Siirry sisältöön
Kategoriat ArtikkeliKirjoitettu

Kadonneen metsän paluu

Mies seisoo kukkulalla, jossa tehdään metsitystyötä Etiopiassa.

Hyvä metsityshanke pitää sisällään paljon muuta kuin taimien istutusta. Puiden kasvatus vaatii ihmisiltä uhrauksia ja uskoa siihen, että uusi puusto tuo mukanaan hyvinvointia. Millaisin askelin syntyy uutta metsää Etiopiaan?

2019

Wolaitassa ja Shashemenessa eteläisessä Etiopiassa metsät ovat katoamassa. Puita on raivattu laidunmaiksi tai hakattu polttopuiksi. Metsäkato on kiihdyttänyt eroosiota ja viljely tuottaa huonosti. Perheille tai karjalle ei riitä syötävää paljailta rinteiltä.

Asukkaat ovat pistäneet toiveikkaina merkille, kuinka läheinen Humbon alue on alkanut kasvaa uutta metsää. Vihertyneen maiseman mukana on tullut muutakin hyvää kuten parempia satoja ja tuottavampaa lypsykarjaa.

Asukkaat ottavat yhteyttä Etiopian World Visioniin, joka on käynnistänyt Humbon metsitysprojektin. Ihmiset toivovat samaa kuin naapurilla: vehreyttä, satoja ja raittiimpaa ilmaa.

World Vision järjestää keskustelutilaisuuksia kyläläisten ja paikallishallinnon kanssa. Tunnustellaan, löytyykö yhteistä tahtoa muutokseen. Asukkaiden täytyy sitoutua puiden suojeluun ja luottaa siihen, että suojelu parantaa maaperää ja lisää hyvinvointia. Osalle riski on suuri, koska he saavat elantonsa polttopuiden sekä erityisesti puuhiilen myynnistä.

Suomen World Vision ryhtyy ulkoministeriön tuella yhteistyöhön Etiopian World Visionin kanssa. Tavoitteena on opettaa pienviljelijöille FMNR-metsitysmenetelmää, jolla elvytetään aiemmin kaadettujen puiden kantoja ja juuria. Lisäksi istutetaan kokonaan uusia taimia sellaiselle maalle, jota on laidunnettu pitkään ja jonka kannotkin on raivattu puuhiileksi.

Alueille muodostetaan 16 osuuskuntaa, joihin kuuluu 6 379 jäsentä. Heistä vajaa 40 prosenttia on naisia. Vammaisia ihmisiä rohkaistaan mukaan. Jäsenet saavat koulutusta FMNR-menetelmästä sekä taimien kasvatuksesta. World Vision organisoi säännöllisesti tapaamisia asukkaiden ja viranomaisten kesken. Niissä keskustellaan, ratkotaan ristiriitoja ja ehkäistään väärän tiedon leviämistä.

2020

Paikallishallinto myöntää osuuskunnille käyttöoikeuden metsitettäville alueille. Tämä on tärkeää, sillä laillinen käyttöoikeus antaa asukkaille varmuuden siitä, että metsien suojelu tuo vakautta ja hyvinvointia tasapuolisesti ja kestävästi kaikille.

FMNR-metsitysmenetelmä otetaan vuoden aikana käyttöön yli tuhannen hehtaarin alueella. Lisäksi raivataan reilun kahden kilometrin mittainen palonkatkaisulinja, jonka avulla pyritään estämään maastopalojen leviäminen. Viisi taimitarhaa perustetaan eri puolille Wolaitaa ja Shashemenea.

World Vision tukee niitä asukkaita, jotka ovat elättäneet perheitään polttopuiden ja puuhiilen myynnillä. Heille lahjoitetaan härkiä ja energiatehokkaita liesiä Näin perheet saavat korvaavia tuloja ja uskaltavat sitoutua metsien suojeluun.

Taimitarhoissa kasvatetaan puoli miljoonaa puuntainta. Kun mukaan lasketaan muualta ostetut taimet, istutetaan yhteensä miljoona uutta puun alkua.

2021

Osuuskunnat jatkavat metsitystä FMNR-menetelmällä ja tekevät täydennysistutuksia taimilla. Jäsenille tarjotaan lisäkoulutusta metsänhoidosta, hallinnosta ja taloudenpidosta.

Asukkaita koulutetaan ympäristön kannalta kestävistä elinkeinoista kuten hunajantuotannosta. Lapsille perustetaan ympäristökerhoja, joissa heille kerrotaan metsien suojelun merkityksestä. Tavoitteena on metsittää lopulta jopa 8 000 hehtaaria maata. Noin 14 000 kotitaloutta eli arviolta 83 000 ihmistä hyötyy metsitysprojektista ja metsien paluusta.

Mikä FMNR-metsitys?

  • Hyödynnämme edullista metsitysmenetelmää, joka tunnetaan nimellä FMNR (Farmer managed natural regeneration). Siinä elvytetään aiemmin hakattujen puiden kantoja ja juuria, jolloin uusi puu kasvaa varmemmin kuin hennosta taimesta kasvattamalla. Kansainvälinen World Vision -verkosto on soveltanut menetelmää jo yli 25 maassa.

Päästökompensointi ja Gold Standard -sertifikaatti

  • Haemme Etiopian metsityshankkeelle kansainvälistä Gold Standard -sertifikaattia, joka mahdollistaa päästöyksiköiden myymisen päästökaupassa. Yritykset tai yksityishenkilöt voivat tulevaisuudessa kompensoida eli hyvittää aiheuttamiaan ilmastopäästöjä tukemalla hanketta. Tulot ohjataan seudun osuuskunnille, jotka jatkavat niiden avulla kotiseudun kehittämistä.
  • Gold Standard on kansainvälisesti yksi tunnetuimmista ja tarkimmista sertifikaateista. Sen kautta sertifoidut hankkeet huomioivat päästövähennysten lisäksi myös muita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita kuten esimerkiksi tasa-arvon vahvistamisen.

Sinäkin voit auttaa

Auta ilmastonmuutoksesta kärsiviä lapsia ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi.