Metsityshanke Etiopiassa

Laidunmaiden laajeneminen, väestönkasvu, laiton metsien hakkuu sekä metsäpalot ovat osa monista syistä metsien katoamiselle Etiopian Wolaitan alueella. Metsien kadotessa esimerkiksi eroosio lisääntyy ja viljelymaan laatu heikkenee. Perheille ja karjalle ei riitä ravintoa, ja lapset joutuvat hakemaan polttopuita entistä kauempaa. Ihmisten tietoisuus metsien merkityksestä on Etiopiassa usein hyvin heikolla tasolla. 

Käynnistimme Etiopian Wolaitassa metsityshankkeen kesällä 2019. Hyödynnämme World Visionin kehittämää edullista, skaalautuvaa sekä nopeasti tuottavaa metsityskeinoa, joka tunnetaan nimellä FMNR (Farmer managed natural regeneration), jonka avulla pystytään metsittämään jopa aavikoituneet maastot. Kansainvälinen World Vision -verkosto on soveltanut menetelmää jo yli 25 eroosion runtelemassa maassa. 

Hankkeen päätavoitteena on opettaa pienmaanviljelijöille osuuskunnissa metsitystekniikkaa ja tämän kautta jälleenkasvattaa 2248,5 hehtaaria metsää. Metsittämisellä on mm. seuraavia positiivisia vaikutuksia paikallisiin yhteisöihin:

  • Metsä lisää maaperän hedelmällisyyttä ja palauttaa veden kiertokulkua
  • Maanviljelyn tuottavuus kasvaa ja karja lypsää lisääntyneen ravinnon vuoksi moninkertaisesti
  • Yhteisöjen toimeentulo ja ruokaturva paranevat ja perheillä on varaa pitää lapsia koulussa

Hankkeesta hyötyy suoraan noin 14 000 kotitaloutta eli arviolta 83 000 ihmistä. Laajemmin hanke hyödyttää yli 500 000 ihmistä. Lisäksi lapsille perustetaan ympäristöklubeja, joissa heille kerrotaan metsien suojelun hyödyistä.

Vastaaville hankkeillemme on myönnetty mm. Gold Standard -sertifikaatti, mikä mahdollistaa päästöyksiköiden myymisen päästökaupassa. Myös Suomen hankkeelle haetaan Gold Standard -sertifikaattia. 

Metsitystä Etiopiassa

Merkittäviä tuloksia Etiopiassa

Menetelmällä on saatu aikaan merkittäviä tuloksia jo aiemmin Etiopiassa (esimerkiksi naapurikunnassa Humbossa). Yhteisöjen jäsenet raportoivat vähentyneestä eroosiosta, maaperän hedelmällisyydestä, lisääntyneistä sateista, paremmasta ilmanlaadusta sekä viileämmästä ilmastosta. FMNR-menetelmää hyödyttävät hankkeet ovat tuottaneet yhteisölle lisätuloja päästöyksiköiden myymisellä ja ilmakehästä sidottiin hiiltä 181 650 (netto) tonnia vuosien 2005-2018 välillä.

World Visionin metsitysprojektit ovat aina paikallisten yhteisöjen aloitteesta käynnistettyjä ja sana metsitysmenetelmän vaikuttavista tuloksista on kiirinyt yhteisöstä toiseen. Yhteisöillä on paikallishallinnon myöntämä käyttöoikeus alueihin, joilla metsitys toteutetaan metsitystä. Laillinen käyttöoikeus lisää projektien kestävyyttä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. 

YK:n arvion mukaan noin 1,8 miljardia hehtaaria metsää on kadonnut viimeisen 5000 vuoden aikana. Vuosittain noin 13 miljoonaa hehtaaria metsää katoaa vuosittain. Metsien katoaminen on yhdistetty hiilidioksidin määrän kasvamiseen ilmakehässä, mikä on yksi ilmastonmuutoksen juurisyitä. Ilmastonmuutos on globaali ongelma, mutta vaikutukset ovat iskeneet etenkin kehitysmaihin ja heikoimmassa asemassa oleviin. Nouseva merenpinta, sateiden epäsäännöllisyys ja äärisääilmiöt iskevät rajulla tavalla maailman köyhimpiin vahvistaen köyhyyden kierrettä. 
 

Metsitystä Etiopiassa
“Ennen (projektia) ei ollut puita, maa oli paljasta ja lämpötilat hyvin korkeita. Hankkeen alkaessa puut alkoivat kasvaa nopeasta, kadonneet villieläimet palasivat hiljalleen takaisin ja sateita alkoi tulla enemmän.”
Ympäristöklubin lapsijäsen, Humbo, Etiopia.