuotteista, palveluista ja eduista. Kirje- ja telemarkkinointia voimme tehdä, ellet ole sitä kieltänyt. Sähköistä suoramarkkinointia sähköpostilla ja/tai tekstiviesteillä voimme tehdä joko pyytäen suostumuksesi taikka, mikäli olet asiakas, asiakassuhteeseesi perustuen, ellet ole sitä kieltänyt.

Voimme käyttää henkilötietoja tarjontamme räätälöimiseen ja relevantin sisällön tarjoamiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että saatamme antaa suosituksia tai näyttää räätälöityä sisältöä ja räätälöityjä mainoksia omissa ja kolmansien osapuolten palveluissa.

 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

Voimme käyttää henkilötietojasi tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen, esimerkiksi valikoiman parantamiseen asiakkaita enemmän kiinnostavaksi.

 • Sisältöjen, viestinnän sekä markkinoinnin kohdentaminen

Jotta sisältömme, viestintämme ja markkinointimme olisi mahdollisimman osuvaa ja sinua sekä kaltaisiasi ihmisiä kiinnostavaa, voimme käsitellä asiakas- ja markkinointirekistereissämme olevia henkilötietojasi sisältöjemme, viestintämme sekä markkinointimme kohdentamiseen.

Kohdentamista voimme tehdä sekä World Visionin omissa kanavissa (kuten verkkosivuillamme ja sähköpostiviesteissämme) että ulkoisissa kohdennuksen kanavissa, kuten mediatilaa tarjoavissa verkkopalveluissa (esim. Sanoman ja Alman hallinnoimat sivustot sekä Google) sekä sosiaalisessa mediassa (esim. Facebook ja Instagram). Näiden ulkoisten kanavien kohdennuksessa käytämme apuna mediayhteistyökumppaneita (esim. Sanoma, Meta ja Google). Kohdennuksen pohjana käytämme mm. asiakas- ja markkinointirekisterissämme olevien rekisteröityjen perustietoja, asiakasryhmittelyjä sekä asiointitietoja.

Sen lisäksi, että voimme tehdä kohdennusta sinulle henkilötietojasi käyttäen, voimme käsitellä asiakas- ja markkinointirekistereissä olevien rekisteröityjen henkilötietoja luodaksemme niin kutsuttuja mallinnettuja look-a-like yleisöjä eli samankaltaisiksi luokiteltuja kohderyhmiä kuin miten olemme segmentoineet asiakas- ja markkinointirekistereissämme olevia rekisteröityjä erilaisiin ryhmiin. Tällöin luomme teknisesti yhdessä mediayhteistyökumppaneidemme kanssa uusia, asiakas- ja markkinointirekistereissä olevien kohderyhmien kaltaisia uusia kohderyhmiä, joille kohdennamme sisältöjämme, viestintäämme ja markkinointiamme.

 • Asiakaspalvelun tuottaminen asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille

Saatamme taltioida asiakaspalvelupuhelut sekä asiakaspalvelun kanssa käydyn muun viestinnän, kuten sähköposti- tai tekstiviestit sekä chat-keskustelut. Taltiointeja voidaan käyttää asiakaspalvelutapahtumien todentamiseen ja asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen. Tallenteet tuhotaan, kun niitä ei enää tarvita edellä mainittuihin tarkoituksiin. Ainoastaan kyseisten henkilötietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt käsittelevät tallennettua viestintää.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:

 • käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi;
 • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut;
 • olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten; ja/tai
 • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Rekisterinpitäjänä käsittelemme tietojasi pannaksemme täytäntöön sopimuksen kanssasi tai edustamasi yrityksen kanssa (esim. lahjoituksen, verkkokauppaostoksen tai digitaalisen palvelun toteuttaminen).

Rekisterinpitäjänä meillä on toimintamme harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten oikeus edistää tuotteidemme ja palveluidemme menekkiä markkinoinnin ja myynnin keinoin. Voimme oikeutetun edun perusteella harjoittaa mm. suoramarkkinointia, kohdennettua digitaalista markkinointia sekä myyntiä yhteystietojasi hyödyntäen. Muita oikeutettuja etujamme, joiden perusteella henkilötietojasi voidaan käsitellä, ovat mm. neuvonta ja muu asiakaspalvelu ei-asiakkaille, toimintojemme edelleen kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen.

Mikäli tietojen käsittely ei perustu sopimustarpeeseen tai oikeutettuun etuun, voimme rekisterinpitäjänä pyytää suostumustasi muunlaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

Voimme lisäksi käsitellä henkilötietojasi lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain ja rahankeräyslain säilytys- ja/tai tilitysvelvollisuuden perusteella.

4. Mitä tietotyyppejä voimme käsitellä?

Rekisterinpitäjänä keräämämme henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia:

4.1. Perustiedot kaikista rekisteröidyistä

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)
 • ikä
 • sukupuoli
 • kieli
 • rekisteröidylle kohdistettu viestintä sekä niihin liittyvä toiminta
 • suoramarkkinointivalinnat
 • rekisterinpitäjän digitaalisten palvelujen käyttöä koskevat tiedot sekä rekisteröidyn palveluihin luomat sisällöt
 • tiedot rekisteröidyn päätelaitteisiin (kuten tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin) lähetetyistä evästeistä ja muista vastaavista toiminnoista ja niiden avulla kerätystä datasta, mikäli henkilö on tunnistettavissa näiden tietojen perusteella
 • mahdolliset asiakaspalvelupuhelujen taltioinnit sekä asiakaspalveluun liittyvät, taltioidut sähköposti- ja verkkokeskustelut esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa

4.2. Lisätiedot yritysten edustajista

 • sen yrityksen nimi ja muut tarpeelliset tunnistetiedot, jonka palveluksessa edustaja on
 • titteli ja/tai työnkuvaus

4.3. Tuotteitamme ja palveluitamme tilanneiden ja/tai ostaneiden, niistä palautetta antaneiden ja/tai niistä reklamaation tehneiden rekisteröityjen tiedot sekä koulutus- ja muiden tapahtumien osallistujatiedot

