Siirry sisältöön

Täällä toimimme

Metsityshanke (FMNR), Etiopia

Metsien ennallistamista ja ilmastokestäviä toimeentulomahdollisuuksia.

Voit auttaa tätä hanketta ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi.

Kuva uudesta metsästä, joka kasvaa World Visionin FMNR-metsitysmenetelmän ansioista kukkulalla.
Kuva uudesta metsästä, joka kasvaa World Visionin FMNR-metsitysmenetelmän ansioista kukkulalla.

Laidunmaiden laajeneminen, väestönkasvu, laiton metsien hakkuu sekä metsäpalot ovat osa monista syistä metsien katoamiselle Etiopiassa.

Erityisenä huolenaiheena pahoin kärsineillä alueilla on polttopuun ja puuhiilen valmistukseen tarvittavan puun kerääminen. Metsien vähentyessä esimerkiksi eroosio lisääntyy ja viljelymaan laatu heikkenee. Perheille ja karjalle ei riitä ravintoa, ja lapset joutuvat hakemaan polttopuita entistä kauempaa.

FMNR – Edullinen ja nopea metsitysmenetelmä

Käynnistimme Etiopian Kindo Koyishassa metsityshankkeen kesällä 2019 ja vuoden kuluttua hanketta laajennettiin Offaan ja Shashemeneen. Kaikille alueille yhteistä on voimakkaasti vaihtelevat maastonmuodot, jonka vuoksi ne ovat erityisen alttiita eroosiolle puuston hävitessä. Hyödynnämme metsien ennallistamisessa World Visionin kehittämää edullista sekä nopeasti tuottavaa metsitysmenetelmää, joka tunnetaan nimellä FMNR (Farmer managed natural regeneration). Kansainvälinen World Vision -verkosto on soveltanut menetelmää jo yli 25 eroosion runtelemassa maassa.

Kahdeksan tuhatta hehtaaria uutta metsää

Hankkeeseen osallistuu reilut kuusi tuhatta perhettä. He ovat järjestäytyneet osuuskuntiin, joille on myönnetty laillinen käyttöoikeus metsäalueisiin. Tavoitteena on ennallistaa kahdeksan tuhatta hehtaaria metsää. Metsitystoimien lisäksi hankkeessa kehitetään kylien maataloutta, ml. peltometsäviljelyä, ja muita toimeentulomahdollisuuksia, jotka vähentävät painetta metsien kestämättömän käytön jatkumiselle. Naisten ja vammaisten ihmisten osallistumiseen kiinnitetään erityisesti huomiota. Lisäksi lapsille perustetaan ympäristökerhoja, joissa heille kerrotaan metsien suojelun hyödyistä.

Metsittämisellä ja peltometsäviljelyllä on mm. seuraavia positiivisia vaikutuksia paikallisiin yhteisöihin:

  • Lisääntynyt puusto lisää maan hedelmällisyyttä ja täten maanviljelyn tuottavuutta
  • Riskit sään ääri-ilmiöiden aiheuttamia vaikutuksia kohtaan vähenevät
  • Yhteisöjen toimeentulomahdollisuudet monipuolistuvat ja perheillä on varaa pitää lapsia koulussa
Mies seisoo kukkulalla, jossa tehdään metsitystyötä Etiopiassa.
Hankkeesta hyötyy suoraan yli 9 500 kotitaloutta. Lisäksi lapsille perustetaan ympäristökerhoja, joissa heille kerrotaan metsien suojelun hyödyistä.

Vastaaville World Vision Australian hankkeille on myönnetty Gold Standard -sertifikaatti, joka mahdollistaa päästöyksiköiden myymisen päästökaupassa. Myös Suomen World Visionin hankkeelle haetaan parhaillaan Gold Standard -sertifikaattia.

Merkittäviä tuloksia Etiopiassa

Menetelmällä on saatu aikaan merkittäviä tuloksia jo aiemmin Etiopiassa. Yhteisöjen jäsenet raportoivat vähentyneestä eroosiosta, maaperän hedelmällisyydestä, paremmasta ilmanlaadusta sekä viileämmästä paikallisilmastosta.

World Visionin metsitysprojektit ovat aina paikallisten yhteisöjen aloitteesta käynnistettyjä ja sana metsitysmenetelmän vaikuttavista tuloksista on kiirinyt yhteisöstä toiseen. Yhteisöillä on paikallishallinnon myöntämä käyttöoikeus alueihin, joilla metsitys toteutetaan. Laillinen käyttöoikeus on edellytys hankkeen tulosten kestävyydelle ja sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle.

Vuonna 2022:

  • 1034 ihmistä osallistui metsittämis – koulutuksiin ja oppi luonnon monimuotoisuuden suojelusta.
  • Ilmastokestävien maa- ja metsätalousmenetelmien käyttö lähes kolminkertaistui vuoden aikana.
  • 1109 ihmistä osallistui koulutuksiin ilmastokestävistä elinkeinoista ja alkoi harjoittaa uutta elinkeinoa.
  • 1 200 000 puuntainta istutettiin metsitettäville suojelualueille ja perheiden tiluksille tuottamaan polttopuuta ja hedelmiä sekä suojamaan tuulelta ja paahteelta.

Ilmastotyömme

Ilmastonmuutoksen haitat kohdistuvat erityisesti köyhimpien maiden lapsiin.

Katso missä toimimme

Työmme kehittyvissä maissa tähtää köyhyyden poistamiseen pysyvästi, jotta jokaisella lapsella olisi hyvä ja turvallinen elämä.

Työskentelemme lasten hyväksi Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä Lähi-idässä. Lisäksi autamme ukrainalaisia pakolaisia ja apua tarvitsevia Ukrainassa, Romaniassa, Moldovassa ja Georgiassa.

Lue lisää meistä

Lasten pitää saada olla lapsia kaikkialla maailmassa. Jokaiselle lapselle kuuluu oikeus huolenpitoon, leikkiin, terveyteen ja turvallisuuteen.

Me parannamme pysyvästi kehitysmaiden lasten elinoloja ja oikeuksia. Ratkomme köyhyyden juurisyitä ja tarjoamme yhteisöille keinoja ja tukea muutoksen tekemiseen. Näin yhteisöjen ihmiset pystyvät ylläpitämään ja jatkamaan saavutettua kehitystä, kun poistumme alueelta.

Jatkamme työtämme niin kauan kun lapset kärsivät olosuhteissa, jotka on mahdollista muuttaa. Muutos syntyy lahjoittajiemme tuella.