Siirry sisältöön
Kategoriat ArtikkeliKirjoitettu

Ange saa vihdoin kuntoutusta

Ange perheensä kanssa.

Angella, 4, on ollut syntymästä asti heikosti toimiva vasemman puoleinen jalka ja käsi. Hän pystyy kävelemään, mutta se on hänelle vaivalloista. Vasenta kättään hän ei käytä juuri lainkaan.

Burundilainen Ange asuu äitinsä ja neljän sisaruksensa kanssa Kigambassa, joka sijaitsee Koillis-Burundissa Cankuzon maakunnassa. Suomen World Visionin kummiohjelma alkoi tällä erittäin köyhällä alueella pari vuotta sitten.

Angen isä asuu suurimman osan ajasta muualla, sillä hän tekee satunnaisia töitä Tansanian puolella rajaa. Nyt Angen asuinseudulla on tehty vammaisuuskartoitus, jossa on keskusteltu yhdessä yhteisön ihmisten kanssa inklusiivisuudesta. Sen keskeisin ajatus on nähdä ihmiset yksilöinä, joilla pitää olla samanlaiset mahdollisuudet elämässä, vaikka lähtökohdat ovat erilaisia.

Angen perheen kanssa on käyty keskusteluja myös erityisen tuen tarpeesta.

– Ange ei ole koskaan käynyt terveysklinikalla tarkastettavana. Nyt hän pääsee klinikalle ja toiveena on, että tytön jalkaa ja kättä pystytään vahvistamaan, äiti Xaviére sanoo.

Tavoitteena kouluunpääsy

Tulevan vuoden aikana kummihankkeessa peruskorjataan lähikoulun luokkahuoneita ja saniteettitiloja. Korjauksia ja muutostöitä tehdään siten, että myös vammaisilla lapsilla on mahdollisuus käydä koulua.

– Toivoisin, että Ange pääsisi kouluun. Koulumatka on kuitenkin noin 10 kilometriä, eikä Ange pysty vammansa vuoksi sitä kävelemään. Ange haluaisi oppia lukemaan. Monet hänen ystävänsä osallistuvat lukutaitokerhoon, mutta vaikka se on hieman lähempänä kotiamme, matka on kuitenkin hänelle liian pitkä.

Kummihankkeen tavoitteena on, että jokaisen lapsen oikeus oppimiseen toteutuu yhtäläisin mahdollisuuksin. Työ vammaisten lasten koulunkäynnin tukemiseksi on nyt käynnissä.

Näin kummit auttavat

HAASTE: Burundin kummiohjelman lapsista joka neljäs on alipainoinen ja yli puolet on ikäisekseen liian pienikokoisia. Joka kymmenes alle viisivuotiaista lapsista kärsii ripulista.
RATKAISU: Ohjaamme lapsia terveystarkastuksiin, opetamme viljelijöille tehokkaampia viljelysmenetelmiä ja vähennämme ripulitauteja kouluttamalla hygienian tärkeydestä. Kerromme täysimetyksen ja terveellisen ravinnon merkityksestä.

HAASTE: Suurimpia lastensuojelullisia ongelmia ovat lapsityövoiman käyttö, kaltoinkohtelu ja seksuaalinen hyväksikäyttö. Vain 80 prosenttia lapsista saa syntymätodistuksen.
RATKAISU: Perustamme lastensuojelutoimikuntia, jotka ennaltaehkäisevät, tarjoavat suojelua ja raportoivat lasten oikeuksien rikkomuksista. Kerromme viranomaisille ja yhteisön jäsenille lasten oikeuksista.

HAASTE: Monet lapset jättävät koulun kesken ja opetuksen taso on heikkoa.
RATKAISU: Jaamme opetusmateriaaleja ja koulutamme opettajia. Kerromme vanhemmille koulutuksen tärkeydestä. Järjestämme lukukerhoja ja parannamme koululuokkia ja saniteettitiloja.

Sinäkin voit sijoittaa lapsen tulevaisuuteen

Kigambassa on noin 2500 lasta, jotka odottavat suomalaisen kummin tukea