 • asiakassuhteen tai vastaavan suhteen alkamis- ja päättymisaika ja -tapa
 • asiakas- ja/tai kumminumero
 • asiakkaalle kohdistetut kampanjat ja tarjoukset sekä niiden käyttö
 • ostamiseen ja/tai lahjoittamiseen liittyvät maksu-, summa- ym. tiedot
 • asiakkaan ilmoittamat mielenkiinnonkohteet ja muut tiedot (ml. asiakasryhmäluokittelu)
 • tiedot kohteesta, jota asiakkaan lahjoituksella avustetaan
 • palautteen ja reklamaatioiden sisältö, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja jatkotoimenpiteet
 • koulutus- ja muihin tapahtumiin sekä niihin liittyviin matkoihin sisältyvät tiedot, kuten matka-asiakirjojen tiedot sekä terveydentilaan liittyvät tiedot (rekisteröidyn omalla suostumuksellaan antamat tiedot), kuten ruoka-aineallergiat sekä esteettömään liikkumiseen liittyvät tiedot

4.4. Lisätiedot sidosryhmiin kuuluvista rekisteröidyistä

 • sidosryhmän laji ja sisältö (esimerkiksi vapaaehtoistyöntekijä, palveluntarjoaja, yhteiskunnallisen vaikuttamisen kohde)
 • tiedot rekisteröidylle kohdistetusta sidosryhmäviestinnästä ja muusta yhteydenpidosta

4.5. Muita lisätietotyyppejä

 • tiedot testamentatun lahjoituksen testamenttaajasta ja testamentin sisältämistä henkilötiedoista, sekä tarpeellisilta osin kuolinpesän osakkaista ja/tai pesänhoitajasta sekä testamentin toimeenpanijasta.

5. Mistä lähteistä keräämme henkilötietojasi?

Rekisterinpitäjänä saamme suuren osan henkilötiedoistasi sinulta asiakassuhteen alussa ja sen aikana sekä niistä ohjelmista, joiden avulla käytät tuotteitamme ja palvelujamme. Lisäksi kohdennetun digitaalisen markkinoinnin osalta voimme saada mediayhteistyökumppaneiltamme (kuten Sanoma ja Meta) mainontamme kohdentamista varten niiden luomia segmenttitietoja havainnoiduista käyttäjistä.

Rekisterinpitäjänä saamme henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta ja organisaatioilta, jotka tarjoavat henkilö- ja luottotietojen hankinta- ja päivityspalveluja, sekä julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä, kuten www-sivuilta ja sosiaalisen median kanavista. Keräämme lisäksi markkinointitarkoituksiin henkilötietoja rekisteröidyiltä erilaisten aktivointien, kuten arpajaisten, kilpailuiden, kyselyiden tai tapahtumien yhteydessä (rekisterinpitäjän tai sen yhteistyökumppaneiden toimesta).

Voimme saada mm. kummitoiminnassa henkilötietojasi kummiuden käynnistävältä henkilöltä, eli esimerkiksi kummitoiminnan maksava huoltaja voi antaa meille alaikäisen, kummiksi nimettävän henkilön tietoja.

Saamme henkilötietoja yritysten edustajista myös näiden kollegoilta eli yrityksen pääyhteyshenkilö voi luovuttaa meille henkilötietoja myös muista tuotteidemme ja palveluidemme käyttöön liittyvistä henkilöistä.

6. Kenelle voimme jakaa henkilötietojasi?

Rekisterinpitäjänä emme anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita.

Saatamme jakaa henkilötietojasi meille palveluita suorittaville kolmansille osapuolille eli henkilötietojen käsittelijöille. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi asiakashankinta, asiakaspalvelu, ohjelmistopalvelut, tutkimustoiminta, markkinointi ja tapahtumien tuottaminen. Kohdennetun digitaalisen markkinoinnin toteuttamisen yhteydessä saatamme jakaa henkilötietojasi tai pseudonymisoituja henkilötietojasi mediayhteistyökumppaneillemme (kuten Sanoma ja Meta), jotta voimme kohdentaa sisältöjä valitsemillemme kohderyhmille sekä niiden pohjalta mallinnetuille, samankaltaisille look-a-like -kohderyhmille.

Henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeää, emmekä salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin sovittujen palvelujen tarjoamiseen, ja edellytämme osapuolilta rekisteröityjen henkilötietojen suojaamista tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjänä voimme jakaa henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme, joiden kanssa yhdessä hallinnoimme ja toteutamme projekteja. Kummiksi ryhtyneiden asiakkaiden yhteystiedot (etu- ja sukunimi, osoite ja kumminumero) toimitetaan maahan, missä kummilapsi asuu, jotta kummin ja kummilapsen välistä yhteydenpitoa voidaan toteuttaa. Tietojen siirto tapahtuu suojatusti käyttäen World Visionin sisäistä tietojärjestelmää, jonne yhteystiedot myös talletetaan.

Rekisterinpitäjänä saatamme jakaa henkilötietojasi yritysjärjestelyn yhteydessä tai tuotteen taikka palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Saatamme jakaa henkilötietojasi tuomioistuimen tai vastaavan määräyksestä.

Facebook Ireland (”Facebook”) ja Suomen World Vision ovat yhteisrekisterinpitäjiä soveltuvin osin Facebookissa olevien fani- ja yhteisösivujen, seurantapikselin sekä viestipalveluiden osalta. Yhteisrekisterinpitäjyyden ja tietosuoja-asetuksen 13(1)a ja (b) artiklan edellyttämät tiedot löytyvät Facebookin tietosuojakäytännöstä: https://www.facebook.com/about/privacy. Tietosuojakäytännössä kerrotaan myös muun muassa Facebookin oikeusperuste henkilötiedon käsittelyyn ja rekisteröidyn oikeuksista. Facebook on pääasiallisesti vastuussa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta ja tietoturvallisuuden sekä rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta palvelussa. Voit hallinnoida Facebookin tietosuoja-asetuksiasi Facebookissa.

Käsittelemme Facebookin kautta saatuja henkilötietoja ainoastaan World Visionin omiin tarkoituksiin, kuten uutisten jakamiseen ja uusista tuotteista sekä palveluista kertomiseen, kilpailujen ja arvontojen toteuttamiseen, Facebookissa tapahtuvaan asiakaspalveluun, mainonnan ostamiseen Facebookilta taikka Facebook-sivumme tai mainostemme tavoitettavuuden mittaamiseen.

Saamme Facebookilta tiedoksi Facebookiin ilmoitetun rekisteröidyn nimen, julkisen profiilikuvan sekä muut Facebookissa rekisteröidyn julkisesti näkyväksi määritetyt tiedot, sekä rekisteröidyn itse meille antamansa lisätiedot esim. osallistuessasi arvontoihin tai lähettäessäsi meille viestin Facebookin kautta. Käsittelemme henkilötietoja Facebookissa oikeutetun edun perusteella. Voit rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä poistumalla Facebook-sivumme tykkääjistä ja/tai seuraajista.

7. Siirrämmekö henkilötietojasi EU-alueen ulkopuolelle?

Rekisterinpitäjänä saatamme tuotteita ja palveluita tarjotessamme sekä kohdennettua digitaalista markkinointia toteuttaessamme käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia mediayhteistyökumppaneita, resursseja ja palvelimia, kuten esimerkiksi erilaisia ohjelmistoja asiakastietojen käsittelyyn sekä asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille viestimiseen. Saatamme tässä yhteydessä siirtää henkilötietojasi tuotteidemme ja palveluidemme käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen.

Näissä tapauksissa rekisterinpitäjänä varmistamme, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja käsittelijäsopimuksia, ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista.

8. Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi?

Rekisterinpitäjänä käsittelemme henkilötietojasi niin kauan kuin meillä on jokin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 3 kuvattu peruste tietojen käsittelyyn voimassa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen.

Voimme käsitellä asiakkaiden henkilötietoja asiakassuhteesi olemassaolon ajan sekä päätösvuotta seuraavan neljännen vuoden loppuun. Tämän jälkeen voimme siirtää tarpeelliset henkilötietosi markkinointirekisteriin ja käsitellä sinua jälleen potentiaalisena asiakkaana.

Voimme käsitellä potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja toistaiseksi niin kauan, kunnes sinusta tulee asiakas tai kunnes vaadit tietosi poistettavaksi markkinointirekisteristämme.

Lainsäädännön säilytysvelvollisuuksien perusteella (mm. kirjanpito- ja varainkeruulaki) säilytämme henkilötietojasi kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisen ajan.

9. Miten voit käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi?

Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä mahdollisuuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Pääsääntöisesti toteutamme pyyntösi kuukauden sisällä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 annettuihin yhteystietoihin oikeuksiesi käyttämiseen liittyen. Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat (oikeuksien laajuus riippuu siitä, mihin käsittelyperusteeseen henkilötietojesi käsittely pohjautuu eli kaikki alla olevat oikeudet eivät ole kaikissa tilanteissa käytettävissäsi):

a) Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty. Käytännössä tämä toteutuu niin, että asianmukaisen ja tunnistetun pyyntösi perusteella toimitamme sinulle raportin henkilötiedoista, joita sinusta on henkilörekisteriin kerätty.

b) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön.

c) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista. Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi henkilötiedot henkilörekisteristämme, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta:

 1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin;
 2. peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 3. vastustat käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin;
 4. henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti;
 5. henkilötietosi on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai Suomen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; tai
 6. henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä, kuten rekisterinpitäjän digitaalisten tietopalveluiden tilauksen yhteydessä.

d) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Voit pyytää meitä rekisterinpitäjänä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, mikäli:

 1. kiistät rekisterinpitäjällä olevien henkilötietojesi paikkansapitävyyden;
 2. käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan käytön rajoittamista;
 3. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
 4. olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet sinun perusteesi.

e) Oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Mikäli rekisterinpitäjänä käsittelemme tietojasi oikeutetun edun perusteella, on sinulla oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Kaikilla tämän tietosuojaselosteen kattamissa rekistereissä olevilla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten, mukaan lukien profilointi suoramarkkinoinnin taustalla.

f) Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen. Jos henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

g) Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli kaikkia tai osaa henkilötiedoistasi käsitellään tässä rekisterissä antamaasi suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa antamasi suostumus.

h) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Mikäli mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua sinun ja rekisterinpitäjän välillä, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi.

10. Minkä maan lainsäädäntöä tietojesi käsittelyyn sovelletaan?

Rekisterinpitäjän henkilörekistereihin ja niihin sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.

11. Miten voimme päivittää tätä tietosuojaselostettamme?

Rekisterinpitäjänä kehitämme toimintojamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Jos rekisterinpitäjänä alamme käsitellä henkilötietojasi muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötietosi kerättiin, ilmoitamme asiasta ja päivitetystä tietosuojaselosteesta ennen kyseistä jatkokäsittelyä. Muiden muutosten osalta tiedotamme verkkosivuillamme tietosuojaselosteen päivittämisestä.

Seloste on päivitetty 4.3.2022.Tietosuojaseloste | Verkkosivuston käyttöehdot | World Visionin tuotteiden ja palveluiden sopimusehdot

Verkkosivuston käyttöehdot

Avaamalla worldvision.fi -verkkosivuston sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivuston käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja.

1. Yleistä

Tervetuloa Worldvision.fi -verkkosivustoon!

Näitä Worldvision.fi -verkkosivuston (”Sivuston”) käyttöehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan verkkosivuston www.worldvision.fi ja sen erilaisten sisältöjen käyttöön Sivuston tuottavan organisaation eli Suomen World Vision ry:n (”Palveluntarjoaja”) sekä Sivustolla vierailevien henkilöiden (”Käyttäjä”) välillä.

Mikäli Kävijä käyttää Sivustolla kirjautumisen takana olevia palveluita taikka tekee ostoja tai tilauksia Sivuston kautta, sovelletaan näiden Ehtojen lisäksi World Visionin tuotteiden ja palveluiden sopimusehtoja.

Käyttäjiä ovat sekä ne henkilöt, jotka käyvät Sivustolla omaa käyttöään varten, että ne henkilöt, jotka käyvät Sivustolla muuta tahoa (kuten työnantajaansa) edustaen.

2. Palveluntarjoaja, asioinnin kieli ja asiakastuki

Suomen World Vision ry (”Palveluntarjoaja”)
(Y-tunnus: 0533334-9)
Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki
Puh. 096 818 300
asiakaspalvelu@worldvision.fi

Yhteyshenkilö Sivuston käyttöä koskevissa asioissa:
Minna Clergeaud
minna.clergeaud@worldvision.fi

Sivustolla asiointi tapahtuu Käyttäjän valitsemalla, Sivustolla kulloinkin saatavilla olevalla kielivalinnalla (tällä hetkellä suomi). Asiakaspalvelua on saatavilla suomen ja englannin kielellä.

