Siirry sisältöön
Kategoriat ArtikkeliKirjoitettu

Meibekiin kuuluu hyvää

Kyläläiset nauravat yhdessä.

Syksyllä 2017 Länsi-Keniassa juhlittiin. Pitkäkestoinen työmme päättyi Meibekissä ja tulokset olivat hienoja. Kummit, World Vision sekä paikalliset ihmiset jättivät toisilleen lämpimät jäähyväiset. Palasimme seudulle, koska halusimme selvittää, mitä alueen asukkaille kuuluu nyt – yli viisi vuotta lähtömme jälkeen.

Olemme tulleet sisäoppilaitokseen tapaamaan 19-vuotiasta Emmaculatea. Hän oli vasta pieni lapsi, kun World Visionin työntekijät käynnistivät ensimmäisiä projekteja Meibekin kylissä.

Tuolloin, vuonna 2004, lasten tulevaisuus näytti kovin erilaiselta; vain puolet seudun lapsista aloitti koulun. Seudulta ei lähdetty muualle opiskelemaan. Tytöt päätyivät nuorina naimisiin, saivat lapsia ja päivät täyttyivät pian vedenkannosta ja muista kotitöistä.

Me tapaamme Emmaculaten lähellä Itenin kaupunkia. Hän käy tyttölukion viimeistä luokkaa. Ryhmän nimi on Achievers (aikaansaajat). Loppukokeiden jälkeen hän suunnittelee aloittavansa sairaanhoitajaopinnot.

Emmaculaten koulu ei ole halpa, mutta se on laadukas ja erittäin turvallinen. Sisään pääsee vain riittävän hyvillä arvosanoilla.

– Hain juuri tähän kouluun, koska kuulin ystäviltäni, että tämä on hyvä paikka. Valmistumisen jälkeen haluaisin ulkomaille, mutta lopulta aion palata kyllä Keniaan, Emmaculate kertoo.

Meibekissä oppilaat koulun pihalla.

Lasten koulutukseen satsataan

Emmaculaten opinnot mahdollistaa perhe, joka uskoo vahvasti lastensa koulutukseen. Isä Josphat ja äiti Judith kertovat kotonaan Meibekissä, että lasten koulumaksuja on voitu maksaa jo vuosien ajan kotieläimistä saaduilla tuloilla.

Perhe sai aikoinaan World Visionilta lehmän ja vuohen. Kummien tuella rakennettu vesiputkisto lyhensi veden hakumatkoja.

– Myymme maitoa. Emmaculaten kuluja on maksettu myös myymällä vasikka.

Vanhemmat näyttävät suomalaisen kummin Maijan kuvaa, se on esillä perheen kodikkaassa olohuoneessa.

– Haluamme lähettää terveisiä Maijalle, me olemme onnellisia ja lapset voivat hyvin, Judith sanoo lämpimästi.

Koulutuksen merkityksen korostaminen, koulujen kunnostaminen, opettajien kouluttaminen sekä vanhempien toimeentulon parantaminen ovat pitäneet Meibekin lapset koulussa. Erityisesti tästä ovat hyötyneet tytöt ja vammaiset lapset. Varhaiskasvatukseen osallistuu nykyään 96 prosenttia seudun lapsista.

Maija-kummina ja Emmaculatea ja hänen vanhempiensa valokuva kehyksissä Meibekissä.
Maija-kummi kävi tapaamassa Emmaculatea ja hänen vanhempiaan Meibekissä. Kuva on esillä perheen olohuoneessa. Sama valokuva on jääkaapin ovessa Maijan kodissa Turussa.

Parasta on elämän vakaus

Toisella puolella Meibekiä Ingogichiet-nimisen säästöryhmän tyylikkäitä naisia naurattaa. Olemme kokoontuneet ryhmän sihteerin kotipihalle aamupäivän aurinkoon. Naiset kertovat, että ryhmä sai alkunsa, koska he halusivat ansaita omaa rahaa, tehdä töitä ja myös näyttää uranaisilta.

Vähemmän köyhyyttä, turvallisempaa arkea

Meibekissä tehtiin keväällä 2023 ulkopuolinen evaluaatio, jonka mukaan World Visionin alueohjelmalla on ollut selkeä vaikutus seudun lasten ja perheiden hyvinvoinnin kasvuun.

