Siirry sisältöön
Kategoriat ArtikkeliKirjoitettu

Miten tyttöjen koulutus muuttaa maailmaa?

Tytöt koulussa.

Yksittäisen tytön elämässä kouluun pääsemisellä on usein käänteentekevä vaikutus. Myös väestötasolla tyttöjen koulutuksella on valtavia positiivisia vaikutuksia, kuten parempi palkkataso, kasvava kansantalous ja tyttöjen sukuelinten silpomisen loppuminen.

Lapsiavioliitto on vain yksi syy sille, miksi tyttöjen koulunkäynti keskeytyy. Muita syitä ovat esimerkiksi koronan kaltaiset kriisit, konfliktit tai vaikkapa vain valtion hallinnon vaihtuminen.

Näistä syistä miljoonat tytöt eivät koskaan pääse astumaan luokkahuoneeseen. Jopa 25 prosenttia 15-19-vuotiaista tytöistä ei ole koulussa tai töissä. Pojilla vastaava luku on vain 10 prosenttia.

Koulutus muuttaa merkittävästi yksittäisen tytön elämänkulkua. Samalla sillä on valtavia maailmanlaajuisia vaikutuksia.

1. Sukupuolten välinen tasa-arvo lisääntyy

Jos jokainen maailman tyttö saisi käydä koulua 12 vuotta, vähenisivät lapsiavioliitot 64 prosenttia. Jokainen lisävuosi koulussa vähentää tytön varhaisen avioliiton todennäköisyyttä viisi prosenttia.

Tyttöjen koulunkäynti vaikuttaa myös heidän tulevaan palkkakehitykseensä. Jokainen lisävuosi yläkoulussa ja lukiossa voi kasvattaa tytön palkkaa jopa 25 prosenttia.

Tyttöjen kouluttaminen ei ainoastaan edistä sukupuolten välistä tasa-arvoa, se auttaa myös katkaisemaan köyhyyden kierteen.

2. Bruttokansantuote kasvaa

Koronapandemialla oli ennennäkemättömiä vaikutuksia koulunkäyntiin. Miljoonat lapset, jotka kävivät koulua ennen pandemiaa, eivät välttämättä koskaan palanneet sinne. Todisteet viittaavat jo nyt siihen, että suurin osa näistä koulupudokkaista oli tyttöjä.

Tyttöjen koulutus voisi kuitenkin auttaa eri maiden talouksia toipumaan kriiseistä nopeammin. Maailman talousfoorumin ennusteen mukaan yksittäisen valtion bruttokansantuote voi kasvaa jopa 10 prosenttia, jos kaikki maan tytöt kävisivät 12-vuotisen koulun. Se olisi valtava positiivinen muutos erityisesti alhaisen tulotason maissa.

3. Henkiä säästyy ja terveys paranee

Tiesitkö, että lapsella, joka syntyy lukutaitoiselle äidille, on 50 prosenttia suurempi todennäköisyys säilyä hengissä viisivuotiaaksi? Tyttöjen koulutukseen panostamisella voi siis olla valtavia terveyshyötyjä tuleville sukupolville. Muita hyötyjä ovat esimerkiksi tyttöjen sukuelinten silpomisen loppuminen sekä teiniraskauksien määrän väheneminen.

Kouluja käyneet tytöt saavat myös vähemmän lapsia ja tulevat myöhemmin äideiksi. Tämä tarkoittaa turvallisempia raskauksia, riskittömämpiä synnytyksiä ja terveempiä vauvoja.

Malawilainen koulutyttö istuu luokan lattialla, muiden opiskelijoiden ympäröimänä, kuuntelemassa opettajaa.

Fakta

Lahjoittajiemme tuella me World Visionilla puolustamme tyttöjen oikeutta koulutukseen:

  • Kehitämme opettajien pedagogisia taitoja, jotta he osaavat opettaa erilaisia oppijoita, myös vammaisia lapsia.
  • Tuemme opetusvälineiden ja -materiaalin hankkimista kouluihin ja oppilaille.
  • Kannustamme vanhempia tukemaan lastensa opiskelua.
  • Parannamme oppimisympäristöjä sekä rakennamme vessoja, joilla on suuri merkitys erityisesti tyttöjen koulunkäyntiin.
  • Opetamme tyttöjä valmistamaan kestositeitä, jotta koulu ei jäisi kesken kuukautisten takia.
  • Pandemian ja koulusulkujen aikana toimitimme lapsille materiaalipaketteja etäopiskeluun ja neuvoimme vanhempia tukemaan lasten opiskelua kotona.

Tytöissä on muutosvoimaa

Sijoita tyttöjen tulevaisuuteen ryhtymällä kummiksi.