Siirry sisältöön

Täällä toimimme

Lastensuojelu ja nuorison voimaantuminen

Ejo Heza, Burundi

Nuoria Ejo Hezan projektissa.
Nuoria Ejo Hezan projektissa.

Hanketta toteutetaan vuosien 2022–2025 välisenä aikana Muyingan, Ruyigin, and Cankuzon provinsseissa neljällä eri pakolaisleireillä ja niitä ympäröivissä burundilaisyhteisöissä.

Leirien asukkaat ovat pääosin kongolaisia, ja heidän mahdollisuutensa osallistua täysipainoisesti burundilaiseen yhteiskuntaan ovat hyvin rajoitetut. Osa leirien asukkaista on asunut leireillä jo monia vuosia, mutta esimerkiksi heidän työnsaantimahdollisuutensa ovat verrattain heikot, sillä asukkaat eivät pääse vapaasti poistumaan leireiltä. Myös terveydenhuoltoon, koulutukseen ja lasten ja nuorten suojeluun liittyvät kysymykset ovat haasteellisia niin leireillä kuin leirejä ympäröivissä yhteisöissäkin.

Hankkeen tavoitteena on edistää alueella asuvien nuorten työllistymistä ja itsenäisen ammatinharjoittamisen taitoja. Samalla alueen lasten ja nuorten suojelua kehitetään ja varustetaan heitä sellaisilla taidoilla, jotka mahdollistavat sen, että he voivat toimia yhteisöissään muutostoimijoina. Lisäksi hankkeessa lisätään yksilöiden, kotitalouksien ja yhteisön jäsenten resilienssiä ja vastuuvelvollisuutta sosioekonomisten ja ilmastonmuutoshaasteiden ratkaisemiseksi.

Hankkeen suorina hyödynsaajina on noin 3000 henkilöä, jotka on todettu haavoittuvimmiksi ja heikoimmassa asemassa olevaksi väestöksi pakolaisten ja vastaanottavien yhteisöjen joukossa. Näihin kuuluvat myös alueella asuvat vammaiset henkilöt, joiden pääsyä keskeisiin palveluihin lisätään. Hankkeen pääyhteistyökumppanina toimii World Vision Burundi, joka vastaa hankkeen toteutuksesta. Hankkeen keskeisiä kumppaneita ovat muun muassa Burundin solidaarisuusministeriö, vammaisjärjestöt ja yhteisöjen omat organisaatiot.

Katso missä toimimme

Työmme kehittyvissä maissa tähtää köyhyyden poistamiseen pysyvästi, jotta jokaisella lapsella olisi hyvä ja turvallinen elämä.

Työskentelemme lasten hyväksi Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä Lähi-idässä. Lisäksi autamme ukrainalaisia pakolaisia ja apua tarvitsevia Ukrainassa, Romaniassa, Moldovassa ja Georgiassa.

Lue lisää meistä

Lasten pitää saada olla lapsia kaikkialla maailmassa. Jokaiselle lapselle kuuluu oikeus huolenpitoon, leikkiin, terveyteen ja turvallisuuteen.

Me parannamme pysyvästi kehitysmaiden lasten elinoloja ja oikeuksia. Ratkomme köyhyyden juurisyitä ja tarjoamme yhteisöille keinoja ja tukea muutoksen tekemiseen. Näin yhteisöjen ihmiset pystyvät ylläpitämään ja jatkamaan saavutettua kehitystä, kun poistumme alueelta.

Jatkamme työtämme niin kauan kun lapset kärsivät olosuhteissa, jotka on mahdollista muuttaa. Muutos syntyy lahjoittajiemme tuella.