Siirry sisältöön

Täällä toimimme

Pajule, Uganda

Pajulen alueohjelma sijaitsee Pohjois-Ugandassa, noin 450 kilometrin päässä maan pääkaupungista Kampalasta. Maan toiseksi suurimpaan kaupunkiin, Guluun, on noin 100 kilometriä. Alueen infrastruktuuri on heikko, esimerkiksi tiet ovat huonoja.

Lähes kaikki alueen asukkaat saavat elantonsa viljelystä. Alue on tasaista ja maa sopii hyvin maanviljelyyn. Haasteita tuottavat viime vuosina epävarmemmiksi muuttuneet sateet. Osa alueen asukkaista harjoittavat myös karjankasvatusta.    

Pohjois-Uganda kärsi 1990- ja 2000-luvuilla LRA-sissiryhmän terrorista, minkä takia suurin osa alueen asukkaista siirrettiin armeijan suojelemille leireille kaupunkien liepeille. Ihmiset saivat palata koteihinsa vasta 2010-luvun puolivälissä. Leireillä ihmiset elivät ruoka-avun varassa, joten viljelytaidot pääsivät ruostumaan.

Konfliktin takia alue on jäljessä kehityksestä verrattuna moniin muihin Ugandan alueisiin. Alueella asuu noin 30 000 ihmistä, jotka kuuluvat pääasiassa acholien etniseen ryhmään. 

Koulutus on yksi Pajulen keskeisistä haasteista. Alueella ei ole tarpeeksi kouluja, joten koulumatkat ovat usein pitkiä, ja luokkakoot ovat yleensä suuria etenkin alemmilla asteilla. Opettajia ei ole tarpeeksi ja harva heistä on pätevä. Lasten oppimistulokset ovat tämän takia yleensä heikkoja. Vaikka koulunkäynnin tärkeys ymmärretään ja suurin osa lapsista (ml. tytöt) aloittaa koulun, eivät läheskään kaikki pysty käymään koulua loppuun. Mikäli perheiden taloudellinen tilanne ei enää mahdollista kaikkien lasten opiskelua, otetaan tytöt yleensä ensimmäisenä koulusta pois. Lasten kaltoinkohtelu on yleistä, samoin lapsiavioliitot ja teiniraskaudet.  

Suurimmalla osalla Pajulen asukkaista ei ole riittävästi puhdasta vettä. Monet lapset kärsivät tämän sekä yksipuolisen ruokavalion aiheuttamista terveysongelmista. Osa lapsista on välillä aliravittuja, eivätkä kaikki lapset saa tarvittavia rokotuksia. Monella perheellä on pitkä matka lähimmälle terveysasemalle. Vain harva lapsi saa syntymätodistuksen.

Kartta Ugandasta, johon Pajulen sijainti on merkitty

Tervetuloa Pajuleen

Videosisältö
Elementti ohitettu

Aloittaessamme työn haasteina olivat…

Klikkaa aiheita lukeaksesi lisää haasteista sekä siitä, miten ne ratkaistaan.

Olosuhteet kouluissa ovat huonot ja opetuksen taso alhainen, joten oppimistulokset ovat heikkoja. Vanhempien köyhyyden takia monet lapset joutuvat jättämään koulun kesken, ja kaikki vanhemmat eivät vielä arvosta tyttöjen koulutusta.   

Ratkaisu:
Parannamme oppimisympäristöjä ja kunnostamme vessoja ja vesipisteitä, joilla on suuri merkitys erityisesti tyttöjen koulunkäyntiin. Tuemme opetusvälineiden ja -materiaalin hankkimista kouluihin ja oppilaille. Kehitämme opettajien pedagogisia taitoja toimia lasten (myös vammaisten lasten) kanssa. Kannustamme vanhempia tukemaan lastensa opiskelua, tuemme kyläyhteisöjä rakentamaan ja ylläpitämään omia opiskelutiloja lapsille, ja koulutamme vapaaehtoisia lukutaito-opettajia. 

Ugandalainen poika opiskelee luokan taululla numeroita.

Maanviljelyn tuottavuus on heikkoa, joten perheiden tulot pysyvät alhaisina eikä rahaa jää säästöön. Tämä heijastuu lasten ravitsemukseen ja terveyteen sekä koulunkäyntimahdollisuuksiin. Ilmastonmuutos on lisännyt sateisiin liittyvää epävarmuutta, ja alueella on sekä kuivia kausia että rankkasateita. Metsän ja puiden häviäminen esimerkiksi puuhiilen valmistuksen takia vähentää maaperän hedelmällisyyttä ja viljelyn ja karjanhoidon tuottavuutta.

Ratkaisu:
Koulutamme maanviljelijöitä käyttämään parempia, ilmastokestäviä viljelymenetelmiä ja lajikkeita, jotka sekä parantavat perheiden ruokaturvaa että lisäävät näiden tuloja. Autamme viljelijöitä järjestäytymään tuottajaryhmiksi, ja hankkimaan yhdessä parempia siemeniä ja luomaan yhteyksiä markkinoihin ja ostajiin. Perustamme ja koulutamme säästöryhmiä, joiden jäsenet voivat saavat lainoja toimeentuloaan ja hyvinvointiaan parantaviin investointeihin. Tuemme yhteisöjä laatimaan omia suunnitelmiaan erilaisten katastrofien varalle. 

Ugandalainen taapero istuu viltillä ja syö ruokaa lautaselta. Taustalla näkyy muita taaperoita ja heidän äitejään.

Lasten oikeuksien tuntemus ja niiden kunnioitus on vielä heikkoa. Lapsiin kohdistuva väkivalta ja kaltoinkohtelu, lapsityövoiman käyttö, lapsiavioliitot ja teiniraskaudet ovat yleisiä. Kaikilla alueen lapsilla ei ole syntymätodistusta.

Ratkaisu:
Koulutamme sekä vanhempia että viranomaisia lasten oikeuksista ja tuemme lasten suojelemiseksi perustettuja yhteistyöverkostoja. Tuemme kouluissa toimivia lastenkerhoja, joissa lapsille kerrotaan heidän oikeuksistaan ja keinoista edistää niitä omassa ystäväpiirissä ja yhteisöissä. Edistämme tasa-arvoa ja vammaisten lasten parempaa huomiointia, ja kampanjoimme, jotta syntymätodistuksen saaminen alueella helpottuisi.

Ugandalainen tyttö kurkkaa kameraa talon sisältä.

Tässä olemme nyt:

Aikajana, joka näyttää työmme eri vaiheet Pajulessa. Työ on alkanut vuonna 2022 ja on määrä loppua vuonna 2034. Juuri nyt olemme 2. vaiheessa "Yhteistyön rakentaminen", joka kestää noin 3 vuotta.

Sinäkin voit tehdä sijoituksen lasten tulevaisuuteen