Siirry sisältöön

Yritysyhteistyö

Usein kysytyt kysymykset

Löydä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin liittyen Suomen World Visionin toimintaan.

Kenialainen koulupoika kirjoittamassa kirjeen kummilleen.
Kenialainen koulupoika kirjoittamassa kirjeen kummilleen.

Yleistä

Suomen World Vision perustettiin 1983. Tuolloin noin sadalla suomalaisella oli kummilapsi muiden maiden World Vision -toimistojen kautta. Kummien aloitteesta syntyi Suomen World Vision, jonka ensimmäinen toiminnanjohtaja oli Ulla Tervo.

Olemme yksi Suomen suurimmista avustusjärjestöistä ja osa maailman suurinta kummilapsijärjestöä. Suojelemme lapsia ja puolustamme heidän oikeuksiaan eri puolilla maailmaa.

Olemme poliittisesti riippumaton ja yksittäisiin kirkkokuntiin sitoutumaton kehitysyhteistyöjärjestö. Työmme lähtökohta on kristillinen lähimmäisenrakkaus. Autamme siellä, missä tarve on suurin uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.

Lahjoittajiemme tuella autamme noin kahta miljoonaa lasta ja aikuista.

Autamme kaikkia uskontoon tai etniseen taustaan katsomatta. Keskitymme kaikista heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten auttamiseen. Suomen World Visionin avun piirissä on noin kaksi miljoonaa ihmistä.

Toimimme Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Meillä on suomalaisten rahoittamia kehitysyhteistyöohjelmia mm. Keniassa, Ruandassa, Burundissa ja Kambodzassa. Hätäapuoperaatioihin osallistumme tarpeen mukaan eri puolilla maailmaa. Lue lisää »

Suojelemme lapsia ja puolustamme heidän oikeuksiaan köyhyyden keskellä kehittyvissä maissa sekä erityisen haastavissa olosuhteissa erilaisten kriisien keskellä.

Teemme kehitysyhteistyötä, jolla parannetaan olosuhteita pitkäkestoisesti; tuemme esimerkiksi lasten koulunkäyntiä tai perheiden toimeentuloa. Pääasiallinen työmuotomme on 10–15-vuotiset aluekehitysohjelmat.

Toteutamme kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun projekteja mm. vammaisten ihmisten tukemiseksi pakolaisleireillä sekä slumminuorten työllistymiseksi ja sukupuolten tasa-arvon toteutumiseksi. Tyttöjen silpomisen vastaista työtä olemme tehneet jo yli 20 vuotta.

Osallistumme lisäksi kansainvälisen World Visionin humanitaarisen avun (hätäapu, katastrofiapu) operaatioihin, joissa vastataan äkilliseen hätään ja pyritään lievittämään esimerkiksi aseellisen konfliktin tai luonnonkatastrofin uhrien hätää. Jäämme auttamaan yhteisöjä myös jälleenrakennuksessa, jotta perheet pystyvät rakentamaan elämänsä uudelleen katastrofin jälkeen.

Humanitaarisen avun operaatioissa pyritään lievittämään esimerkiksi aseellisen konfliktin tai luonnonkatastrofin uhrien hätää. Kansainvälisellä World Visionilla on käytössä luokitus, jolla arvioidaan katastrofien ja kriisien laajuus ja vakavuus. Suomen World Vision osallistuu humanitaarisiin operaatioihin keräämällä varoja, joilla tuetaan World Visionin avustusoperaatiota paikan päällä.

World Vision on tehnyt yli 70 vuotta avustustyötä humanitaarisissa kriiseissä. Kokemus, tietotaito, logistiikka sekä kansainvälinen verkosto mahdollistaa operaation käynnistämisen erittäin nopeasti. Hätäapuna jaamme esimerkiksi ruokaa, puhdasta vettä, hygieniatarvikkeita tai telttoja. Järjestämme lapsille turvallisia leikki- ja koulutiloja sekä terveyspalveluita. Suomesta ei lähetetä omia avustustyöntekijöitä kriisialueelle.

World Visionin kummit ja muut tukijat muuttavat maailmaa joka päivä. Työmme tulokset ovat merkittäviä. Tässä muutamia esimerkkejä:

  • Joka 10. sekunti yksi uusi ihminen saa puhdasta vettä käyttöönsä.
  • Joka 60. sekunti yksi uusi perhe saa työkalut, joilla se katkaisee köyhyyden kierteen.
  • Kun autat yhtä lasta, myös neljä muuta lasta hyötyy tuestasi.

Lue lisää tuloksistamme »

Saamme hieman yli puolet rahoituksestamme kummeilta ja muilta yksityisiltä tukijoilta sekä yritysyhteistyökumppaneilta. Noin 35 % rahoituksestamme tulee Suomen ulkoministeriöltä, jonka kumppanuusjärjestö olemme. Muu julkinen tuki (n. 10%) sisältää esimerkiksi Euroopan unionilta ja YK-järjestöiltä saamamme rahoituksen. Lue lisää »

Kyllä. Varoista 75 % käytetään avustustyöhön ja lasten oikeuksien parantamiseen. 20 % varoista käyttämme viestintään ja varainhankintaan ja 5 % käytämme yleishallintoon.

Suomen World Vision on voittoa tavoittelematon yhdistys, joten kaikki kasvun myötä saadut varat ohjataan avustuskohteisiin tai investoidaan seuraavien vuosien avustusbudjetin kasvattamiseen.