3. Kuka voi käyttää Sivustoa?

Sivustoa voivat käyttää sekä kuluttajat että yritysten ja muiden yhteisöjen palveluksessa oleva henkilöt.

Sivuston julkisesti saatavilla olevat osiot ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.

4. Mitä vastuita Käyttäjällä on Sivuston käyttöön liittyen?

Käyttäjä huolehtii ja vastaa siitä, että hän käyttää Sivustoa itse, ei-kaupallisiin tarkoituksiin, eikä miltään osin kokonaan tai osittain esitä Sivuston sisältöjä julkisesti tai jaa niitä kolmansille osapuolille muutoin kuin jakamalla linkin Sivustolle.

Lähettämällä materiaalia jollekin Palveluntarjoajan palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai Sivuston välityksellä Käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että:

a. Käyttäjän lähettämä aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta;

b. ennen lähettämistä Käyttäjä on käyttänyt kohtuullisia varotoimia löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut epäpuhtaat ominaisuudet; ja

c. aineisto on Käyttäjän omaa tai Käyttäjällä on rajoitukseton oikeus luovuttaa se Palveluntarjoajalle ja myöntää Palveluntarjoajalle oikeudet käyttää aineistoja soveltuvin osin esimerkiksi viestinnässään tai markkinoinnissaan; ja

d. Käyttäjä ei esitä lähettämäänsä aineistoon perustuvia vaateita Palveluntarjoajaa kohtaan ja sitoutuu hyvittämään Palveluntarjoajalle kulut, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy Käyttäjän lähettämän aineiston johdosta.

Palveluntarjoaja ei tarkista Käyttäjän lähettämän aineiston sisältöä eikä ole siitä vastuussa. Palveluntarjoaja voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa Käyttäjän lähettämän aineiston Sivustolta.

5. Mitä vastuita meillä Palveluntarjoajana on?

worldvision.fi -sivut toimitetaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Palveluntarjoaja ei takaa sitä, että Sivustoa voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Palveluntarjoaja pidättää itselleen oikeuden tehdä Sivustoon muutoksia tai rajoittaa siihen pääsyä milloin tahansa. PALVELUNTARJOAJA EI ANNA MITÄÄN TAKUUTA SIVUSTON SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EIKÄ SISÄLLÖN SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. PALVELUNTARJOAJA EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SIVUSTOLLAAN TARJOAMANSA PALVELUN TAI SEN KESKEYTYMISEN AIHEUTTAMISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, LIIKEVOITON MENETYKSISTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ, VAIKKA TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU PALVELUNTARJOAJALLE. PALVELUNTARJOAJAN VASTUU ON ENINTÄÄN SUOMEN LAIN PAKOTTAVIEN SÄÄNNÖSTEN MUKAINEN.

Sivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtyessään tällaisille sivuille Käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetyille sivuille Käyttäjä hyväksyy myös, että kyseiset sivut eivät ole Palveluntarjoajan hallinnassa, eikä Palveluntarjoajalla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä julkaistun aineiston sisältöön.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta. Palveluntarjoajan ulkopuolisen, kolmannen osapuolen linkin sisältyminen Palveluntarjoajan sivuille ei myöskään viittaa siihen, että Palveluntarjoaja millään lailla kannattaisi tai mainostaisi kyseisiä sivuja tai niillä mainittuja tuotteita tai palveluita.

Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan, että Sivusto on saatavilla kokoaikaisesti. Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, että Sivusto on häiriöttä jatkuvasti käytössä. Katkoja voi aiheutua sekä suunnitelluista päivitys- ja muista teknisistä toimenpiteistä sekä odottamattomista Sivuston käyttökatkoista. Palveluntarjoaja pyrkii palauttamaan Sivuston toimintaan viivytyksettä, mikäli katkos liittyy Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien piirissä olevaan asiaan.

Palveluntarjoaja ei vastaa Sivuston sisältämistä kolmansien osapuolten sisällöistä. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen tarjoamista palveluista, tietoliikenneverkon tai muiden toiminnallisten osien toiminnasta sekä niiden mahdollisista vaikutuksista Sivuston toimivuuteen.

Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan Käyttäjälle ainoastaan sellaisen toteennäytetyn välittömän vahingon, joka on aiheutunut Palveluntarjoajan lain tai sopimuksen vastaisesta tuottamuksellisesta menettelystä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat tavanomaisesti virheen selvittämisestä aiheutuneet välittömät kustannukset, kuten puhelin- ja postikustannukset. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjälle tai kolmannelle aiheutuneista välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta tai taloudellisesta vahingosta.

Käyttäjällä ei ole oikeutta saada korvausta, jollei Käyttäjä ilmoita virheestä Palveluntarjoajalle sekä esitä korvausvaatimusta ja näyttöä aiheutuneesta vahingosta kohtuullisessa ajassa.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän tai kolmansien toiminnasta tai niiden aiheuttamista vahingoista. Palveluntarjoaja vapautuu sopimus- ja vahingonkorvausvelvoitteistaan, jos sopimuksen noudattamisen estää tai sitä viivästyttää ylivoimainen este. Vastuunrajoituksia koskevilla ehdoilla ei rajoiteta kuluttaja-asiakkaalle pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

6. Immateriaalioikeudet

Sivuston ja sen sisältämien aineistojen ja tunnusten immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle sekä kolmansille osapuolille, ja Sivuston oikeudet muutoin Palveluntarjoajalle tai sen yhteistyökumppaneille.

worldvision.fi -sivusto sisältää tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä Ehdoissa, pidätetään. Sivuston sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista suostumusta, lukuun ottamatta näissä Ehdoissa mainittuja poikkeuksia ja Sivuston sisällä nimenomaisesti tallennettavaksi sallittuja aineistoja, kuten esimerkiksi .pdf-muotoisia aineistoja. Worldvision.fi -sivuja saa katsella ja tarkastella tietokoneella tai muulla vastaavalla laitteella sekä tulostaa osia niistä Käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivuston sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Palveluntarjoajan erillistä kirjallista ennakkosuostumusta.

WORLD VISION on World Vision Internationalin tavaramerkki. Pääsyä Sivustolle ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään sivuilla esiintyvän tavaramerkin lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Palveluntarjoajan, tavaramerkinhaltijan tai kolmannen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Immateriaalioikeudet Käyttäjälle kuuluviin aineistoihin, jotka Käyttäjä lisää Sivustolle (kuten valokuvat ja videot), säilyvät Käyttäjällä.

