Siirry sisältöön

Täällä toimimme

Umurava, Ruanda

Umurava sijaitsee Etelä-Ruandassa Gisagaran piirikunnassa noin 150 kilometrin päässä pääkaupunki Kigalista. Alueella on asukkaita 71 000. Valtaosa asukkaista on katolilaisia ja puhuu kinyarwandan kieltä.

Alueella sijaitsee myös Mugombwan pakolaisleiri, jossa asuu 11 400 kongolaista pakolaista. Kummilapsia alueella on noin 4 000. Heistä noin 1 500 odottaa vielä omaa suomalaista kummia.

Ruandalla on väkivaltainen lähimenneisyys. Vuonna 1994 Ruandassa kuoli noin 800 000 tutsia, maltillista hutua ja muiden pienempien etnisten vähemmistöjen edustajia tutsien vastaisessa kansanmurhassa. Kansanmurha näkyy ihmisten arjessa ja maan poliittisessa tilanteessa yhä: monet lapset ja nuoret elävät köyhyydessä vanhempien menettämisen tai muiden traumojen seurauksena.

Useimmat perheet ovat maanviljelijöitä. Viljelyelinkeinot ovat kuitenkin erittäin kehittymättömiä ja perheillä ei ole varaa parempien viljelylajikkeiden hankkimiseen tai kunnollisiin välineisiin. Lisäksi viljeltävää maata on asukasmäärään nähden liian vähän ja alueen infrastruktuuri on heikkoa.

Alueen koulurakennukset eivät ole turvallisia tai edes säänkestäviä, vaan rankkasateella vesi tulvii niihin sisään. Kouluopetuksen laatu on myös heikkoa, sillä opettajia on liian vähän, ja luokkakoko on jopa yli 50 lasta. Moni lapsi joutuu keskeyttämään peruskoulun, sillä heidän täytyy siirtyä töihin auttamaan perhettä.

Suuri osa alueen lapsista on kroonisesti aliravittuja. Syynä tähän ovat likaisesta vedestä peräisin olevat taudit, riittämätön ravinto ja terveyspalveluiden puute. Puhtaasta vedestä on alueella suuri pula, sillä vesipisteet ovat kaukana ja niidenkin vesi on usein likaista. Pitkään jatkunut aliravitsemus vaikuttaa esimerkiksi siten, että lapset oppivat heikommin lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan, jolloin heidän mahdollisuutensa kouluttautua ja ponnistaa ylös köyhyydestä heikentyvät.

Ruandan kartta, johon Umuravan sijainti merkitty.

Terveisiä Umuravan kummilapsilta

Katso kummilasten tervehdys videolta.

Videosisältö
Elementti ohitettu

Aloittaessamme työn haasteina olivat…

Klikkaa aiheita lukeaksesi lisää haasteista sekä siitä, miten ne ratkaistaan.

Puhdasta vettä ei ole saatavilla. Vesiperäisten sairauksien, riittämättömän ravinnon ja terveyspalveluiden puutteellisuuden vuoksi suuri osa lapsista on kroonisesti aliravittuja.

Ratkaisu:
Rakennamme vesipisteitä sekä sanitaatiotiloja. Opetamme kyläläisille vedenpuhdistusmenetelmiä ja annamme hygieniakoulutusta. Tuemme terveyskeskusten ja klinikoiden perustamista, sekä terveystyöntekijöiden ja -vapaaehtoisten kouluttamista. Terveysvapaaehtoiset auttavat alueen asukkaita muuttamaan terveyskäyttäytymistään ja terveyteen liittyviä uskomuksiaan.

Alueen koulurakennukset eivät ole säänkestäviä eikä kouluissa ole tarpeellisia opetusvälineitä. Opettajia on liian vähän eivätkä lasten vanhemmat ole sisäistäneet koulutuksen tärkeyttä.

Ratkaisu:
Tuemme opettajien osaamisen kehittämistä ja kunnostamme koulurakennuksia, jotta ne ovat turvallisia. Tuemme vanhempien osallistumista lasten koulunkäyntiin, ja pyrimme muuttamaan vanhempien negatiivisia asenteita koulutusta kohtaan.

Maanviljely on perheiden ainoa toimeentulon lähde, mutta se ei tuota tarpeeksi satoa, sillä heillä ei ole varaa eri lajikkeiden siemeniin tai kunnollisiin välineisiin. Viljeltävää maata on liian vähän ja alueen infrastruktuuri on heikkoa.

Ratkaisu:
Autamme viljelijöitä oppimaan uusia ja tehokkaampia viljelymenetelmiä, ja edistämme parempien lajikkeiden ja välineiden saatavuutta. Autamme nuoria hankkimaan ammatin maataloussektorin ulkopuolelta, ja tuemme säästöryhmien toimintaa sekä taloudenhallinnan kehittymistä.

Tässä olemme nyt:

Aikajana, joka näyttää työmme eri vaiheet Umuravassa. Työ on alkanut vuonna 2019 ja on määrä loppua vuonna 2031. Juuri nyt olemme 3. vaiheessa "Yhdessä tekeminen", joka kestää noin 5 vuotta.

Sinäkin voit tehdä sijoitus lasten tulevaisuuteen