Siirry sisältöön

Täällä toimimme

Silpomisen vastainen hanke, Puntland, Somalia

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on hengenvaarallinen ihmisoikeusloukkaus.

Voit tukea hanketta ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi.

Somalilaisia tyttöjä oppimassa.
Somalilaisia tyttöjä oppimassa.

Puntlandin hanke sijaitsee Somalian koillisosassa. Nelivuotisen (2022-2025) hankkeen tavoitteena on puuttua väkivaltaiseen ja haitalliseen tyttöjen sukupuolielinten silpomisperinteeseen ja lisätä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Projektista hyötyy suoraan noin 15 000 henkilöä.

Sukupuolielinten silpominen kertoo syvälle juurtuneesta epätasa-arvosta naisten ja miesten välillä, ja se on vakava muoto naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta syrjinnästä. Perinne vahingoittaa naisten seksuaalioikeuksia, lisääntymisterveyttä, fyysistä koskemattomuutta, vapautta kidutuksesta ja pahimmassa tapauksessa oikeutta elää, sillä joissain tapauksissa sukupuolielinten silpominen voi johtaa ennenaikaiseen kuolemaan.

Vaikuttamistyöllä suuri merkitys

Noin 99 prosenttia tytöistä ja naisista silvotaan Puntlandissa. Hankkeen avulla pyrimme muuttamaan paikallisten asukkaiden asenteita ja kansallista halukkuutta silpomisen lopettamiseksi. Silpomisen vastaisessa työssä keskitymme tiiviiseen yhteistyöhön viranomaisten ja erilaisten vaikuttajien kanssa. Järjestämme koulutuksia uskonnollisille johtajille, opettajille, vanhemmille, pojille ja tytöille. Silpomisen vaaroista koulutetaan myös radion ja työpajojen keinoin. Hanke pyrkii vahvasti edistämään Puntmaan käytäntöjä ja viranomaisasetuksia kohti naisten sukupuolielinten silpomisen nollatoleranssia.

Ammattikoulutuksella seis silpomiselle

Maaseudulla köyhyydessä elävät ja vähän koulutusta saaneet naiset kannattavat silpomista kaikista todennäköisemmin. Kouluttamalla naisia ja vahvistamalla heidän toimeentuloaan puututaan myös silpomista ylläpitäviin juurisyihin. Hankkeessa koulutetaan entistä silpojaa uusiin ammatteihin. Lisäksi noin paikalliset naiset saa ammattikoulutusta, jotta he voisivat perustaa oman yrityksensä, ja ansaita oman elantonsa.

”Työmme on ollut vaikuttamassa siihen, että Puntlandin hallitus ajaa lakia, joka vaatii silpomisen kieltämistä kokonaan.”

Annette Gothóni, Suomen World Visionin toiminnanjohtaja

Lisää silpomisen vastaisesta työstämme

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on hengenvaarallinen ihmisoikeusloukkaus.

Katso missä toimimme

Työmme kehittyvissä maissa tähtää köyhyyden poistamiseen pysyvästi, jotta jokaisella lapsella olisi hyvä ja turvallinen elämä.

Työskentelemme lasten hyväksi Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä Lähi-idässä. Lisäksi autamme ukrainalaisia pakolaisia ja apua tarvitsevia Ukrainassa, Romaniassa, Moldovassa ja Georgiassa.

Lue lisää meistä

Lasten pitää saada olla lapsia kaikkialla maailmassa. Jokaiselle lapselle kuuluu oikeus huolenpitoon, leikkiin, terveyteen ja turvallisuuteen.

Me parannamme pysyvästi kehitysmaiden lasten elinoloja ja oikeuksia. Ratkomme köyhyyden juurisyitä ja tarjoamme yhteisöille keinoja ja tukea muutoksen tekemiseen. Näin yhteisöjen ihmiset pystyvät ylläpitämään ja jatkamaan saavutettua kehitystä, kun poistumme alueelta.

Jatkamme työtämme niin kauan kun lapset kärsivät olosuhteissa, jotka on mahdollista muuttaa. Muutos syntyy lahjoittajiemme tuella.