7. Kolmansien osapuolien palvelut Sivustollamme

7.1. Googlen palvelut

Olemme integroineet alla luetellut, Irlannissa sijaitsevan Google Ireland Limitedin (”Googlen”) palvelut Sivustoomme. Käyttäessäsi Sivustollamme Googlen palveluita, voi myös Google käsitellä henkilötietojasi. Emme voi poissulkea mahdollisuutta, että Google lähettää tietoja myös Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimelle. Google on sitoutunut noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välisiä henkilötietojen siirtokäytäntöjä. Löydät niistä lisätietoja Googlen sivuilta.

Emme voi vaikuttaa siihen, millä tavalla ja mitä henkilötietojasi Google käsittelee. Googlen tietosuojailmoituksessa kuvataan, mitä tietoja Google voi palveluitaan käyttävistä käsitellä.

Lisätietoja Googlen käyttämistä tekniikoista verkkosivustoilla, joihin Googlen palvelut on integroitu, löytyy Googlen sivuilta. Googlen suorittaman tietojen käsittelyn tarkoitus ja laajuus sekä omat tähän liittyvät oikeutesi ja yksityisyytesi suojaamisen asetusvaihtoehdot löytyvät Googlen tietosuojakäytännöstä. Lisätietoja tietosuoja-asetuksista löydät Googlen sivuilta (englanniksi).

7.1.1. Google Maps

Käytämme Google Mapsia. Google Maps on karttapalvelu, jonka tarkoitus on helpottaa Sivustollamme ilmoittamiemme sijaintien löytämistä. Kun käytät Google Mapsia, Google voi käsitellä tietoja, jotka koskevat karttatoimintojen käyttöäsi Sivustollamme.

7.1.2. YouTube

Sivustomme sisältää myös YouTube-videoalustapalvelun kautta tuotettua sisältöä. YouTube on Yhdysvalloissa sijaitsevan YouTube LLC:n (”YouTuben”) tarjoama palvelu. YouTube LLC on Google Ireland Limitedin (”Googlen”) tytäryhtiö. YouTube on integroitu Sivustollemme niin kutsutun ”iFrame” -toiminnon avulla. Kun käytät iFrame -toiminnolla tuotettuja sisältöjä, ei voida sulkea pois, että YouTube tai Google voivat käsitellä henkilötietojasi ja lähettää ne kolmannessa maassa sijaitsevalle palvelimelle. Integroimme sisältöä YouTubesta Sivustollemme voidaksemme tuoda erilaisia videoita suoraan saatavillesi Sivustollamme ilman, että sinun tarvitsisi hakea sisältöä erikseen YouTubesta. Tämän ansiosta voimme optimoida tarjontamme ja tehdä käyttäjäkokemuksestasi kiinnostavamman. Tämä on myös oikeutettu etumme.

8. Henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja käsittelee Käyttäjien henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Palveluntarjoajan tietosuojaselosteesta. Palvelussa hyödynnettävien kolmansien osapuolien, kuten mm. Google Maps ja YouTube -palveluiden tietosuojaselosteet löytyvät näiden palveluntarjoajien verkkopalveluista ja Käyttäjää kehotetaan tutustumaan myös niihin.

9. Ehtojen voimassaolo

Nämä Ehdot soveltuvat Sivuston maksuttomien, julkisten osioiden käyttöön aina Sivustolla vierailtaessa.

10. Ehtojen muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä näihin Ehtoihin muutoksia. Päivitetyt ehdot julkaistaan Sivustolla ja soveltuvat Sivuston käyttöön julkaisuhetkestä alkaen.

11. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Mikäli osapuolten välille syntyy näistä Ehdoista ja niiden soveltamisesta erimielisyyttä, osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovinnolliseen neuvottelutulokseen, erimielisyys ratkaistaan ensi asteena Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi kuitenkin viedä riidan kotipaikkansa yleisen alioikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.Tietosuojaseloste | Verkkosivuston käyttöehdot | World Visionin tuotteiden ja palveluiden sopimusehdot

World Visionin tuotteiden ja palveluiden sopimusehdot

1. Yleistä

Näitä worldvision.fi -verkkosivuston (”Sivuston”) maksullisia tuotteita ja/tai palveluita, sekä maksuttomia, rekisteröitymistä edellyttäviä palveluita (kaikki jäljempänä ”Palvelut”) koskevia sopimusehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan Suomen World Vision ry:n (”Palveluntarjoaja”) sekä Palveluita käyttävien asiakkaiden (”Asiakas”) välillä.

Näiden Ehtojen lisäksi Palveluiden käyttöön sovelletaan worldvision.fi -verkkosivuston käyttöehtoja.

Asiakkaita ovat sekä ne henkilöt, jotka käyttävät Palveluita omaa käyttöään varten, että ne henkilöt, jotka käyttävät Palveluita muuta tahoa (kuten työnantajaansa) edustaen.

Palveluita ovat muun muassa kummitoiminta, kerta- ja kuukausilahjoittaminen, Omakeräys-palvelu sekä World Vision Plus -palvelu.

Näissä Ehdoissa ostamisella tarkoitetaan sekä aineettomien lahjojen ostoa Palveluntarjoajan verkkopalvelusta että ryhtymistä kertalahjoittajaksi tai säännölliseksi lahjoittajaksi.

2. Palveluntarjoaja, asioinnin kieli ja asiakastuki

Suomen World Vision ry (”Palveluntarjoaja”)
(Y-tunnus: 0533334-9)
Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki
Puh. 096 818 300
asiakaspalvelu@worldvision.fi

Yhteyshenkilö Palveluiden ostoa ja käyttöä koskevissa asioissa:
Minna Clergeaud
minna.clergeaud@worldvision.fi

Palveluihin liittyvä asiointi tapahtuu Asiakkaan valitsemalla, Sivustolla kulloinkin saatavilla olevalla kielivalinnalla (tällä hetkellä suomi). Asiakaspalvelua on saatavilla suomen ja englannin kielellä.

3. Mitä edellytyksiä liittyy rekisteröitymiseen ja Palveluiden ostoon?

Palveluitamme voivat käyttää ja ostaa täysivaltaiset eli oikeustoimikelpoiset yksityishenkilöt. Lisäksi yritykset ja muut oikeushenkilöt (”Organisaatioasiakkaat”) voivat käyttää ja ostaa Palveluitamme.

Asiakkaan tulee antaa itsestään (ja edustamastaan Organisaatioasiakkaasta) oikeat tiedot asioidessaan Palvelun henkilötietoja edellyttämissä osioissa. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisena pitämisestä.

3.1. World Vision Plus -palvelun avaaminen

Edellytyksenä on, että Asiakkaalla on toimiva sähköpostiosoite. World Vision Plus -palvelu aukeaa automaattisesti mm. uutiskirjeen tilaajille sekä kummiksi ryhtyville.

3.2. Kummiksi ryhtyminen

Kuluttaja-asiakkaan osalta kummitoiminnan maksajan edellytyksenä on vähintään 18 vuoden ikä. Kummitoiminnan maksava kuluttaja-Asiakas tai Organisaatioasiakas voi nimetä kummiksi muun henkilön, kuten huoltaja lapsensa taikka työnantaja työntekijänsä. Nimettävä kummi voi olla alle 18-vuotias.

Kummiksi nimettävältä tulee olla suostumus kummiksi ryhtymiseen. Kummiksi nimettävästä tarvitaan etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite, minne kummiviestit lähetetään.

3.3. Kuukausilahjoittajaksi ryhtyminen

Kuluttaja-asiakkaan osalta edellytyksenä on vähintään 18 vuoden ikä.

3.4. Kertalahjoittaminen

Edellytyksenä on, että Asiakkaalla on käytössään jokin kertalahjoittamisen mahdollistava rahansiirtotapa.

3.5. Omakeräys-palvelun avaaminen

Edellytyksenä on, että Asiakkaalla on toimiva sähköpostiosoite ja että Asiakkaalla on lupa lisätä ja julkaista julkisesti internetiin tulevaan Omakeräys-sivuunsa muita henkilöitä koskevia tietoja ja/tai kuvia, sekä omien kuviensa osalta luvat kuvien valokuvaajilta.

3.6. Aineettomien lahjojen osto verkkopalvelustamme

Edellytyksenä on, että Asiakkaalla on käytössään jokin verkkopalvelumme edellyttämä maksutapa.

4. Palveluita koskevan sopimuksen syntyminen

Asiakasta sitova sopimus syntyy, kun Asiakas vie rekisteröitymisen, tilaamisen, oston taikka lahjoittamistoiminnon loppuun. Asiakasta kehotetaan tarkistamaan maksullisten toimenpiteidensä sisältö huolellisesti ennen toimenpiteen vahvistamista. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että toimenpiteisiin voi liittyä maksuvelvollisuus (kuten lahjoittamissumman tai ostoksen hinnan suorittaminen).

Mikäli Asiakas tekee edellä listattuja toimenpiteitä jonkin organisaation edustajana tai organisaation omistamia matkapuhelinliittymiä käyttäen, vakuuttaa ja vastaa hän siitä, että hänellä on oikeus edustaa kyseistä Organisaatioasiakasta ja tehdä sitovia toimenpiteitä sen lukuun.

Mikäli Asiakas tarvitsee muutoksia lahjoitussuunnitelmaansa, hän voi ottaa yhteyttä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun muuttuneen tilanteensa vaikutuksista lahjoittamissopimuksen sisältöön.

5. Sopimuksen kohde

Kunkin sopimuksen (mm. kummius, kuukausilahjoittaminen, Omakeräys) kohde ja Palvelun toimintatapa selostetaan kyseisen Palvelun tilaamisen yhteydessä, sekä näiden Ehtojen sisältämissä palvelukohtaisissa erityisehdoissa.

Asiakas vastaa Palveluiden käyttöön liittyvistä laitteistaan ja niiden tietoturvasta, verkkoyhteyksistään sekä tietoliikennemaksuistaan.

6. Palveluvalikoima ja hinnat

Pyrimme kehittämään Palveluvalikoimaamme Asiakkaidemme tarpeiden ja toiveiden mukaan. Palveluvalikoimamme muuttuu ja kehittyy aika ajoin, emmekä takaa tietyn Palvelun pysyvyyttä.

Palveluiden tiedot, ominaisuudet, saatavuus, hinta ja toimitustavat ilmoitetaan Palvelun valinnan ja ostamisen yhteydessä.

Palveluiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitetun ajan. Palvelut veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella.

7. Maksutavat

Palveluita voi maksaa seuraavilla maksutavoilla:

 • pankki- ja luottokortit (käytettävissä olevat kortit näkyvät maksamisen yhteydessä)
 • e-lasku
 • suoramaksu
 • MobilePay
 • sms-maksu
 • käteinen
 • tilisiirto pyydettäessä

Palveluntarjoajan maksupalvelukumppanina toimivat muun muassa Stripe, Visma Pay ja MobilePay. Kulloinkin käyttämämme maksupalvelukumppanit näkyvät maksun tekemisen yhteydessä. Maksamiseen sovelletaan myös maksupalvelukumppanien omia käyttöehtoja sekä mahdollisesti henkilötietojen käsittelyä koskevia ehtoja. Kehotamme Asiakkaita tutustumaan maksupalvelukumppaneiden käyttöehtoihin ja tietosuojaselosteisiin. Maksun saajana Asiakkaan tiliotteella voi näkyä Suomen World Visionin sijaan maksupalvelukumppanin nimi.

8. Asiakkaan vastuut

Asiakkaan vastuulla on ylläpitää Palveluntarjoajalle ilmoittamiaan henkilötietoja ajan tasalla sekä hoitaa valitsemaansa Palvelua koskevat sopimusvelvoitteensa.

Asiakkaan vastuulla on huolehtia siitä, että Asiakkaan perustamaan Omakeräys-palveluun on vaadittavat suostumukset ja oikeudet, mikäli Omakeräys-palveluun sisällytetään muun kuin Asiakkaan omia henkilötietoja, kuvia tai muuta tekijänoikeudella tai muulla suojattua aineistoa.

Asiakkaan vastuulla on hoitaa kummitehtävää hyvän tavan mukaisesti, kummilasta arvostaen sekä sitoutuen kummiutta koskeviin ehtoihin ja suosituksiin (mm. kummilapsen kuvan ja nimen julkaisemisesta).

9. Palveluntarjoajan vastuut ja vastuunrajoitukset sekä ylivoimainen este

Palveluntarjoajaa tarjoaa Palvelut sellaisena kuin ne ovat -periaatteella eikä takaa Palveluiden jatkuvaa toimivuutta, pysyvyyttä tai soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen.

Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan Asiakkaalle ainoastaan sellaisen välittömän vahingon, joka on aiheutunut Palveluntarjoajan lain tai Palveluntarjoajan sekä Asiakkaan välisen sopimuksen vastaisesta tuottamuksellisesta menettelystä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat tavanomaisesti vahingon selvittämisestä aiheutuneet välittömät kustannukset, kuten posti- ja puhelinkustannukset.

Asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta, jollei Asiakas ilmoita virheestä Palveluntarjoajalle sekä esitä korvausvaatimusta ja näyttöä aiheutuneesta vahingosta kohtuullisessa ajassa.

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle tai kolmannelle aiheutuneista välillisistä vahingoista, kuten taloudellisesta vahingosta tai saamatta jääneestä voitosta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tai kolmansien toiminnasta tai niiden aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoaja vapautuu sopimus- ja vahingonkorvausvelvoitteistaan, jos sopimuksen noudattamisen estää tai sitä viivästyttää Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva ylivoimainen este. Tällaisessakin tilanteessa Palveluntarjoaja pyrkii kuitenkin palvelemaan Asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla.

Vastuunrajoituksia koskevilla ehdoilla ei rajoiteta kuluttaja-asiakkaalle pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia. Organisaatioasiakkaiden osalta Palveluntarjoajan virhevastuu rajautuu enintään reklamaatiota koskevien, Asiakkaan ostamien Palveluiden kokonaishintaan.

10. Kummitoiminnan erityisehdot

Seuraavassa kuvataan kummitoimintaan liittyviä erityisehtoja, joita sovelletaan Asiakkaaseen näiden yleisten Ehtojen lisäksi siltä osin, kun Asiakas on osana kummitoimintaa. Kummitoiminnasta annetaan lisää informaatiota myös Palveluntarjoajan Sivuston kummitoimintaosiossa sekä muussa kummitoiminta-aineistossa.

Kummitoimintaan lahjoitetut rahat eivät mene suoraan kummin kummilapselle, vaan ne käytetään kyseisen kummilapsen kotiseudulla useita lapsia auttavaan kehitysyhteistyöhankkeeseen.

Palveluntarjoaja nimeää kummille uuden kummilapsen automaattisesti, jos kummilapsi muuttaa aluekehitysohjelman alueelta pois, kummilapsi ei enää osallistu World Visionin toimintaan, kummilapsi tai perhe jää pois kummilapsiohjelmasta tai World Visionin työ alueella päättyy.

Kummius ei pääty automaattisesti silloin, kun kummilapsi täyttää 18 vuotta. Kummius nimettyyn kummilapseen loppuu viimeistään, kun lapsi on täyttänyt 21.

Viestintä kummin ja kummilapsen välillä tapahtuu Palveluntarjoajan välityksellä eli he eivät viesti suoraan toistensa yhteystietoja käyttäen. Kummilapsen yksityisyyden suojaamiseksi kummi ei saa lapsen yhteystietoja kummiuden päättyessä.

Kummin ei tule ilmaista tai julkistaa kenellekään muulle kummilapsen sukunimeä, terveystietoja, tarkkaa asuinpaikkaa taikka kummilapsen läheisten henkilötietoja, mikäli ne ovat kummin tiedossa.

Kummilapsi saa Palveluntarjoajalta seuraavat tiedot kummiin liittyen:

 • kummin saaminen tai kummin lopettaminen
 • kummin valokuva, mikäli kummi haluaa käyttää ”anna lapsen valita” -kummiuttamistapaa
 • kummin etu- ja sukunimi
 • kumminumero
 • vapaaehtoisen ylimääräisen rahalahjan suuruus (kerran vuodessa on vapaaehtoinen mahdollisuus tehdä ylimääräinen rahalahja, sovitun säännöllisen kummimaksun lisäksi)

Kummilapsi ei saa tietoa kummin maksaman kummimaksun suuruudesta eikä siitä, onko kummi suorittanut valitsemansa maksun jokaisena kuukautena.

Palveluntarjoaja tarvitsee tiedon kummin menehtymisestä kummin perillisiltä kummiuden päättämiseksi, sillä Palveluntarjoaja ei saa kuolintietoja väestörekisteristä.

Mikäli Palveluntarjoajalla ei ole kummin ajantasaisia yhteystietoja, mutta kummilta tulee kummitoiminnan lahjoituksia, kummius ja maksujen lähettäminen jatkuu, kunnes kummimaksuja ei enää tule taikka kummilapsi lopettaa kummilapsena (edelleen saapuva kummin lahjoitusraha käytetään silti kehitysyhteistyöhön).

Mikäli Asiakas on valinnut kummitoiminnan maksutavaksi verkkopankkinsa toistuvan maksun, vain Asiakas itse pystyy lopettamaan maksut.

11. Omakeräys-palvelun erityisehdot

Seuraavassa kuvataan Omakeräys-palveluun liittyviä erityisehtoja, joita sovelletaan Asiakkaaseen näiden yleisten Ehtojen lisäksi siltä osin, kun Asiakas on osana Omakeräys-palvelun toimintaa. Omakeräys-palvelusta annetaan lisää informaatiota myös Sivustomme Omakeräys-osiossa sekä muussa Omakeräys-aineistossa.

Asiakkaan Omakeräys-palveluun luoma kampanjasivu on julkinen ja näkyy internetissä. Asiakas vastaa Ehtojen mukaisesti siitä, että Asiakkaalla on riittävät luvat ja oikeudet henkilöiden nimien ja kuvien julkaisuun sekä suostumukset kuvien valokuvaajilta ja muiden suojattujen aineistojen oikeuksienhaltijoilta.

Asiakas määrittää Omakeräys-kampanjan varainkeruukeston ja saa kampanja-aikana automaattisia sähköpostiviestejä kampanjan etenemisestä.

Asiakkaan tulee antaa Palveluntarjoajalle oikeat henkilötietonsa avatessaan kampanjaa. Asiakas voi esiintyä julkisella Omakeräys-kampanjasivullaan halutessaan nimimerkillä.

Omakeräys-kampanjasivulla lahjoituksen tekevä henkilö voi näkyä lahjoitussivulla valintansa mukaan omalla nimellään, nimimerkillä tai anonyyminä lahjoittajana.