Valvomme tarkasti sekä varojen käyttöä että kehitysyhteistyön tuloksellisuutta. Valvontaa tekee henkilökuntamme Suomessa sekä kumppanimaissa. Lisäksi hankkeissamme suoritetaan säännöllisesti ulkopuolisten suorittamia laajoja arviointeja, jotka kertovat, miten työ on edistynyt.

Suomen World Visionin tilintarkastusprosessi on perusteellinen. Seuraamme varojen käyttöä kolmella tasolla:

Suomen päässä tarkastuksen tekee vuosittain KHT-yhteisö KPMG Oy Ab (joka tarkastaa myös ulkoasiainministeriölle laadittavan ohjelmaraportin sekä poliisihallitukselle raportoitavan rahankeräystilityksen.)

Valtuutetut, ulkopuoliset tilintarkastajat tekevät tilintarkastukset kohdemaissa.

Kansainvälisellä World Visionilla on sisäinen tarkastusryhmä, joka kiertää tekemässä erityistarkastuksia eri maissa ja avustuskohteissa.

Lue lisää »

  • Keskitymme köyhyyden poistamiseen lasten elämästä
  • Kohtaamme ihmisen lähimmäisenä
  • Palvelemme vastuullisesti
  • Sitoudumme yhteisöllisyyteen
  • Toimimme tehokkaasti
  • Kristilliset arvot ovat toimintamme pohja

Ilmastotyö

Ilmastonmuutos on jo totta, ja näkyy monen kehittyvissä maissa asuvan lapsen ja aikuisen arjessa. Globaalin World Visionin tehtävänä on ollut 70 vuoden ajan suojella maailman heikommassa asemassa olevia lapsia, heidän perheitään ja yhteisöjään. Ilmastonmuutoksen vastainen sekä muutokseen sopeutumiseen tehtävä työ on missä suurimmissa määrin nykyisten ja tulevien polvien lasten suojelua.  

Ilmastonmuutos pahentaa köyhyyttä ja lisää nälkää sekä epätasa-arvoa.  Metsät, viljely- ja karjan laidunmaa heikentyvät, vieden samalla perheiden elintärkeän toimeentulon ja lasten mahdollisuuden monipuoliseen ravintoon ja koulunkäyntiin.  

Jo tällä hetkellä 40 prosentilla maailman väestöstä eli noin 3 miljardilla ihmisellä ei ole varaa syödä ravinteikasta ruokaa, ja tulevaisuudessa ruuan hankkiminen tulee olemaan entistä haastavampaa. 75 % maailman köyhimmistä ihmisistä asuu maaseudulla ja viljelee maata: heille epäsäännölliset tai puuttuvat sateet merkitsevät nälkää. Vuosittain maapallon metsät vähenevät 4,7 miljoonalla hehtaarilla.  

Sään ääri-ilmiöt aiheuttavat jo yli 50 % maansisäisestä pakolaisuudesta, ja vuonna 2018 yli 16 miljoonaa ihmistä joutui jättämään kotinsa kuivuuden, hirmumyrskyjen ja muiden muuttuneiden sääolosuhteiden takia.  

Ilmastonmuutos saattaa sysätä jopa 100 miljoonaa ihmistä takaisin köyhyyteen vuoteen 2030 mennessä. Jos ilmastonmuutosta ei saada hillittyä, vuoteen 2050 mennessä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, Etelä-Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa voi olla jopa 143 miljoonaa maansisäistä pakolaista. 

*Luvut marraskuulta 2021

Globaalisti World Vision tekee ilmastotyötä muun muassa seuraavilla tavoilla: 

Tekemällä uudelleenmetsitystyötä (metsän ennallistamista) Afrikassa ja Aasiassa hyödyntäen FMNR-menetelmää.   

Kehittämällä maanviljelyä mm. tehokkaampia sadevettä hyödyntäviä kastelujärjestelmiä rakentamalla sekä kouluttamalla viljelijöitä hyödyntämään paremmin kuivuutta kestäviä lajikkeita, jotta ihmisillä olisi riittävästi syötävää  

Kouluttamalla ja mikrolainoittamalla pienyrittäjiä, jotta he voivat monipuolistaa toimeentuloaan, ja siten paremmin sopeutua ilmastonmuutokseen 

Auttamalla yhteisöjä valmistautumaan paremmin sään ääri-ilmiöihin mm. koulutusten, harjoitusten ja yhteisten hätäsuunnitelmien avulla 

Olemme paikalla silloin kun tapahtuu jotain ikävää: annamme humanitaarista apua esimerkiksi myrskyjen uhreille, ja tarjoamme käteisavustuksia kuivuuden riivaamilla alueilla, jotta perheet selviävät pahimman yli myymättä kaikkea omaisuuttaan  

Hyödynnämme edullista metsitysmenetelmää, joka tunnetaan nimellä FMNR (Farmer managed natural regeneration).

Siinä elvytetään aiemmin hakattujen puiden kantoja ja juuria, jolloin uusi puu kasvaa varmemmin kuin hennosta taimesta kasvattamalla.

Kansainvälinen World Vision -verkosto on soveltanut menetelmää jo yli 25 maassa.

Yritysyhteistyö

Kambodzalainen koulutyttö ja -poika pesevät hymyillen kädet pesupisteellä.

Yritysyhteistyö

Yritysyhteistyö edistää kestävää kehitystä. Kanssamme sijoitat lasten tulevaisuuteen .

Kenialainen poika heittää paperilentokoneen kameraa päin, leveästi hymyillen.

Yrityslahjoitus

Lapsiin sijoittaminen on varmin tapa muuttaa maailmaa. Yhdessä yritysten kanssa voimme parantaa lasten elinoloja ja edistää kestävää kehitystä eri puolilla maailmaa.