Siirry sisältöön

Euroopan pelastuspalvelu- ja humanitaarisen avun operaatiot (ECHO)

Vuodesta 1992 Euroopan komissio on toimittanut humanitaarista apua yli 110 maahan, tavoittaen miljoonia ihmisiä vuosittain.

EU:n rahoittama humanitaarinen apu toimitetaan yhteistyössä YK:n elinten, kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kanssa. EU:n humanitaarinen apu kattaa seuraavat alat: ruoka ja ravitsemus, suoja, terveydenhuolto, vesi ja sanitaatio sekä koulutus hätätilanteissa. Komission maailmanlaajuinen humanitaarisen avun asiantuntijoiden verkosto yli 40 maassa mahdollistaa kriisitilanteiden ja avustustoimien tiiviin seurannan.

Humanitaarisen avun varat on tarkoitettu EU:n ulkopuolisille maille. Euroopan komissio voi myös rahoittaa hätätoimenpiteitä, joilla vastataan poikkeuksellisen laajoihin katastrofeihin Euroopan unionissa. Lue lisää osoiteessa: https://ec.europa.eu/echo/

Suomen World Vision on EU:n sertifioitu humanitaarisen yhteistyön kumppani.

European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)

Since 1992, the European Commission has delivered humanitarian aid to more than 110 countries, reaching millions of people every year.

Humanitarian aid financed by the EU is delivered in cooperation with UN bodies, international organizations and non-governmental organizations. EU humanitarian aid covers the following areas: food and nutrition, shelter, healthcare, water and sanitation, and education in emergency situations. The Commission’s global network of humanitarian aid experts in more than 40 countries enables close monitoring of crisis situations and aid operations.

The funding for humanitarian aid operations is intended for countries outside of the EU. The European Commission can also fund emergency support operations to respond to disasters of exceptional scale within the European Union. Read more at: https://ec.europa.eu/echo/

World Vision Finland is an EU-certified humanitarian cooperation partner.