Siirry sisältöön
Kategoriat ArtikkeliKirjoitettu

Voiko lapselle lahjoittaa lukutaidon?

Kambodzalainen poika lukee lehteä ja nauraa.

Vastaus otsikon kysymykseen on: kyllä voi. Lapsi oppii lukemaan, kunhan oppimiseen vaikuttavat perusasiat ovat kunnossa. Lahjoittajana olet mukana laittamassa näitä perusasioita kuntoon. Tässä kirjoituksessa kokeneet opettajat avaavat tarkemmin, mistä on kyse.

Suomalainen lapsi sukeltaa kirjainten ihmeelliseen maailmaan keskimäärin seitsemänvuotiaana. Lukemaan hän oppii viimeistään ensimmäisinä kouluvuosinaan.
Maailmalla tilanne on toinen. Jo ennen koronapandemiaa matalan ja keskitulotason maissa 53 prosenttia 10-vuotiaista ei pystynyt lukemaan ikätasolleen sopivaa tekstiä. Luvun arvioidaan nousevan 63 prosenttiin.

Lasten heikkoon lukutaitoon on monta syytä. Suurin syy on köyhyys ja sen lukuisat seurannaisvaikutukset. Yksi asia on kuitenkin varma: Lapsi oppii lukemaan myös kehitysmaassa, kunhan oppimisen esteitä poistetaan ja lapsen perustarpeista huolehditaan.

”Aliravittu lapsi nukahtelee”

Rosemary Guru on opettanut kenialaisessa slummikoulussa yli 10 vuotta. Hän kertoo, mistä näissä perusasioissa on kyse:

 • Lapsi ei voi oppia lukemaan, jos hänellä on nälkä tai jano. Ensin pitää varmistaa lapselle riittävä ravinto ennen kuin voidaan ajatella oppimista. Aliravittu lapsi nukahtelee pulpetin ääreen eikä jaksa keskittyä.
 • Luokkakoot ovat valtavia. Meillä saattaa olla ahtaissa tiloissa yli sata eri-ikäistä lasta. Oppiminen on vaikeaa kylki kyljessä.
 • Meitä opettajia ei ole tarpeeksi. Väistämättä käy niin, että emme pysty huomioimaan kaikkia ja tarjoamaan heille tukea. Lapset jäävät liian usein oman onnensa nojaan.
 • Opppimateriaaleista on pulaa. Jos lapsella ei omaa oppikirjaa, hänen on todella vaikea harjoitella tai tehdä läksyjä.

”Valtava pula opettajista”

Tang Sreng on opettajana kambodzalaisessa maaseutukoulussa. Seudun lapsista noin kolmannes valmistuu peruskoulusta. Heistäkin vain alle 60 prosenttia oppii lukemaan kunnolla. Opettaja tietää, mistä oppiminen kiikastaa:

 • Meillä on valtava pula koulutetuista opettajista. Lapsia on niin paljon, että koulua käydään monessa vuorossa. Silti samassa luokassa on paljon eri-ikäisiä lapsia.
 • Vanhemmat eivät aina tue lapsen koulunkäyntiä. Heillä ei ole varaa lapsen koulunkäyntiin tai lapsen apua tarvitaan kotona. Siksi lapselle kertyy paljon poissaoloja koulusta.
 • Opetusvälineitä on liian vähän tai ne ovat huonossa kunnossa.
 • Lapset ovat uupuneita jo kouluun tullessaan. Heillä on nälkä tai he ovat joutuneet tekemään liikaa kotitöitä ennen kouluuntuloa.
Ugandalainen tyttö koulussa.

Mitä Suomen World Vision tekee?

Suomen World Vision tukee lasten oppimista korjaamalla opettajien mainitsemia epäkohtia. Lahjoittajana olet mukana tukemassa tätä työtä:

 • Huolehdimme lapsen perustarpeista: ravinnon ja puhtaan veden saannista sekä terveydestä.
 • Kannustamme kouluja järjestämään kouluruokailun, jotta lapset jaksavat opiskella.
 • Hankimme oppimateriaaleja: kirjoja, vihkoja, sanomalehtiä ja tietokoneita. Jaamme aurinkokennolla toimivia lamppuja, joiden avulla voi harjoitella lukemista kotona illalla.
 • Koulutamme opettajia käyttämään parempia opetusmenetelmiä, jotka auttavat oppilaita oppimaan ja opettajia jaksamaan työssään. Kannustamme opettamaan ilman kovaa kuria ja fyysistä väkivaltaa.
 • Teemme vaikuttamistyötä opettajien määrän lisäämiseksi.
 • Turvaamme lasten iltapäiviä lastenkerhoissa, joissa lapset voivat tehdä läksyjä ja opiskella ohjaajan läsnä ollessa.
 • Olemme mukana koulujen kunnostamisessa.
 • Kerromme vanhemmille koulutuksen tärkeydestä ja kannustamme heitä tukemaan lapsen opiskelua. Opinnoissaan menestynyt lapsi tukee koko yhteisön hyvinvointia. Hän saattaa palata kotiseudulleen insinöörinä, lääkärinä tai opettajana.

Lisää käytännön esimerkkejä

Turvatalot:
Rakennutamme turvataloja, joissa silpomista ja lapsiavioliittoa paenneet tytöt jatkavat koulunkäyntiä. Vuonna 2019 Kenian Sookiin rakennettiin turvatalo, jossa opiskelee nyt noin 120 silpomista paennutta tyttöä. Tänä vuonna valmistui kaksi uutta turvataloa: toinen noin 60 tytölle ja toinen noin 100 pojalle. Myös monet pojat joutuvat keskeyttämään opintonsa varhaisen avioliiton takia.

Pakolaislasten koulunkäynti:
Koulunkäynti on epähygieenistä ja turvatonta, jos oppilailla ja opettajilla ei ole puhdasta vettä. Likainen vesi sairastuttaa ja vie niin huonoon kuntoon, että opiskeluun ei riitä voimia. Pakolaisleirillä Ugandassa tuemme koulujen sadevedenkeräysjärjestelmien rakentamista ja talteen otetun veden puhdistamista. Rakennutamme myös esteettömiä vessoja, jotta vammaiset lapset pääsevät kouluun.

Tyttöjen koulunkäynti:
Rakennutamme kouluihin peseytymistiloja ja vesipisteitä, jotta tytöt eivät jäisi pois koulusta kuukautisten aikana. Annamme hygieniakoulutusta ja opetamme kestositeiden valmistamista.

Tukiopetus:
Järjestämme tukiopetusta useissa kohteissamme. Esimerkiksi Intian Hoshangabadissa vapaaehtoiset nuoret ovat antaneet lapsille tukiopetusta koulujen tiloissa. Tukiopetuksen tavoitteena on, että lapsi saa vähintään peruskoulun päättötodistuksen.

Oppimateriaalipaketit:
Globaalin pandemian aikana kansainvälinen World Vision on tukenut lasten koulutusta massiivisesti. Olemme toimittaneet noin 1,55 miljoonaa oppimateriaalipakettia etäopiskelun tueksi.

Osta koulutarvikkeita

Tue lasten koulutusta ja lahjoita lukutaito