Ngoswet

Aluekehitysohjelma

Ngoswetin aluekehitysohjelma sijaitsee Länsi-Keniassa 400 kilometrin päässä Nairobista. Seutu kärsii ajoittain kuivuudesta ja liikkuminen on haastavaa, sillä alueen läpi kulkee vain yksi kulkukelpoinen tie. Alueen kylät sijaitsevat laaksossa ja sitä ympäröivillä jyrkillä vuorenrinteillä, jonne täytyy kulkea kävellen. Alueella asuu noin 38 000 ihmistä. Pääuskonto on kristinusko. Kummilapsia alueella on noin 4000. Heistä noin 800 odottavat vielä omaa suomalaista kummia.

Ngoswetissa perheet ovat enimmäkseen pienviljelijöitä, jotka viljelevät lähinnä maissia ja kasvattavat karjaa. Sateet ovat usein satunnaisia, joten alueella on kuivaa ja perheiden sadot jäävät pieniksi. Puhtaasta juomavedestä on pulaa. Alue on tunnettu herkullisista hedelmistään, joita voitaisiin kasvattaa laajemmassa määrin myös Ngoswetissa, jos alueen halki virtaavan joen vettä pystyttäisiin hyödyntämään viljelmien kastelussa.

Palvelut ovat Ngoswetissa kaukana: lähimmälle terveysasemalle on noin 8 kilometrin matka. Yleisimpiä sairauksia ovat malaria, ripulitaudit ja likaisesta vedestä johtuvat lavantauti ja punatauti. Alueella on 28 peruskoulua, joissa yhtä opettajaa kohden on keskimäärin 53 oppilasta. Koulun aloittaa noin 80 % lapsista, mutta monelta koulu jää kesken ja harva siirtyy yläkouluun. Koulumatkat ovat pitkiä, opetustilat ovat usein huonossa kunnossa ja opetusvälineistä on puutetta.

Puhtaasta juomavedestä on Ngoswetissa paljon pulaa.
Ngoswetin koululaisia

Tervetuloa Ngoswetiin!

Ngoswet kartalla

Aloittaessamme työn alueella kolme suurinta haastetta olivat

Lasten oikeudet

Lapsia

Lasten oikeuksista ei tiedetä, eikä niitä osata valvoa.

Ratkaisu:

Järjestämme lapsille kerhoja, joissa he oppivat omista oikeuksistaan sekä siitä, miten he pystyvät suojelemaan itseään. Koulutamme lapsen oikeuksista myös viranomaisia, opettajia sekä vanhempia. Paikallishallinnon kanssa vahvistamme lastensuojeluverkostoja ja raportointia.

Puhdas vesi

Poika vesilammikolla Ngoswetissa

Puhdasta vettä ei ole saatavilla.

Ratkaisu:

Ohjelman alkuvaiheessa kartoitettiin mahdolliset vesilähteet ja tutkittiin miten niitä voidaan hyödyntää. Vesihuoltoa kehitetään yhdessä paikallisviranomaisten sekä paikallisten ihmisten kanssa, jotta varmistetaan työn kestävyys. Ensimmäinen askel on saada toimivia, yhteisiä vesipisteitä koko ohjelma-alueelle.

Koulutus

Lapsia koulussa

Monet lapset jättävät koulun kesken jo alakoulussa, opetuksen taso kouluissa on heikko ja oppimateriaaleista on pulaa.

Ratkaisu:

Paikallishallinto on kunnostanut useita peruskouluja alueella, mutta monelta lapselta koulutie jää edelleen lyhyeksi. Heitä tarvitaan veden hakuun tai töihin, sillä monet perheet tarvitsevat jokaisen perheenjäsenen työpanosta tullakseen toimeen. Alueen opettajia koulutetaan, oppimismateriaaleja toimitetaan alueelle ja luokkien kokoa pyritään pienentämään vaikuttamalla viranomaisiin, jotta nämä palkkaisivat alueelle enemmän opettajia.

Tässä olemme nyt

Ngoswetin aikajana
Ngoswetilainen esikoulu
Ngoswetissa on kuivaa
Ngoswetilaisia naisia
Lapsia koulussa

Uusimmat uutiset Keniasta