Siirry sisältöön

Täällä toimimme

Silpomisen vastainen hanke, Alale, Kenia

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on hengenvaarallinen ihmisoikeusloukkaus.

Voit tukea hanketta ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi.

Kenialainen isoäiti, Paka, kahden tyttärentyttären kanssa. Paka kertoo alueen naisille silpomisen vaaroista.
Kenialainen isoäiti, Paka, kahden tyttärentyttären kanssa. Paka kertoo alueen naisille silpomisen vaaroista.

Alale-erityishanke sijaitsee läntisessä Keniassa, Alale-piirissä Länsi-Pokotin läänissä, lähellä Ugandan rajaa. Alueen väestö on pääosin pokotteja, joiden elämätapana on paimentolaisuus eli ihmiset ja perheet siirtyvät ajoittain karjan kanssa paikasta toiseen. Hankkeen tavoitteena on edistää tyttöjen oikeuksia: ennen kaikkea vähentää tyttöjen silpomista ja lapsiavioliittoja valistus- ja vaikuttamistyön kautta.

Silpomisenvastaista työtä tehdään esimerkiksi kertomalla käytännön vaaroista, kannustamalla tyttöjä koulunkäyntiin ja perustamalla turvatalo paikallisen koulun yhteyteen. Lisäksi kohennetaan alueen väestön terveydentilaa ja kehitetään ihmisten toimeentuloa.

Tyttöjen silpominen on vallitseva perinteinen kulttuurinen käytäntö tietyissä osissa Keniaa. Silpomisen vähentäminen vaatii paljon erilaista valistus- ja vaikuttamistyötä eri toimijoiden kanssa. Lapsille pitää antaa tietoa lasten oikeuksista ja lastensuojelusta ja luoda mahdollisuuksia tuoda esiin omia mielipiteitään eri asioista. Vanhempia pitää valistaa ja viranomaisia täytyy kouluttaa. Koulunkäynnin edistäminen ja yhteisöjen taloudellisen tilanteen parantaminen eli köyhyyden vähentäminen ovat keskeisessä asemassa myös haitallisten perinteisten ja kulttuuristen käytäntöjen muuttamisessa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa kaiken kaikkiaan noin 20 000 lapsen ja nuoren – tyttöjen ja poikien – elämää. Hanke panostaa vammaisinkluusioon edistämällä vammaisten ihmisten osallisuutta ja tiedonsaantia. Sekä lapsia että aikuisia valistetaan lasten oikeuksista ja viranomaisia koulutetaan lastensuojeluun liittyvissä asioissa. Lisäksi kehitetään viranomaisten yhteistyötä. Kaikki työ tähtää lasten hyvinvoinnin parantamiseen ja lasten oikeuksien toteutumiseen.

Pääyhteistyökumppani hankkeessa on Kenian World Vision, joka vastaa ohjelman toteutuksesta. Yhteistyötä tehdään terveyskeskusten, koulujen, paikallisten kansalaisjärjestöjen ja asiantuntijaorganisaatioiden sekä valtion ja paikallishallinnon eri yksiköiden kanssa.

Hanke toteutetaan Kenian ja Ugandan raja-alueella. Tämä mahdollistaa eri toimijoiden välisen maarajat ylittävän yhteistyön ja vaikuttavuuden lisäämisen yhteisöjen ja eri sidosryhmien asenteen muuttamiseksi, sekä lasten oikeuksien edistämiseksi.

Lisää silpomisen vastaisesta työstämme

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on hengenvaarallinen ihmisoikeusloukkaus.

Katso missä toimimme

Työmme kehittyvissä maissa tähtää köyhyyden poistamiseen pysyvästi, jotta jokaisella lapsella olisi hyvä ja turvallinen elämä.

Työskentelemme lasten hyväksi Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä Lähi-idässä. Lisäksi autamme ukrainalaisia pakolaisia ja apua tarvitsevia Ukrainassa, Romaniassa, Moldovassa ja Georgiassa.

Lue lisää meistä

Lasten pitää saada olla lapsia kaikkialla maailmassa. Jokaiselle lapselle kuuluu oikeus huolenpitoon, leikkiin, terveyteen ja turvallisuuteen.

Me parannamme pysyvästi kehitysmaiden lasten elinoloja ja oikeuksia. Ratkomme köyhyyden juurisyitä ja tarjoamme yhteisöille keinoja ja tukea muutoksen tekemiseen. Näin yhteisöjen ihmiset pystyvät ylläpitämään ja jatkamaan saavutettua kehitystä, kun poistumme alueelta.

Jatkamme työtämme niin kauan kun lapset kärsivät olosuhteissa, jotka on mahdollista muuttaa. Muutos syntyy lahjoittajiemme tuella.