Siirry sisältöön

Täällä toimimme

Renacer, Peru

Renacerin aluekehitysohjelma sijaitsee Perun keskiosassa, 300 kilometrin päässä pääkaupungista Limasta, Ayacuchon kaupunkia ympäröivällä maaseudulla korkealla Andien vuoristossa.

Alueella asuu noin 17 300 ihmistä, joista suurin osa kuuluu ketsuaa äidinkielenään puhuvaan veästöön. Kouluissa opiskellaan sekä espanjaksi että ketsuaksi. Pääuskonto on katolilaisuus. Kummilapsia alueella on noin 1800.

Perheet ovat pienviljelöitä, jotka viljelevät maissia, kvinoaa ja perunaa. Heillä saattaa myös olla lehmiä, laamoja ja marsuja, joista he saavat toimeentuloa. Ansiot jäävät kuitenkin pieniksi ja elämä on vaatimatonta.

1980–90-luvuilla sissien ja hallituksen välisessä terrorissa alueella kuoli yli 69 000 ihmistä. Monet alueen asukkaista ovat kadottaneet läheisiään ja traumatisoituneet. Seudun lapset nimeävät suurimmaksi ongelmaksi sisällissodasta seuranneen väkivallan kulttuurin, jota he näkevät ja kokevat niin koulussa, kotona kuin kadulla.

Aikuiset ovat saattaneet käydä koulua vain muutaman vuoden. He eivät välttämättä osaa edes lukea tai kirjoittaa. Viime vuosien aikana ohjelma on keskittynyt erityisesti lasten ja nuorten oppimistulosten parantamiseen, alueen lastensuojeluun sekä nuorten yrittäjyystaitojen kehittämiseen.

Perun kartta, johon Renacerin sijainti on merkitty.

Terveisiä Renacer kummilapsilta

Katso kummilasten tervehdys videolta.

Videosisältö
Elementti ohitettu

Aloittaessamme työn haasteina olivat…

Klikkaa aiheita lukeaksesi lisää haasteista sekä siitä, miten ne ratkaistaan.

Lasten oppimisvalmiudet ovat heikkoja ja kouluopetuksen laatu huonoa. Vaikka lapset käyvät koulua, monet edistyvät hitaasti. Erityisesti luetun ymmärtäminen on vaikeaa.

Ratkaisu:
Lasten oppimistulokset kehittyvät, kun koulutamme opettajia uudenlaisista opetusmenetelmistä, kunnostamme koulukirjastoja ja kannustamme lapsia lukemaan myös vapaa-ajallaan. Lisäksi innostamme vanhempia tukemaan lastensa koulunkäyntiä ja lukuharrastusta.

Lapset näkevät ja kokevat väkivaltaa kotona, koulussa ja kaduilla, eikä heidän etuaan ajeta tarpeeksi yhteisessä päätöksenteossa.

Ratkaisu:
Lasten kokema väkivalta vähenee ja turvallisuus lisääntyy, kun vanhemmat saavat tukea lapsiensa ohjaamiseen. Yhteisö oppii tuntemaan lasten oikeudet ja valvoo niiden toteutumista. Lapset oppivat sosiaalisia taitoja ja vastuunkantoa ryhmissä ja kasvavat aloitteellisiksi aikuisiksi.

Tässä olemme nyt:

Aikajana, joka näyttää työmme eri vaiheet Renacerissa. Työ on alkanut vuonna 2008 ja on määrä loppua vuonna 2025. Juuri nyt olemme viimeisessä vaiheessa "Vastuun kantaminen", joka kestää noin 7 vuotta.

Sinäkin voit tehdä sijoituksen lasten tulevaisuuteen