12. Peruuttamisoikeus

Kuluttaja-Asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden peruuttamisoikeus Palveluntarjoajan verkkopalvelusta ostamilleen aineettomille lahjoille, ellei jokin kuluttajansuojalain peruuttamisoikeuden poistamista koskeva poikkeus täyty (esim. palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä kuluttaja-Asiakkaan pyynnön tai suostumuksen johdosta ja kuluttaja-Asiakkaalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta tällaisessa tapauksessa).

Lahjoittamispäätökset ovat kuluttaja-Asiakasta sitovia sopimuksia siitä hetkestä alkaen, kun sopimus on syntynyt, eikä niihin sovellu kuluttajansuojalain etä- ja kotimyyntiä koskeva peruuttamisoikeus.

Organisaatioasiakkaalla ei ole Palvelusta ostettujen sisältöjen eikä lahjoittamispäätösten osalta peruuttamisoikeutta.

13. Asiakkuuden päättyminen

Seuraavassa kohdassa eritellään Asiakkuuden päättymistavat eri Palveluiden osalta. Mikäli Asiakas kuolee tai tulee muutoin pysyvästi tai pidempiaikaisesti estyneeksi hoitamaan sitoumuksiaan, voi Palveluntarjoaja päättää Asiakkuuden kuolemasta tai estymisestä tiedon saatuaan. Palveluntarjoaja ei saa automaattisesti tietoja esimerkiksi kuolleista tai holhouksenalaisuuteen määrätyistä.

13.1. World Vision Plus -palvelun päättyminen

Wolrd Vision Plus -palvelu on toiminnassa vähintään sen ajan, kun Asiakkaalla on kummitoiminta tai uutiskirjeen tilaus käynnissä.

Edellä mainittujen Palveluiden päätyttyä Asiakas voi päättää World Vision Plus -palvelun ilmoittamalla sulkemispyynnön Palveluntarjoajan asiakaspalveluun.

Palveluntarjoaja voi päättää World Vision Plus -palvelun edellä mainittujen Palveluiden päätyttyä sekä perustellun harkintansa mukaan muilla perusteilla, kuten Asiakkaan laitteiden ja tietoturvaohjelmistojen teknisen toimivuuden vuoksi.

13.2. Kummitoiminnan päättyminen

Kummitoiminnan maksaja voi päättää kummitoiminnan ilmoittamalla päättämisestä kirjeellä, sähköpostilla tai puhelimitse Palveluntarjoajan asiakaspalveluun. Pelkkä maksujen maksamatta jättäminen ei ole kummitoiminnan päättämisilmoitus.

Palveluntarjoaja voi päättää kummitoiminnan, mikäli

 • kummimaksut jäävät maksamatta vähintään neljän peräkkäisen kuukauden ajan
 • kummimaksut ovat toistuvasti alle sovitun kummimaksun
 • kummi (tai maksaja, jos maksaja on eri kuin kummi) määrätään holhouksen alaiseksi
 • kummiuteen liittyviä lastensuojelusääntöjä on rikottu

Palveluntarjoaja lähettää ilmoituksen päättämisestä kummitoiminnan maksajalle tämän viimeksi ilmoittamia yhteystietoja käyttäen.

13.3. Kuukausilahjoittajamisen päättyminen

Kuukausilahjoittaja voi päättää lahjoittamisen ilmoittamalla päättämisestä kirjeellä, sähköpostilla tai puhelimitse Palveluntarjoajan asiakaspalveluun. Pelkkä maksujen maksamatta jättäminen ei ole kuukausilahjoittamisen päättämisilmoitus.

Palveluntarjoaja voi päättää kuukausilahjoittamisen, mikäli

 • kuukausimaksut jäävät maksamatta vähintään neljän peräkkäisen kuukauden ajan
 • kuukausimaksut ovat toistuvasti alle sovitun kummimaksun
 • kuukausilahjoittaja määrätään holhouksen alaiseksi

Palveluntarjoaja lähettää ilmoituksen päättämisestä kuukausilahjoittajalle tämän viimeksi ilmoittamia yhteystietoja käyttäen.

13.4. Omakeräys-palvelun päättyminen

Asiakas voi päättää Omakeräys-palvelun ilmoittamalla päättämisestä kirjeellä, sähköpostilla tai puhelimitse Palveluntarjoajan asiakaspalveluun.

Palveluntarjoaja voi päättää Asiakkaan Omakeräys-palvelun, mikäli:

 • Omakeräys-kampanjassa mainittu ihminen (esim. merkkipäiväsankari) ilmoittaa Palveluntarjoajalle haluttomuutensa olla aineistossa tunnistettavasti mukana
 • Omakeräys-kampanjan sisällössä ja/tai toteutuksessa on muutoin jotain lainvastaista, sopimatonta taikka muutoin Palveluntarjoajan harkinnan mukaan kampanjan päättämiseen johtavaa
 • Palveluntarjoajan harkinnan mukaan on muutoin perusteltu syy keskeyttää tai päättää Asiakkaan luoma Omakeräys-palvelu

Palveluntarjoaja voi pitää Omakeräys-palveluun luotuja keräyssivuja verkkopalvelussaan näkyvillä osana Omakeräys-arkistoaan joko Asiakkaan luomassa muodossa taikka anonymisoituna, näyttääkseen esimerkkejä Omakeräys-palvelun toiminnasta.

14. Henkilötietojen käsittely ja evästeet

Palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Palveluntarjoajan tietosuojaselosteesta.

15. Sopimuksen siirto ja Ehtojen muutokset

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle. Palveluntarjoaja voi siirtää sopimuksen kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta Asiakkaalle.

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä näihin Ehtoihin muutoksia. Mikäli Ehtoja muutettaisiin tavalla, joka olennaisesti heikentäisi kuluttaja-Asiakkaan asemaa hänen jo tilaamansa tai ostamansa Palvelun osalta, Palveluntarjoaja informoi tällaisia Asiakkaita tulevasta ehtomuutoksesta ja tarjoaa näille mahdollisuuden päättää sopimus ennen muutosten voimaanastumista.

16. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Mikäli osapuolten välille syntyy näistä Ehdoista tai niiden soveltamisesta erimielisyyttä, osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovinnolliseen neuvottelutulokseen, erimielisyys ratkaistaan ensi asteena Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-Asiakas voi kuitenkin viedä riidan kotipaikkansa yleisen alioikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.