close

This option is currently not available

Close close
Malawilainen tyttö koulupuvussaan kuuntelee opetusta ja pitää muistivihkoa sylissään. Taustalla on luokkahuone ja muita koululaisia.

Koulutus

Jokaisen lapsella on oikeus päästä kouluun ja saada laadukasta opetusta.

Jokaisella lapsella on oikeus koulutukseen. Viidennes maailman lapsista ei kuitenkaan käy lainkaan koulua. Ilman koulutusta lapset ovat suuremmassa vaarassa joutua kaltoinkohdelluiksi tai päätyä esimerkiksi lapsiavioliittoon. Lisäksi riittävän toimeentulon hankkiminen aikuisena vaikeutuu, joten köyhyyden kierre jatkuu. 

Työskentelemme yhdessä paikallisten yhteisöjen ja viranomaisten kanssa, jotta kaikilla lapsilla olisi pääsy laadukkaaseen kouluopetukseen. Avustamme koulujen kunnostuksessa. Koulutamme opettajia tehokaammista opetusmenetelmistä. Kannustamme vanhempia kouluttamaan lapsiaan ja kampanjoimme erityisesti tyttöjen koulutuksen puolesta. Rakennamme esteettömiä vessoja ja parannamme koulujen vesihuoltoa, mikä edistää etenkin tyttöjen ja vammaisten lasten säännöllistä koulunkäyntiä. Kannustamme kouluja järjestämään kouluruokailun, jotta lapset jaksavat opiskella. Vaikutamme yhdessä yhteisöjen kanssa päättäjiin, jotta kouluissa olisi riittävästi ammattitaitoisia opettajia ja kunnollisia opetusvälineitä. 

Tuemme lasten kouluunpääsyä ja oppimista

Työskentelemme sen eteen, että lasten oikeus koulutukseen toteutuu kaikkialla.

Tue lasten koulutusta 

Koulutetut ja vaikutusmahdollisuuksiinsa luottavat lapset rakentavat tulevaisuudessa vahvan yhteiskunnan.

Lahjoittajien tuella vuonna 2020:

Teriano, Nancy ja Leonardo ovat entisiä kummilapsia. He kertovat, mikä merkitys koulutuksella on ollut heidän elämässään.

Lue lisää työstämme: