Siirry sisältöön

Täällä toimimme

Lastensuojelu-, ympäristö ja toimeentulohanke

Adjumani, Uganda

Ugandalaisia lapsia leikkimässä koulunsa pihalla.
Ugandalaisia lapsia leikkimässä koulunsa pihalla.

Pohjois-Ugandassa, Adjumanin alueella vuosina 2022-2025 toteutettavassa hankkeessa kehitetään ja tuetaan alueen asukkaiden toimeentuloa, lastensuojelurakenteita, ja sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Hankkeesta hyötyy suoraan noin 25 000 ihmistä (joista puolet on pakolaisia ja puolet paikallisia asukkaita) ja välillisesti noin 137 500 ihmistä.

Hankkeella on kolme tulosaluetta jotka keskittyvät lastensuojeluun, ihmisten toimeentulon ja työllisyyden parantamiseen sekä ihmisten ja yhteisöjen resilienssin vahvistamiseen ja viranomaisten tilivelvollisuuden toteutumiseen.

Hanke seuraa lastensuojelutapauksia ja järjestää psykososiaalista tukea, vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoiden lastensuojelukapasiteettia ja yhteisöjen kykyä vaatia viranomaisilta lastensuojelupalveluja. Hanke pyrkii vähentämään sukupuolittunutta väkivaltaa ja edistämään vammaisten lasten asemaa ja niiden perheiden asemaa, joissa on vammaisia perheenjäseniä.

Hanke tukee säästö- ja lainaryhmien toimintaa ja yrittäjyyttä sekä nuorten ammattikoulutusta, vahvistaa yhteisöjen kykyä taistella ympäristön tilan heikkenemistä vastaan ja sopeutumista ilmaston muutoksen seurauksiin, sekä edistää pakolaisten ja paikallisten asukkaiden rauhanomaista rinnakkaiseloa. Hankkeen pääyhteistyökumppani on Ugandan World Vision ja muita kumppaneita eri viranomaiset ja paikallishallinto sekä kansainväliset järjestöt kuten YK:n pakolaisjärjestö UNHCR.

Katso missä toimimme

Työmme kehittyvissä maissa tähtää köyhyyden poistamiseen pysyvästi, jotta jokaisella lapsella olisi hyvä ja turvallinen elämä.

Työskentelemme lasten hyväksi Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä Lähi-idässä. Lisäksi autamme ukrainalaisia pakolaisia ja apua tarvitsevia Ukrainassa, Romaniassa, Moldovassa ja Georgiassa.

Lue lisää meistä

Lasten pitää saada olla lapsia kaikkialla maailmassa. Jokaiselle lapselle kuuluu oikeus huolenpitoon, leikkiin, terveyteen ja turvallisuuteen.

Me parannamme pysyvästi kehitysmaiden lasten elinoloja ja oikeuksia. Ratkomme köyhyyden juurisyitä ja tarjoamme yhteisöille keinoja ja tukea muutoksen tekemiseen. Näin yhteisöjen ihmiset pystyvät ylläpitämään ja jatkamaan saavutettua kehitystä, kun poistumme alueelta.

Jatkamme työtämme niin kauan kun lapset kärsivät olosuhteissa, jotka on mahdollista muuttaa. Muutos syntyy lahjoittajiemme tuella.