Siirry sisältöön
Kategoriat ArtikkeliKirjoitettu

Psykososiaalinen tuki: Yhä enemmän työmme ytimessä

Lapset lukemassa lapsiystävällisessä tilassa.

Kehitysyhteistyössä ja humanitaarisissa kriiseissä kiinnitetään yhä enemmän huomiota mielenterveystyöhön. Psyykkisesti hyvinvoiva ihminen pystyy paremmin puolustamaan oikeuksiaan ja pitämään huolta perheestään.

Psykososiaalinen tuki on ollut jo pitkään tärkeä osa katastrofi- ja kriisialueiden auttamistyötä. Sitä tarvitsevat etenkin lapset, joihin poikkeustilanteet vaikuttavat yleensä eniten.

– Kun perhe menettää kotinsa luonnonkatastrofissa tai pakenee taisteluita, annamme akuutin hätäavun lisäksi myös psykososiaalista tukea. Pyrimme aina ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, johon sisältyy myös hyvä mielenterveys, humanitaarisen avun päällikkö Miikka Niskanen sanoo.

Pitkäkestoisissa kehitysyhteistyöhankkeissa tavoitteena on pysyvä muutos ihmisten ja yhteisöjen olosuhteissa ja toimeentulossa. Mielen hyvinvoinnilla on suora yhteys tulokselliseen ja kestävään työhön, sillä psyykkisesti hyvinvoivat ihmiset ovat vastaanottavaisempia muutokselle.

– Köyhyys ja muut elämän haasteet heijastuvat ihmisten psyykkiseen hyvinvointiin ja sitä kautta kykyyn pitää huolta itsestään ja perheestään, muuttaa omaa tilannettaan tai puolustaa omia oikeuksiaan. Ihmiset asuvat hyvin erilaisilla alueilla ja kohtaavat erilaisia kriisejä, joten myös heidän tuentarpeensa vaihtelee.

Vertaistukea, turvaa ja tukipalveluita

World Visionin mielenterveystyössä painotetaan yhteisöllisyyden voimaa. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että koulutamme psykososiaalisen tuen antajiksi yhteisön jäseniä. He voivat olla vapaaehtoisia, opettajia, uskonnollisia johtajia ja joskus myös World Visionin omia työntekijöitä.

Esimerkiksi Ugandan Adjumanissa olemme kouluttaneet työntekijöitämme vetämään pienryhmiä, joihin osallistuvilla ihmisillä on elämässään monenlaisia haasteita ja ongelmia: työttömyyttä, stressiä, ahdistusta, masennusta ja surua.

– Adjumanin alue kärsi pitkään LRA-sissiliikkeen terrorista, mikä heijastuu edelleen ihmisiin ja heidän psyykkiseen hyvinvointiinsa. Osallistumalla pienryhmän toimintaan ihmiset oppivat käsittelemään ongelmiaan ja kohtaamiaan haasteita yhdessä muiden kanssa, Niskanen kertoo.

Adjumanissa on myös lapsiystävällisiä tiloja Etelä-Sudanista pakolaisina tulleille lapsille. Niissä lapset saavat tukea, turvaa ja huolenpitoa.

– Lapsiystävällisissä tiloissa lapset voivat leikkiä ja pelata turvallisessa ympäristössä koulutetun aikuisen ohjaamina. Suomen World Visionin tuella yli kahdella tuhannella lapsella on tähän mahdollisuus Ugandassa, Niskanen sanoo.

Psykososiaaliselle tuelle on tarvetta myös silloin, kun ihminen on kohdannut sukupuolittunutta väkivaltaa. Keniassa ja Somaliassa teemme työtä tyttöjen silpomisen lopettamiseksi ja kaikenlaisen, etenkin naisiin ja tyttöihin kohdistuvan, väkivallan estämiseksi.

– Väkivallan estäminen on prioriteetti numero yksi. Sen lisäksi ohjaamme väkivaltaa jo kohdanneita naisia ja tyttöjä saamaan tukea, joka auttaa heitä elämässä eteenpäin.

Lasten mielenterveys vahvistuu kummien tuella

Kummilapsen piirros, missä on sydän keskellä.

Perun Renacerissa lapset ja nuoret saavat yksilö- ja perheterapiaa naapurikaupungin yhteisöllisissä mielenterveyskeskuksissa. Niiden yhteydessä tarjotaan World Visionin järjestämää Sydämeni ääni -toimintaterapiaa, jossa pääpaino on yhdessä tekemisessä ja luovassa toiminnassa.

Musiikkiterapiassa lapset ja nuoret opettelevat soittamaan instrumentteja, säveltävät omia kappaleitaan ja harjoittelevat niitä yhdessä. Toimintaterapiaan osallistujat eivät tiedä toistensa historiaa, tärkeintä on omien tunteiden sanoittaminen yhdessä tekemällä ja muiden ryhmäläisten tuella.

Andrés Zevallos ohjaa musiikkiterapiaa San Juan Bautistan mielenterveyskeskuksessa.

– Tämän työn paras puoli on nähdä, kuinka ryhmän toimintaan osallistuvat lapset ja nuoret pystyvät vähitellen avautumaan kohtaamistaan haasteista ja luottamaan keskuksessa työskenteleviin aikuisiin ja itseensä.

Varsinaisten mielenterveyskeskusten lisäksi Renacerin kummilasten asuinalueelle Tambilloon on juuri valmistunut kummien tuella paikallinen Sydämeni ääni -toimintaterapiayksikkö, joka palvelee erityisesti maaseudulla asuvia lapsia ja nuoria. Keskuksessa psykologina työskentelevän Cynthia Venegasin mukaan keskus on ensimmäinen psykososiaalista tukea tarjoava palvelu alueella.

Sinäkin voit sijoittaa lasten tulevaisuuteen

Kummina aloitat pysyvän muutoksen parempaan.