close

This option is currently not available

Close close
World Vision Kenian paikallinen työntekijä ja pyörätuolissa oleva tyttö pellolla silittämässä lehmää.

Vammaistyö

Vammaisella lapsella on oikeus ihmisarvoiseen elämään ja tasa-arvoon

Vammaisten ihmisten tasa-arvon ja oikeuksien edistäminen on yksi kehitysyhteistyömme painopistealueista. Se on keskeisellä sijalla kaikissa kehitysyhteistyöohjelmissamme.

Tunnistamme ja poistamme esteitä, jotka rajoittavat vammaisten täysivaltaista mahdollisuutta ihmisarvoiseen elämään. Esimerkiksi fyysinen ympäristö, toisten ihmisten asenteet ja jopa lainsäädäntö saattavat estää eri tavoin vammaisten ihmisten täysivaltaista osallistumista ja tasa-arvoa.

Tasa-arvon esteiden poistamiseksi teemme yhteistyötä paikallisten vammaisjärjestöjen kanssa. Kutsumme eri tavoin vammaisia aikuisia ja lapsia mukaan suunnittelemaan ohjelmiemme toteutusta ja seuraamaan työn edistymistä. Kannustamme heitä mukaan päätöksentekoon ja pyrimme poistamaan syrjintää yhdessä heidän kanssaan. 

Toimimme myös pakolaisasutusalueilla ja -leireillä, joissa lisäämme puhtaan veden saatavuutta ja rakennamme kaikkien ihmisten käyttöön soveltuvia sanitaatiotiloja muun muassa kouluihin ja terveysasemille. Perustamme pakolaisten ja paikallisten asukkaiden osuuskuntia, joissa ihmisiä koulutetaan hankkimaan toimeentuloa.

Olemme saaneet aikaan hyviä tuloksia. Esimerkiksi 2014-2019 aikana humanitaaristen projektiemme ansiosta 310 000 ihmistä on saanut käyttöönsä puhdasta vettä ja asianmukaiset sanitaatiotilat. Heistä reilut 15 000 on ollut eri tavoin vammaisia ihmisiä.

Vammaistyö on yhteistyötä

Vammaisten lasten oikeuksia tulee puolustaa

Vammaisten lasten ja ihmisten huomioiminen on työmme läpileikkaavia teemoja. Suunnittelemme ohjelmamme aina niin, että myös vammaiset ihmiset ja heidän erityistarpeensa on huomioitu. Kummina suojelet myös vammaisia lapsia ja puolustat heidän oikeuksiaan.

Lue lisää työstämme: