Siirry sisältöön

Täällä toimimme

Heratin maakunta, Afganistan

Voit tukea hanketta ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi tai tekemällä kertalahjoituksen.

Afganistainen lapsi punnitaan terveystarkastuksessa.
Afganistainen lapsi punnitaan terveystarkastuksessa.

Yli 35 vuotta kestänyt konflikti on estänyt merkittävästi köyhyyden vähenemistä ja kehitystä Afganistanissa, mikä on rasittanut yhteiskunnan rakennetta ja heikentänyt maan selviytymiskeinoja. Kotitalouksien on vaikea selviytyä päivittäisistä tarpeistaan epävakaan poliittisen, taloudellisen ja turvallisuustilanteen keskellä. Lisäksi luonnonkatastrofit kuten tulvat ja kuivuus vaikeuttavat tilannetta.

Vuosina 2018-2019 Afganistan kärsi pahimmasta kuivuudesta vuosikymmeniin. Kuivuus johti arviolta 250 000 ihmisen maansisäiseen pakolaisuuteen koskettaen erityisesti maan länsiosissa sijaitsevia Heratin ja Badghisin maakuntia. Heratin kaupungin ulkopuolelle syntyi useita epävirallisia yhdyskuntia. Vaikka osa pakolaisperheistä on sopeutunut osaksi isäntäyhteisöjä, heillä on puutetta toimeentulosta, ja lastensuojeluun liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet, kuten lapsityövoiman käyttö, lapsiavioliitot sekä lasten koulunkäyntimahdollisuuksien puuttuminen.

Koronapandemia on vaikuttanut Afganistaniin vuoden 2020 alusta alkaen. Heratin maakunnan läheisyys Iraniin on lisännyt koronan leviämisriskiä, joka on arvioitu suureksi. Riittävän terveys- ja vesiinfrastruktuurin puute alueilla on riski haavoittuvassa asemassa oleville väestöryhmille.

Afganistanin pilottiprojekti kattaa kolme Heratin kaupungin aluetta, jotka vastaanottavat kotiseudultaan lähtemään joutuneita maansisäisiä pakolaisia. Nämä ovat Shalbafan, Hindosozi ja Darb-e-Kandahar. Projektilla pyritään luomaan hyvä ja turvallinen elinympäristö haavoittuvimmassa asemassa oleville tytöille ja pojille sekä lisäämään rauhaa ja toimeentulomahdollisuuksia seuraavien toimenpiteiden avulla:

  • Tuetaan haavoittuvia kotitalouksia selviämään ruokatuotannon epävarmuudesta vahvistamalla talouksien toimeentuloa
  • Lisätään terveys- ja saniteettipalveluiden saatavuutta ja laatua yhteisöissä ja instituutioissa

Katso missä toimimme

Työmme kehittyvissä maissa tähtää köyhyyden poistamiseen pysyvästi, jotta jokaisella lapsella olisi hyvä ja turvallinen elämä.

Työskentelemme lasten hyväksi Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä Lähi-idässä. Lisäksi autamme ukrainalaisia pakolaisia ja apua tarvitsevia Ukrainassa, Romaniassa, Moldovassa ja Georgiassa.

Lue lisää meistä

Lasten pitää saada olla lapsia kaikkialla maailmassa. Jokaiselle lapselle kuuluu oikeus huolenpitoon, leikkiin, terveyteen ja turvallisuuteen.

Me parannamme pysyvästi kehitysmaiden lasten elinoloja ja oikeuksia. Ratkomme köyhyyden juurisyitä ja tarjoamme yhteisöille keinoja ja tukea muutoksen tekemiseen. Näin yhteisöjen ihmiset pystyvät ylläpitämään ja jatkamaan saavutettua kehitystä, kun poistumme alueelta.

Jatkamme työtämme niin kauan kun lapset kärsivät olosuhteissa, jotka on mahdollista muuttaa. Muutos syntyy lahjoittajiemme tuella.