– Kummien tuella tehty työ esimerkiksi puhtaan veden, koulutuksen ja toimeentulon saralla on ollut kestävää. Se on myös vahvistanut perheiden kykyä selvitä haasteellisemmista ajoista, kuten kuivuuskausista ja hintojen noususta, kertoo ohjelma-asiantuntija Jussi Laurikainen.

Lasten ja aikuisten ruokaturva on parantunut entisestään eli ihmisillä on mahdollisuudet saada riittävästi monipuolista ja ravitsevaa ruokaa.

– Lasten vakava aliravitsemus on yhä harvinaisempaa alueen kylissä. Seudulle rakennettu vesiputkisto on edelleen käytössä ja sitä on entisestään laajennettu. Järjestelmä lyhensi perheiden vedenhakumatkaa merkittävästi.

– Puhtaan veden saatavuus ja hyvä hygieniatietoisuus on vaikuttanut esimerkiksi siihen, että ripulista kärsivien pienten lasten osuus on laskenut ja yhä useampi saa asianmukaista hoitoa.

– Veteen liittyy myös haasteita, joita ihmisten täytyy tulevaisuudessa ratkaista. Asukkaita on enemmän kuin ennen, joten vettä on säännösteltävä. Lisäksi vettä on vähemmän tarjolla, koska sitä käytetään myös keinokasteluun, sanoo Laurikainen.

Monta syytä iloita

Tuki maatalouden kehittämiselle ja yrittäjyydelle sekä perheille lahjoitetut kotieläimet ovat nostaneet ihmisten tulotasoa kestävästi.

– Perheillä on rahaa maksaa koulumaksuja ja koulunkäyntiaste on pysynyt hyvällä tasolla. Tyttöjen ja poikien välillä ei ole eroja, mikä on hieno asia.

Eri lähtökohdista ponnistavat lapset voivat käydä koulua turvallisesti.

– Kummien tuella aikoinaan kunnostetut koululuokat sekä koulujen yhteydessä toimivat vammaisten lasten ja teiniäitien asuntolat ovat edelleen kunnossa ja käytössä. Vammaisten lasten asuntolassa asuu ja opiskelee tällä hetkellä 18 lasta ja määrä on kasvanut tasaisesti.

Terveysaseman äitiysvuodeosasto synnyttäneille äideille ja heidän vastasyntyneille vauvoilleen.
Chebororwan terveysasemalle rakennettiin kummien tuella kokonainen vuodeosasto synnyttäneille äideille ja heidän vastasyntyneille vauvoilleen. World Visionin entinen toimistorakennus lahjoitettiin vuonna 2017 kyläläisille ja myös se toimii nykyään terveysasemana.

Faktaa:

  • Köyhyys on vähentynyt. Ohjelman alkuvaiheessa köyhiksi luokiteltavien kotitalouksien osuus oli lähes 60 prosenttia, tänä päivänä 24 prosenttia. Yli 70 % kotitalouksista raportoi, että taloudellisen tilanteen parantuminen on jatkunut myös viimeisen viiden vuoden aikana.
  • Hoitoa on tarjolla. Seudun terveysasemat, joihin tehtiin kummien tuella parannuksia, toimivat ja palvelevat alueen asukkaita. Käytännössä kaikki synnytykset tapahtuvat nykyään terveydenhuollon ammattilaisen avustamana. Työmme päättyessä luku oli jo ilahduttava 80 %.
  • Koulutusta arvostetaan ja kouluissa on hyvä olla. 90 % seudun lapsista tuntee olonsa niissä turvalliseksi. Tyttöjen osuus on yhtä korkea kuin poikien. Tämä on tärkeä tulos, sillä usein juuri tytöt kokevat enemmän turvattomuutta joko koulussa tai koulumatkalla.
  • Lapset tietävät oikeutensa. Lähes 70 % lapsista ja nuorista tietää, miten toimia, jos he kohtaavat seksuaalista häirintää tai erilaista kaltoinkohtelua.
  • Lasten mielipiteitä kuunnellaan. 80 % huoltajista kertoo ottavansa lasten toiveet huomioon päätöksiä tehtäessä.

Sinäkin voit sijoittaa lasten tulevaisuuteen

Kummina aloitat pysyvän muutoksen parempaan.