Siirry sisältöön

Täällä toimimme

Lalogi-Lakwana, Uganda

Lalogi-Lakwanan aluekehitysohjelma sijaitsee Pohjois-Ugandassa noin 350 kilometrin päässä pääkaupunki Kampalasta.

Seutu kärsi yli 20 vuotta LRA-sissiryhmän terrorista. Armeija siirsi satoja tuhansia asukkaita pakolaisleireille, joista nämä saivat palata kotiin vasta kymmenisen vuotta sitten. Konfliktin jäljet näkyvät yhä alueella ja seutu on monilla mittareilla jäljessä muun maan kehityksestä. Alueella asuu noin 30 000 ihmistä, jotka kuuluvat pääasiassa acholien etniseen ryhmään. Kummilapsia alueella on noin 2000. Heistä noin 1 100 odottaa vielä omaa suomalaista kummia.

Asukkaiden pääelinkeinoja ovat pienviljely ja karjankasvatus. Tuotto riittää yleensä omaan elämiseen, eikä ylimääräisiä tuloja kerry. Maanviljely on täysin riippuvaista yhä epävarmemmaksi käyvistä sateista. Seudun infrastruktuuri on heikko.

Lalogi-Lakwanan haasteet näkyvät selvästi lasten hyvinvoinnissa. Suurin osa on aliravittuja, harva saa kaikki tarvittavat rokotteet ja matkat terveysasemille ovat pitkiä. Myös kouluun on pitkä matka, eivätkä kaikki vanhemmat pidä etenkään tyttöjen opiskelua tarpeellisena. Oppimistulokset ovat heikkoja. Lapsiavioliitot ja teiniraskaudet ovat yleisiä.

Ugandan kartta, jossa näkyy Lalogi-Lakwanan sijainti.

Terveisiä Lalogi-Lakwanan kummilapsilta

Katso kummilasten tervehdys videolta.

Videosisältö
Elementti ohitettu

Aloittaessamme työn haasteina olivat…

Klikkaa aiheita lukeaksesi lisää haasteista sekä siitä, miten ne ratkaistaan.

Monet lapset joutuvat jättämään koulun kesken vanhempien köyhyyden tai asenteiden takia. Opetuksen taso, oppimisolosuhteet ja -tulokset kouluissa ovat heikkoja.

Ratkaisu:
Kehitämme opettajien pedagogisia taitoja toimia lasten, ml. vammaisten lasten, kanssa. Tuemme opetusvälineiden ja -materiaalin hankkimista kouluihin ja oppilaille. Kannustamme vanhempia tukemaan lastensa opiskelua. Parannamme oppimisympäristöjä sekä rakennamme vessoja, joilla on suuri merkitys erityisesti tyttöjen koulunkäyntiin.

Maanviljelyn tuottavuus on heikkoa, mikä heijastuu lasten ravitsemukseen ja terveyteen. Ilmastonmuutos lisää sekä kuivia kausia että rankkasateita. Metsän häviäminen esim. puuhiilen valmistuksen takia vähentää maaperän hedelmällisyyttä ja viljelyn ja karjanhoidon tuottavuutta.

Ratkaisu:
Koulutamme maanviljelijöitä käyttämään parempia viljelymenetelmiä ja lajikkeita. Autamme heitä luomaan yhteyksiä markkinoihin ja ostajiin. Koulutamme säästöryhmiä, joilta ihmiset saavat lainoja investointeihin. Tuemme nuorten ammatti- ja yrittäjyyskoulutusta. Opetamme viljelijöille juuriston elvyttämiseen perustuvaa edullista metsitysmenetelmää. Laadimme yhteisöjen kanssa katastrofivalmiussuunnitelmat.

Monet asukkaista ovat vasta palanneet kotiseudulleen, josta he joutuivat lähtemään konfliktin takia. Köyhyys, irrallisuus ja sosiaalisten rakenteiden heikkous heijastuvat lapsiin. Lapsiin kohdistuva väkivalta ja kaltoinkohtelu, lapsityövoiman hyväksikäyttö, lapsiavioliitot ja teiniraskaudet ovat yleisiä. Alle puolella alueen lapsista on syntymätodistus.

Ratkaisu:
Lasten suojeleminen vaatii sekä uusia rakenteita että vanhojen ajattelutapojen ja traditioiden muuttamista. Koulutamme sekä vanhempia että viranomaisia lasten oikeuksista ja luomme eri tahojen välille yhteistyöverkostoja lasten suojelemiseksi. Tuemme kouluissa toimivia lasten kerhoja, missä lapsille kerrotaan heidän oikeuksistaan ja keinoista edistää niitä. Toimimme tasa-arvon edistämiseksi ja kampanjoimme, jotta syntymätodistuksen saaminen alueella helpottuisi.

Tässä olemme nyt:

Aikajana, joka näyttää työmme eri vaiheet Lalogi-Lakwanassa. Työ on alkanut vuonna 2019 ja on määrä loppua vuonna 2029. Juuri nyt olemme 2. vaiheessa "Yhteistyön rakentaminen", joka kestää noin 3 vuotta.

Sinäkin voit tehdä sijoitus lasten tulevaisuuteen